Poľnohospodárske družstvo Očová - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 4 117 864 5 019 971 2 179 310 2 592 951 2 591 915 2 721 088 2 739 324
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o vsv wsx q rot br2 v rx6 imh a vf9 t5s j 0ny tdr e cwq 5u2 i 49z yj9 r 8z2 ueh 0 zsm 2ae 1 yxl hwa
3 Tržby z predaja tovaru m1 5kx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f euq 95s h jsu c89 3 u65 3qt 8 uwg uyf z m78 10w a mkm b0h d bn5 niu a 8si fnq j n4c wmj 4 jdu 74e
5 Tržby z predaja služieb 77 170 88 423 149 655 259 047 66 602 81 783 19 805
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -yx3 xts -7qd mf1 wf qaf -qrj r7d vnk zwe oh1 oy8 -6sy cbd -k8 o7x -ed 99g 072 t5g
7 Aktivácia ppo 53s uze hk6 or1 v2y hk0 m10 ouu eu8 dqa m0p f7n g4n bu0 5oc vvd b4w 0d7 f1t
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xmv 201 td8 z0f sjw iyl q23 h4h hs 0ed bfa hjh m5p g7s yee ryj vw3 vkx rtl bzu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 eud 1b1 y jlo 9zk m 8tz ea8 3 6b6 oq5 p 4gu fnx m 7ef 22k j hnp 0qd 8 fyp id9 h w4h r4v w v19 630
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o vcb 3e4 l cg5 onh r y62 or2 q 5zb m8x l n2p eo7 w 4k9 h8x d tas jpr 2 ugn t39 s 60p djo c hzq lqm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 800
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5 m6r 4xn o 2gg a67 y 2q4 sn5 y ezt 2yl k rqw kda a 6ee xge q yvp fii o xgh bhz k m78 swm 8 2fz w61
14 Služby lub vk2 q1q puu g8k frk g51 h2q l7i egu xc8 l90 uvh ifm zhg 4nf ihj l1f adp 0ah
15 Osobné náklady s bzm n1u 1 3k9 lxa 0 tww iv4 0 bcs fd1 p h6l imu m 7m5 0h5 c a3i bhr 3 o5r jzi m b0b y1v 6 pmq 2v7
16 Mzdové náklady 2ij me1 sek ujt lvo 0c7 aa5 372 0d8 lad 2rb h2k 31l 2oe msw g14 c9o w2u ahs hy5
18 Náklady na sociálne poistenie 272 832 269 007 275 067 291 548 299 034 291 477 284 214 276 066 297 676 313 979
19 Sociálne náklady zo ofs 0f hzw e5 7s6 my i3o 7f u8l 74 960 0w 9na rz nuo 8f hei q5 j1e
20 Dane a poplatky 7a 3iy 9y fqg np ohq co ti0 fm yh0 aa 28s rg 1n5 47 86v 45 9mw p9 yqs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lym eff 3un hn6 m71 not 2e6 srk p3c tbp l1g ear 2s3 wwh kwe 7c0 m1c j4c n7z qxt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku aox n86 j6g 8q0 kiz aww jsm r7g a0l 3wv v7u wur btv jqt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 198 3uv 7kl osb ody ifv d1y yeq gnb clj f3h jmq nuo r7i 1ys shp tv2 bx0 j2i ata
25 Opravné položky k pohľadávkam -rp vaj z w11
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yw rfi o3 mew tl nmp 56 y6x vz sme 12 ut7 0d ii6 hb o40 qr mz8 d9 ba8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qoa rwv -j6f hf2 -v44 tvy -a4z unj b99 c0q -urc vou -6k5 ts9 jtv mb8 i4i m0y 1j 6jo
28 Pridaná hodnota ucr 7zd o98 dtt 0ww 23t 9uf a65 0zc aal 17l io1 rax ik6 tfx qy2 b79 foa ta2 h0h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 5vj 3f udi ng o 811 qv kg mf ib z
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov o9 u6z 5 wb4
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet s 99w c3 r4 m1 wy lw 3d yf
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek b w2x ry jt
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 7i oi e8 8a 8g
39 Výnosové úroky wj 9b ri a 3 i -8 w
41 Ostatné výnosové úroky b l 6 -q o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ol9 ie3 02a 46q y51 tn8 i7y tfa ppm qf0 0fo xqg jve 66j d63 bbu sh8 nvv akj wk8
46 Predané cenné papiere a podiely 2 wf5 vl 3e2
48 Opravné položky k finančnému majetku -l5 ewg
49 Nákladové úroky 63 tws 2z bgf gg0 mu3 g0 i7k 2w p8s 4m d0w 12 wnb km 9qc rl 5hp f2 du4
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky pd 7es 8e y28 jh ztw
51 Ostatné nákladové úroky c7 oe7 6i f8j gj cbw uu j0l a8 dox 5u aqo le zcc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vs bzl 94 9bc r8 efm 0o php pq ewj yp yyp ba qw6 qj bdy 2h 3fo s5 1xc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8gf qru -fke o0l -m1s lta -vpq 3md -th0 8m7 -ys8 0wc -rap 0v4 -tpo 1v7 -vox 95d -hvt 3uz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zob tum -oan azp -zsu wsi -8zc qhr ov 963 -z51 w36 -9sa 05c 6d yn4 5s mrg -6e efy
57 Daň z príjmov nj 6hc oc jqz xh 7pr o tmy a7r -3s bak -1 jvb t 70e 4t hoe l3 hbo
58 Daň z príjmov splatná q b k x 4ds y d7a h 5v5 6 4pu
59 Daň z príjmov odložená sh 63c di 9vx ck p42 l ncx -r zds -1v sq6 -5 c8u n abl 4o v1v zp bhx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -523 972 -416 647 -556 451 -716 585 23 266 -466 558 -347 033 2 737 21 451 -63 042