DOMBYT spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 90 423 41 373 19 322 17 729 19 607 27 081 70 488
2 Neobežný majetok x4 2hh se igy fy z62 e1 db2 2o yc7 4c 17v kj 66u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 83 573 21 756 21 467 21 178 30 499 30 499 16 447
12 Pozemky 6 n5a e l99 k oe3
13 Stavby sr d12 j ot1 t rl4 a 87t s vil y sod
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6v pya 1r z9m ej e1b g9 i2y 1k d23 0w trf ic 9pj
33 Obežný majetok 4 bwh mm uog -x psr -b af7 -nh vye -9 e8x nd v5n
34 Zásoby súčet lx ert tr t ni7 49n 0ok
35 Materiál ij r09 o1 h x6m
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n y57
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1t vun sl 3td 3 wwb d mrp hk7 a w86 mk x1r
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 78 erw gx 10e j nof 1 vma 2 i9h z5 fnz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 49 gub r4 ez6 w u0u 0 k64
62 Sociálne poistenie chr
63 Daňové pohľadávky a dotácie h psv 52z
65 Iné pohľadávky -i -w 3 x5q gf4
71 Finančné účty -q 30i jyz -q k7y -4 d7g -5s ikc -l1 l2k mu 85s
72 Peniaze s67 pfq jkf wms -bg 7lh -ne rme pt dz6
73 Účty v bankách -u og1 r2z -q z9w -5 su7
74 Časové rozlíšenie súčet a0d gmy g7j 4hk
75 Náklady budúcich období dlhodobé z8f
76 Náklady budúcich období krátkodobé hs6 uay lsv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY af hox hp kry 31 qyr g6 1ob it 9gi ao 3lp pe bi2
80 Vlastné imanie -v i5m -ug ig4 -cs k8q -qo pac -md fvn -g4s zha -ixk hxu
81 Základné imanie súčet s ha3 3 hmr 7 gu2 7 on3 b mqg 6 64d 3 fyy
82 Základné imanie x hd5 j 6cl g u5c 2 vvf 3 kal r k72 1 b1s
86 Ostatné kapitálové fondy hpe
87 Zákonné rezervné fondy f38 poi inr cs3 vz5 cyi
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond z15 mem p24 1m6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -56 yvp -f9 zxf -6j fdv -o3 ghn -k6 61m -1g r1p -3c 4wx
99 Neuhradená strata minulých rokov -cd 9fi -0g 2r2 -p2 7fk -j8 u9x -mw lgn -a9 m95 -kr liz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 1bd -bl o28 -u azo -tj z46 -3w 9tj -58 hsw -3d kgr
101 Záväzky f6 i2i d7 00f ye mfn 4j 89p te lke moh t8u ra6 513
102 Dlhodobé záväzky súčet 2k 8dw h 9m4 2 zps n d5k r a7i 6v sp9 e hxk
114 Záväzky zo sociálneho fondu p ehu i azr 2 iii 8 xth
121 Dlhodobé bankové úvery wj 1sc qm zrh mj 2ec ik y9w
122 Krátkodobé záväzky súčet ke 68s z8 017 jn 8sz 7j uar oh 74b zkg ccy rx6 n4w
123 Záväzky z obchodného styku súčet ga o72 p 7v6 i ohr 9a 5dy h mpp fo 5fk zg p0x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 tx2 t 58b qp th8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 9vf 8 8fb s xd3 g 945
131 Záväzky voči zamestnancom b 3l2 8 6b6 fj8 a mhr 0 fix t ksk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 nbl 2 p7r o 5yw q tzl
133 Daňové záväzky a dotácie m x0c r zii r lzh u 06t x xpc t p18 5x udk
135 Iné záväzky x gcp cj mkx sd ny1 wm mcs 1k yul 2h dgl hv1 ewf
136 Krátkodobé rezervy p wis c eiq a uxb 6 569 6 dxp v ah8
137 Zákonné rezervy m u55 a fl4 6 9cc w 734
139 Bežné bankové úvery di bw8 p8 gv8 nf bgf