AVANTEK spol. s r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1452/R
Dátum vzniku
20.12.1991
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť sú oprávnení jednať a podpisovať sa všetci konatelia a to každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vývoj, oprava a údržba prístrojov, zariadení a systémov v oblasti priemyselnej elektroniky, automatizácie, telekomunikácie, výpočtovej techniky, zariadení pre progresívne technológie ako aj ich dielov a súčastí (od 13.4.1993)
 • vývoj a aplikácia programového vybavenia (od 13.4.1993)
 • vývoj a aplikácia technicky náročných metód a technológií (od 13.4.1993)
 • veľkoobchodná činnosť s priemyslovou elektronikou, strojmi a zariadeniami, kancelárskou technikou, zdravotníckou technikou, výpočtovou technikou, programovým vybavením (od 13.4.1993)
 • obchodná činnosť so spotrebným priemyselným tovarom (od 13.4.1993)
 • výroba produktov z plastov a drobných kovových predmetov s využitím technicky náročných technológií okrem elektronických zariadení (od 13.4.1993)
 • veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti (od 13.4.1993)
 • konzultačná a školiaca činnosť (od 13.4.1993)
 • prekladateľská a tlmočnícka činnosť (od 13.4.1993)
 • zobraziť ukončené
 • vývoj, konštrukcia, výroba a kompletácia prístrojov, zariadení a systémov v oblasti priemyslovej elektroniky, automatizácie, telekomunikácie, výpočtovej techniky, zariadení pre progresívne technológie a zdravotníckej techniky ako aj ich dielov a súčastí; vývoj a aplikácia programového vybavenia; vývoj a aplikácia technicky náročných metód a technológií (od 20.12.1991 do 12.4.1993)
 • obchodná činnosť s priemyslovou elektronikou, strojmi a zariadeniami, kancelárskou technikou, zdravotníckou technikou, výpočtovou technikou, programovým vybavením; obchodná činnosť so spotrebným priemyslovým tovarom (od 20.12.1991 do 12.4.1993)
 • výroba produktov s využitím technicky náročných metód a technológií v oblastiach podľa písm. a/ (od 20.12.1991 do 12.4.1993)
 • obchodná činnosť so surovinami, materiálmi, polotovarmi a súčiastkami pre práce podľa a/, b/, c/ (od 20.12.1991 do 12.4.1993)
 • konzultačná, školiaca a prekladateľská činnosť (od 20.12.1991 do 12.4.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Mráz
  Tematinska 2
  0 Nové Mesto nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.12.1991
 • Ing. Peter Palkovič
  Tematínska 2
  0 Nové Mesto nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.12.1991
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 30.6.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - úplné znenie spoločenskej zmluvy 30.7.1998. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 30.7.1998.
 • Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.02.1997 bolo prijaté nové znenie spoločenskej zmluvy.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založenáspoločenskou zmluvou zo dňa 15. 11. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č.103/90 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3960 Spoločenská zmluva zo dňa 2.4.1993 prispôsobená ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Dohody o prevode obchodných podielov z 2.4.1993 a 31.3.1993. Stary spis: S.r.o. 3960
Uložené listiny
 • Zápisnica z VZ - 27.04.2001
 • Účtovná závierka za r. 2000
 • Zápisnica z VZ - 26.04.2002
 • Účtovná závierka za r. 2001
 • Zápisnica z VZ - 25.04.2003
 • Účtovná závierka za r. 2002
 • Zápisnica z VZ - 30.04.2004
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Zápisnica z VZ - 29.04.2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Zápisnica z VZ - 28.04.2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Zápisnica z VZ - 27.04.2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Zápisnica z VZ - 25.04.2008
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti AVANTEK spol. s r.o. zo dňa 29.6.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zapisnica_z_valneho_zhromazdenia_obchodnej_spolocnosti_
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z Vz
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie o premene
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
20.07.2019
Domény