Poľnohospodárske družstvo Očová - Podrobnosti

Vložka číslo
279/S
Dátum vzniku
17.02.1971
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností (od 15.8.2007)
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi, mechanizmami a náradím (od 15.8.2007)
 • kúpa tovaru zaúčelom jeho ďalšieho predaja a predaj, okrem sortimentu viazaných a koncesovaných obchodných živností (od 22.4.1994)
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov - mäsiarstvo a údenárstvo (od 22.4.1994)
 • podnikanie v oblasti poľnohospodárskej výroby a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja (od 8.4.1993)
 • oprava a údržba motorových vozidiel a poľnohospodárskych strojov (od 8.4.1993)
 • úprava a spracovanie mlieka (od 8.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t (od 15.8.2007 do 22.2.2017)
 • vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava (od 15.8.2007 do 22.2.2017)
 • projektové práce v odbore pozemkových úprav (od 22.4.1994 do 14.8.2007)
 • cestná nákladná doprava (od 8.4.1993 do 14.8.2007)
 • verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava (od 8.4.1993 do 14.8.2007)
 • 1. Poľnohospodárska výroba 2. Družstvo vykonáva : - výrobu potravinárskych výrobkov - výrobu lesných výrobkov - výroba a predaj stavebných materiálov a stavebných prvkov - stavebno-montážna činnosť - konzultačno-poradenská činnosť a školenie v oblasti riadenia poľnohospodárskej výroby - obchodná činnosť, do ktorej patrí: *nákup a predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, osív, sadív, krmív, zvierat *nákup a predaj poľnohospodárskej techniky, náhradných súčiastok, priemyselných hnojív, chemických ochranných prostriedkov, PHM a ďalších potrieb poľnohospodárskej a potravinárskej výroby *služby verejného stravovania *prevádzkovanie vlastných predajní *zahranično-obchodná činnosť *prenájom výrobných prostriedkov *poskytovanie služieb pre podniky a občanov 3. Družstvo svojim členom poskytuje práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených predstavenstvom (od 5.4.1991 do 7.4.1993)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Ján Maľa
  J.R. Poničana 987/145
  96223 Očová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.01.2017
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Juraj Chabada
  Slnečná 1837/2
  96223 Očová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.01.2017
  Názov funkcie: podpredseda predstavenstva
 • MVDr. Gabriela Hromadová
  Gagarinova 651/25
  96223 Očová
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.01.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Ľubomír Valčuha
  Nešporova 2538/23
  05801 Poprad - Veľká
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.01.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Róbert Mészároš
  Slovenská 1089/16
  94101 Bánov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.01.2017
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na zasadnutí čiastkových členských schôdzí dňa 26.2.2003 a 27.2.2003 bola schválená zmena stanov v súlade so zák.č. 500/2001 Z.z. ako úplné znenie stanov, ktoré nahradzuje doterajšie stanovy.
 • Členská schôdza konaná dňa 14.2.1997 schválila zmenu stanov.
 • Členská schôdza konaná dňa 26.8.1993 schválila zmenu stanov.
 • Členská schôdza uskutočnená dňa 3.2.1993 schválila zmeny stanov podľa ust. zák. 513/91 Zb. a 42/92 Zb. Stary spis: Dr 977
 • Družstvo vzniklo na zlučujúcej členskej schôdzi ko- nanej dňa 17.2.1971 na základe schválených stanov, rozhodnutia Rady ONV vo Zvolene, čís. uznesenia 6 zo dňa 25.3.1971.
Uložené listiny
 • ÚZ 2002
 • podpisové vzory
 • Účtovná závierka 2003
 • Správa audítora 2003
 • účtovná závierka 2004
 • výročná správa 2004
 • výročná správa 2005+ UZ
 • hodnotenie ekonomiky 2002-2004
 • výročná správa 2006
 • stanovy
 • zápisnica z čiastkovej člen.schôdze
 • živnostenský list
 • koncesná listina
 • účtovná závierka 2007
 • výročná správa 2007
 • ÚZ r. 2008, správa auditora
 • podpisové vzory predstavenstva
 • podpisové vzory kontrolnej komisie
 • zápis. z členskej schôdze
 • Zápisnica z členskej schôdze
 • účtovná závierka 2008
 • výročná správa 2008
 • účtovná závierka2009 + výročná správa 2009
 • ÚZ 2010+výročná správa 2010
 • zápisnica z čiastkovej členskej schôdze
 • ÚZ 2011+dodatok správy audítora
 • ÚZ 2012 + výročná správa + správa auditora
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená UZ 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená UZ 2013 - Súvaha.pdf
 • čestné vyhlásenie
 • zápisnica z čiastkovej členskej schôdze + prezenčná listina
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum aktualizácie
26.05.2020
Domény