DOMBYT spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 90 423 41 373 19 322 17 729 19 607 27 081 70 488
2 Neobežný majetok n0 iph dx 6vr 3c 37n 0f xk9 yf nbi wu kh5 m8 77f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 83 573 21 756 21 467 21 178 30 499 30 499 16 447
12 Pozemky v zwu h co9 v dqq
13 Stavby zf icd y lrb m 97w s j2d 2 uyu b 9y4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wh 6ug 9b 5ro j2 hif 53 i7u 31 udp u1 7rb wr 0xg
33 Obežný majetok c zc6 ax mge -7 sgp -x 96x -2h 18p -t eks gp 7w6
34 Zásoby súčet me xzs kk w jij n80 wfk
35 Materiál rt qcm e8 f m51
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k yb0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zd 6du h4 wje h tsb 7 0wj v7w s 1mu xt k3o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d1 ljc fp 7ga y x36 2 ozk n nwh sr lez
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7f 335 fv iux g p1g y v8m
62 Sociálne poistenie a31
63 Daňové pohľadávky a dotácie x 0e1 wgb
65 Iné pohľadávky -e -w 8 j31 5ui
71 Finančné účty -s lb9 sbt -2 ut8 -r pce -2v 8uu -im 54y fy ql2
72 Peniaze 8u3 os1 tsn oop -8q d13 -yb avj 4t ag9
73 Účty v bankách -5 dm8 t21 -2 gqy -m kcf
74 Časové rozlíšenie súčet d3g w46 28l 4qg
75 Náklady budúcich období dlhodobé lso
76 Náklady budúcich období krátkodobé u8i 7l3 h3t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ev jgy v9 4m9 1r ylf 50 7hi be etc ue n33 0z iq8
80 Vlastné imanie -b ysd -pm xed -47 xrm -8o s9c -wb 7tl -ltw gba -1mg kxd
81 Základné imanie súčet j ymy s di7 f a0s v 3rj s e76 m 6t6 s xna
82 Základné imanie c 0r0 s 4hk 7 hp5 p 662 k f99 a djg g k36
86 Ostatné kapitálové fondy 774
87 Zákonné rezervné fondy u8n zj8 532 3uq kvv snk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tqt 1ws av9 uok
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -y8 ipf -3m bqa -p9 x64 -rk cao -yt 0g4 -w2 0ul -ml 32n
99 Neuhradená strata minulých rokov -w8 mc2 -x4 pbu -ut dd6 -2o k7r -7y jzq -uv hrh -3v 0t9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u oii -dh qf3 -v 1y6 -kz 0nj -6z uo6 -2n 7bm -9g 4nw
101 Záväzky r7 kfq 33 f33 hm 8r3 k7 eo9 mo jpk 12s i1a dln 3hj
102 Dlhodobé záväzky súčet zl bjq 2 jq9 e 25f 5 ynn q ih7 cw f1u 5 61u
114 Záväzky zo sociálneho fondu l 8ss l b1e n ku6 0 9ni
121 Dlhodobé bankové úvery c7 2ox ld tbb vm pse we xtt
122 Krátkodobé záväzky súčet 3d j49 9d d20 wt 9mq sg 0w5 en xvd g28 11m 7dq f22
123 Záväzky z obchodného styku súčet x2 4tr d qz7 w 2kl 4k m3p l jyb h4 6gd dj ss6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d xj0 4 yt4 po dsj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 0 cob r sqk z 7tv o ui6
131 Záväzky voči zamestnancom 2 1me 9 rrg o94 q jvs i w97 q 064
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d 33m b uyo w 1oc n hj4
133 Daňové záväzky a dotácie v rdt f 74q t buc z as0 u v9z j ovb qm ywj
135 Iné záväzky 9 khn z4 miq 7h z7a 01 ide 1c qe4 sq xr5 92u cup
136 Krátkodobé rezervy e zj2 k fyf 2 14y h gq1 x g9g p chn
137 Zákonné rezervy l 86n 4 s1x 5 6pz 6 h7o
139 Bežné bankové úvery 7k qqi aa 0dl 2f rjy