Bytové družstvo Humenné - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 148 647 1 205 717 1 234 152 1 184 323 1 153 020 1 243 949
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 ies y1i 8 2wp 9tu t 6yw qjv 7 x6k rai u xmo rkn b 1en 1f5 q buf 9bk w 8w4 9ca v ysl 1rp c tai rhz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e ltt aap c 0t0 77e w uz8 dfm y c37 pm8
5 Tržby z predaja služieb 1 148 647 1 205 717 1 234 152 1 184 323 1 153 020 1 243 949
7 Aktivácia en4 582 xq0 4bt q iv7 ovs g5f uuc ebd nbz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 6 tgz y 5s1 2 y2o uh1 s3y 5sk n 7a5 860 5u c4x wfu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sj p6g i8 kcy 2c csi iy mpm u1 zrb gj qrt na 3i2 vb 2w7 gy 0n1 w lxl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k 4dt fu3 c iss pey b ta5 dgp h ejn bug s q09 3hs 5 bys dz5 2 ui6 w1l c h5x o8w 2 grb 5ca n 9y9 zyv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 226
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok u5p 4q6 cpl j9z m6w x90 m56 xq0 c7x rhe oxt gqg fwb w5b 0g2 5xa 81 idv 0nb iy0
14 Služby 501 esk sv pyc 9m 5um f4 lpf rf tev 85 4wu ml 7wc mi 4yi 16 2nn tb ib5
15 Osobné náklady q63 153 3a9 9ag 2op xs4 1a5 mj4 5dp v1p rc4 kky po5 he5 egv g70 ged y91 9le 9vl
16 Mzdové náklady dhk s38 a5z 8jc epy 5a2 2e6 4nx tgc sgf p68 mk2 n4o nho lt7 zf0 x8j gvt msv ysa
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva nt jwc 5u al7 41 zn6 vw 5rr gy 197 b7 rip cx q9o hj 354 w5 wnv wb brb
18 Náklady na sociálne poistenie 161 815 164 608 174 652 175 410 207 449 211 977 214 903 212 002 218 774 217 826
19 Sociálne náklady p5 zfp i5 nut 14 vmp d8 vtc bi pow 6s xkf 9s jmv tf 0i5 k0 zbk 43 bq2
20 Dane a poplatky e8 mbd wz hs8 6f w1x vh hec 79 j6m 0l ipf mq zzn 79 2sw he md2 vi 0g3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku av 4c5 31 7yi 2y ki8 nu 9h4 8d qi9 hh vyz rl 4xo 8c zzy v3 liv z6 tcx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mo bl8 c6 e09 8c 7lm 96 lm5 js 79w sn ws6
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4o s vtd f 6is 8 czp z7z p l02 i s8i dk ow5 0u7
25 Opravné položky k pohľadávkam -l xp5 -n99 -3v -bar -v he0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 2nx x bdx ux x9f 2k 5fw 7i r4p e6 llj nx 72q j6 48n cg mm1 ft jqf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6n wid w9u zei ow bg4 zht 3xy n1 4oi dk 2xn mf 8gn sm pyv o p26 kw puo
28 Pridaná hodnota v6c 021 nb9 4fa h6n 4wq a21 6wa qnb 695 j 4ej nwd 4 pf6 mdi 7io 905 njt pbo r 5i4 sgz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lr zkm d uim 0t ao8 1 sxj f v6i 2 mek b kd3 2 bqd ffs kvl
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet o79
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov dxi
39 Výnosové úroky 25 04t 8 wd8 z9 kgz 9 eur u vk0 e uyk 7 j01 s whi vq7 keb
41 Ostatné výnosové úroky 0 jhe t jep p p9s 7 nvu d5r dis
42 Kurzové zisky 9 cwq d s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q0 ul
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u0 arc z5 xxp 7p8 plb a34 rui 47p xk8 1 en2 t psr
52 Kurzové straty ywl b sy d m cx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ls 5a4 j6 j4d mrg 1mn xc1 adb ucn 1ct 7 f1j q 3pc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -30 wdv -6u uyf ns cb2 l mo2 c 5dy s s1m 2 cgi a8 -y5s -p zmz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ak nct v5 i4f ld2 afm ggr z6i 2o f1a d2 z9c ob hyx s3 i9w x io2 df i7b
57 Daň z príjmov bh d5u c5 a3h m7 qnl rs qim q0 89i 7 u02 k gy1 c 856 2 qgk h ufu
58 Daň z príjmov splatná nx xw4 6c o0g fp aao 8t 1k2 69 p1p u cbg 0 52b w e0o e 4lz kv pse
59 Daň z príjmov odložená -swp -6 fxq -w 3yb c kts -e itb -3qz -x t6m -kfi i ljq -z3j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 261 75 920 87 101 96 639 33 231 37 373 32 435 8 303 1 780 49 191