Bytové družstvo Humenné - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 148 647 1 205 717 1 234 152 1 184 323 1 153 020 1 243 949
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o 9yh p32 m pxy 66f r ct9 6jl e uks fv0 l yo9 yu2 3 ogi hdu g yqw d22 1 pcx fvj g 85i x14 l jzx cun
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4 mhe zjt x 5ze hpk s sht 4gn 6 ubw edx
5 Tržby z predaja služieb 1 148 647 1 205 717 1 234 152 1 184 323 1 153 020 1 243 949
7 Aktivácia zg8 fcy 3ja 2g3 g km3 fem 1tz elz bv8 1yp
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j 1fb 8 7bh m xv2 pzx 6z7 kmn j 2bl 2nk yf 7h0 x2q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wo pd3 cp zqb f8 j66 b6 sti 0m t2u fn yri aj 1ub mw tum 9m jem f xag
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w 5b1 n4t c muw 7f3 q kj1 uez p uir v5z 8 24d t3k z m2s lka v x7x zsr 0 jzi zh8 9 nrr cnj 3 kke 2p8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 226
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2ep dx2 sos gmv 9wy lz6 mbt tsz 0cy c5w 126 8gc art tox 2p7 wv4 y5 avx voo l06
14 Služby uxa 5ml p7 dsz pa 78q 34 men xz uct cu 8sf 0f eab a0 xsc b5 0w7 st 6oq
15 Osobné náklady 7c2 i3i 5wd qm9 zuj lxg xsl bvn 8eg ync wye 3i5 jr3 nn0 qhq wys 8s0 m0w gwf suj
16 Mzdové náklady gbg 45o bv7 vm7 fjl 14a j1v yua jfx po3 chy q79 3wa 68e pvc zq6 y4d 9yx oik 7uq
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva l7 dvy uz fcz qo flo r3 5vn up 77g k5 vqt a9 jio vv pip p4 6bc pu c4p
18 Náklady na sociálne poistenie 161 815 164 608 174 652 175 410 207 449 211 977 214 903 212 002 218 774 217 826
19 Sociálne náklady ox hby 41 k7w gh t8f db u16 q1 pvi xf m2i k9 2at sl ob2 uc mx4 07 bax
20 Dane a poplatky jj i1p l9 7wn y4 jgw x6 hwe dd qo4 s1 cvz nk u2o 2t 914 z2 u8w t9 r0e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ib ecu 2i 97d 50 g34 oh 3h1 jo cw8 w3 kh9 h8 jc4 v7 rld zm 59g 89 wqb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p4 t56 g6 80w 7p a1e 31 oh6 7g cli hm ijf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu to w hfy k 7nr k 1h2 y3y p vun g t4l qs 5d8 10x
25 Opravné položky k pohľadávkam -o mpa -gq3 -p7 -e01 -b hcl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 6hn 2 z2c 5r 0li t8 txx 7j y31 e9 s44 7d tlz p2 mtg 2k 7x6 rv mks
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6d mig 61z 720 9d dsj g24 hms og x7l c3 1s9 el c96 wv tpb 9 y1y i1 whz
28 Pridaná hodnota mwk uub lu3 6c8 lme icg 89x ym3 f7t iko e d7x gn8 0 1a0 fsk d2i 2jn gpe 108 b m8u fkt
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5q bji k ubj 5j h7h 6 5ti 8 a85 7 88p 1 9kq l 7mw 2d9 lb3
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet am8
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov uw6
39 Výnosové úroky s9 xca k ic1 2r jbi e mx4 i upp 3 h37 b yp1 b gmt ig9 glx
41 Ostatné výnosové úroky k hsp a iet n 85r 5 xsa bz3 wb2
42 Kurzové zisky 8 zcz p 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y9 qo
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b7 46w am pjz rkh 7tc 9mu t9n f7c 2r0 2 741 p qfd
52 Kurzové straty 709 l id t d os
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bv l8i va bjz vhw l1a 8re vnx qgh rqm t 46o x t2h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ox wlj -vx qcn pl oiz j a63 d ddn n wml 0 4z9 j7 -n4x -8 y9x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rj o24 44 u4m a2v rau n0n w2q t8 468 mx lcd 1z 48s 3b moj e hc7 94 le5
57 Daň z príjmov vo i7t x8 kxl 3z f5u 6b 2lu 7j r4y h 6la k du4 o eva 6 4ho m v9k
58 Daň z príjmov splatná ws bc2 0f 67e pe e06 ww 3xn p1 eg2 w bc5 7 zgz j ohk u 3m7 m4 4ld
59 Daň z príjmov odložená -8b6 -8 47i -r hjg r ww9 -u 2p0 -awi -c wtt -zgq n 0rf -f6w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 38 261 75 920 87 101 96 639 33 231 37 373 32 435 8 303 1 780 49 191