Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova ul.č. 6 Bratislava - Účtovné závierky

2019

Typ uzávierky
Mimoriadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.08.2019
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.TIF

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.TIF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.TIF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
Príloha k účtovnej závierke NUJ.TIF