Bytové družstvo Humenné - Podrobnosti

Vložka číslo
266/P
Dátum vzniku
08.09.1975
Predmety činnosti
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 20.7.2019)
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 12.7.2018)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 19.7.2016)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 19.7.2016)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 19.7.2016)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 19.7.2016)
 • montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (od 19.7.2016)
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 19.7.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 19.7.2016)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) (od 19.7.2016)
 • vedenie účtovníctva (od 19.7.2016)
 • administratívne služby (od 19.7.2016)
 • odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach (od 27.8.2015)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 7.8.2008)
 • S Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích O Oprava vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky V rozsahu: technické zariadenia zdvíhacie skupina A: c výťahy (od 7.8.2008)
 • upratovacie práce (od 10.2.2000)
 • vodoinštalatérske a kúrenárske práce (od 10.2.2000)
 • pracovník na opravy zdvíhacích zariadení (od 10.2.2000)
 • elektroinštalácie (od 10.2.2000)
 • zobraziť ukončené
 • správa a údržba bytového fondu (od 7.9.2005 do 18.7.2016)
 • sprostredkovateľská činnosť súvisiaca so správou a údržbou bytového fondu (od 7.9.2005 do 18.7.2016)
 • montáž a opravy plynových spotrebičov s výkonom do 50 kW, typu MORA a opravy domových plynovodov okrem zváracích prác v zmysle STN 38 6441 na zemný plyn (od 10.2.2000 do 18.7.2016)
 • maliarske a natieračské práce (od 10.2.2000 do 18.7.2016)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 10.2.2000 do 18.7.2016)
 • vykonávanie inžinierských stavieb (od 10.2.2000 do 18.7.2016)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 10.2.2000 do 18.7.2016)
 • prenájom bytových a nebytových priestorov (od 10.2.2000 do 18.7.2016)
 • obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu (od 21.6.2000 do 6.9.2005)
 • podlahárske a izolatérske práce (od 10.2.2000 do 6.9.2005)
 • stolárske práce (od 10.2.2000 do 6.9.2005)
 • V rámci činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje pre členov družstva: a. výstavbu bytov v družstevných domov, rodinných domčekov, miestnosti neslúžiacich na bývanie b. prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestnosti neslúžiacich na bývanie do nájmu členom, prípadne prevody rodinných domčekov, bytov a nebytových priestorov (garáže, ateliéry) do vlastníctva c. údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytov a nebytových priestorov v nájme a vlastníctve členov družstva d. poskytovanie služieb spojených s bývaním v bytových domoch, ktoré sú v správe družstva e. materiálno - výrobnu základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním (od 25.7.1995 do 9.2.2000)
 • organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových priestorov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním pre členov družstva (od 4.5.1994 do 9.2.2000)
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Pavol Hanzal
  Trěbíčska 1838/12
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2018
 • Ing. Ján Hromada
  Čsl. Armády 1898/66
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.09.2018
 • Mária Žáková
  Tyršova 1706/13
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.05.2010
  Názov funkcie: člen
 • Radovan Voloch
  Námestie Slobody 27/20
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.06.2015
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Andrej Šperňák
  Laborecká 1895/55
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.03.2013
  Názov funkcie: podpredseda
 • Ing. Marta Sadloňová
  SNP 2508/16
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.06.1995
  Názov funkcie: predseda
 • Ján Kislan
  Osloboditeľov 1578/8
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2010
  Názov funkcie: člen
 • Božena Mihaličová
  Májova 731/6
  06601 Medzilaborce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2000
  Názov funkcie: člen
 • František Stanislavský
  SNP 2512/34
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.06.2005
  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 22.5.2003.
 • Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 21.5.1998. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 31.5.2001.
 • Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 29.4.1995 a 21.6.1995.
 • Bytové družstvo Humenné sa riadi stanovami prijatými na Zhromaždení delegátov dňa 15.12.1990 na základe zák.č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1036 Zmeny vykonané na základe uznesenia z členskej schôdze o zmene stanov zo dňa 23.10. 1992 a 30.4.1993 podľa zák.č. 42/1992 Zb. a § 765 zák.č. 513/91 Zb.
 • Bytové družstvo Humenné sa riadi stanovami prijatými na Zhromaždení delegátov dňa 15.12.1990 na základe zák.č. 176/1990 Zb. Stary spis: Dr 1036 Výška vkladu : O výške členského podielu rozhodne predsta- venstvo pri začínaní družstevnej výstavby.
Uložené listiny
 • účt.závierka 2001 2x
 • 2s výročná správa
 • 2x výrok auditora 2001
 • 2x účt.záv.2002+ výročná správa+príloha
 • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
 • zápisnica
 • úplné znenie stanov
 • podpisový vzor - K. Burdza, M. Sadloňová, A. Šperňák, D. Komora, V. Landa, J. Godarský, J. Tauchman, I. Feškanič, B. Mihaličová, E. Treščáková, J. Barna, M. Vargová, F. Stanislavský, P. Novotný
 • účt. záv. 2004 + poznámky + výr. správa + audit. správa
 • zápisnica + uznesenie
 • živn. list
 • podpisový vzor - M. Sadloňová, J. Godarský, A. Šperňák, B. Mihaličová, J. Telepun, J. Kičík, M. Mihalík, M. Krempaský, F. Stanislavský
 • stanovy
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2007+výr. správa+audít. správa
 • živnost. list 2x
 • účt. záv. 2008 + výročná správa + audit
 • zápisnica zo zhromaždenia delegátov
 • účt. záv. 2009 + výr. správa 2009 + audit
 • podpisové vzory - M. Sadloňová, M. Krempaský, A. Šperňák, B. Mihaličová, F. Stanislavský, N. Rindzáková, J. Sivý, J. Kislan, M. Žaková
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2011+výr.správa+audit
 • účt. záv. 2012+výr. správa +audit
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • osvedčenie
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • listina, ktorou sa preukazuje vznik funkcie člena predstavenstva .zep
 • listina, ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena predstavenstva .zep
 • listina, ktorou sa preukazuje oprávnenie podať návrh na zmenu zápisu v OR.zep
 • splnomocnenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
10.12.2019
Domény