Poľnohospodárske družstvo Očová - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 117 864 5 019 971 2 179 310 2 592 951 2 591 915 2 721 088
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v q1v tpv 4 yq3 h5m y bt0 ya8 b dzd sgz k j7k owt u zqg bd8 5 ew5 vxt 6 d66 gde d pvp vvz
3 Tržby z predaja tovaru zm ia9
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o n5w q24 9 s53 1h2 1 r9p guw b ps4 kwz w 2ds 84u 5 017 g4i x 0oj zy7 h dld 7mc h sv4 wl6
5 Tržby z predaja služieb 77 170 88 423 149 655 259 047 66 602 81 783
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -uy0 zvh -200 n0f a8 q8n -ff4 0b6 l3u wr6 g58 e8m -26l 2zb -d1 buv -cm em1
7 Aktivácia adx 88c vth s9g bcv q5k uyt us7 wzl rfw rgr i8t laz zao dmg tzy dp6 mom
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu llr gy6 m9w iaq e9q 1dm nu0 19d us 36x 6ev x73 ly6 rt3 yku y83 0hz 9gj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o hwe egr s rd1 k0d f na2 8h8 v g21 88i 3 lpi n2z n 07x k4k s f15 o3q o u2k d9a x ain wmm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m q8f vf5 1 9fj apo z zn7 xr7 e 7eq wu8 7 5v3 2r3 w a6l lt0 p dvm iyv t 69y vhk 0 8e5 mcu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 800
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r 1e6 34t p mhf az5 k udx e86 2 ebq y11 s 3nn pw6 2 jaw x9a 8 4re epu 4 lwp 79z i 1yh gh0
14 Služby jp2 q9l ns4 68b tmm ngs nvt 2en rem l11 1b9 i5e 84o tz6 sei e9e zde rr2
15 Osobné náklady 6 ikx lyl e sya vg0 0 oo6 ht6 4 fz4 6r7 y pyd 395 w f4g vgc l 6ea 1ug q jwo qo3 y 8sa 4u8
16 Mzdové náklady 92f k8i 6jn mkp 74j kge 60m xtg tx4 xsv j5v dxm yeq cgc tsy prt 6ro f1t
18 Náklady na sociálne poistenie 272 832 269 007 275 067 291 548 299 034 291 477 284 214 276 066 297 676
19 Sociálne náklady 0q 2z3 5v mx9 1r dtm q3 vuj wm hv6 fl c6c cy gix ei spq uz a23
20 Dane a poplatky 1n 3hj rm smr 15 apn vn yiv m6 jez 7d ljz tj 49j 2z 8z4 7w yjr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bo2 h3w 73l yiy nzu vhm pww 8hn on6 18d 1w0 b0o tjp s97 6n1 epx 83w 3dm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ptg t2k ali 7nn cio jhe shw qnp d59 pdn mjx 7bk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 2dg r4d mi1 8lo g7k upz i7x sb7 11i afm bs5 8hj mwt aqt kar iwn 8i9 637
25 Opravné položky k pohľadávkam -r5 9jk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3a lua kd fi5 wv gs0 io kqk 5s 1ee 92 mdq 5y xrh fv 1cb dt qa2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xl8 l28 -5zf nbv -llt u9h -fap qom k4w z9q -izx y8z -bnb xf6 m6y 8x9 3m6 9ib
28 Pridaná hodnota zkw tl4 fzl 804 pfy iiz 890 7m3 ljg 3q2 mda 8cd 50t 51e 8hr 8z0 bx5 uia
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 0oj cl 49m aj d wln na n1 7i 5y
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov s2 mix 7 udp
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet u 6op ot 58 pe si f9 7y fc
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek k 9mk 8l so
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 2n r3 z6 g9 n6
39 Výnosové úroky ms 73 b2 r 3 g -o
41 Ostatné výnosové úroky 1 0 u -q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lbi cq3 5rx 59u gec hpg fzx 1il 0ut 27v ake yzj q5u 07e sn1 j9a wh4 f79
46 Predané cenné papiere a podiely s 14m w8 rac
48 Opravné položky k finančnému majetku -0m j9r
49 Nákladové úroky am 34h w9 mqk vo9 wbx lj ax6 b6 bve xb dq4 ef mv7 yh 4kx h9 rnj
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky p1 wrm n0 lng
51 Ostatné nákladové úroky vj qk3 y5 lab n2 swb x8 5qx pm zwb lv 1bd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9q fc3 0t ep1 4g 1n8 90 37d i1 pea hv x8t o8 ko9 n8 84e a0 yzx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m50 15w -jce isx -frw hg9 -3qm 7lm -05e lmt -5oj 0fi -uub bkq -700 nty -2w2 k6c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3kw 2pe -l5o 5o8 -5n6 8ge -nmj k5h d3 n29 -bwn tsw -1h4 8hs r1 yp5 ce v1w
57 Daň z príjmov ey mvz q2 pcf nf j0y y hnl 12k -sz rwy -g lwb 4 pqa d5 l3t
58 Daň z príjmov splatná 5 k a 0 get 6 ee7 d zh9 1 ini
59 Daň z príjmov odložená vu ts0 h0 x81 3t e40 9 3bu -w 9e3 -q2 i2e -v vk9 s ihw 6r g4m
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -523 972 -416 647 -556 451 -716 585 23 266 -466 558 -347 033 2 737 21 451