SZČO s IČO 30816513

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
FRSR

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
FRSR

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
FRSR

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
DC

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
FRSR

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
FRSR