SZČO s IČO 30348480

Dátum vzniku
06.08.1991
Predmety činnosti
  • Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe (od 1.9.1991)
  • Maloobchod mimo riadnej predajne (od 1.9.1991)
  • Sprostredkovateľská činnosť (od 28.11.1994)
  • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností (od 28.11.1994)
  • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností (od 28.11.1994)
  • Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť a rozhlasovými a televíznymi prijímačmi (od 28.11.1994)
  • Inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (od 25.3.2022)
  • Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov zo zariadení (od 25.3.2022)
  • Zhodnotenie fluórovaných skleníkových plynov (od 25.3.2022)
Dátum aktualizácie
28.03.2022