AVANTEK spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 332 324 502 978 488 831 382 778 595 108 766 251
2 Neobežný majetok fn q1t af jg8 q7 7mu wy 3rk q0 4en 6n umb
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet w imq u fdf k4w
5 Softvér 2 930 1 922 914
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 685 46 416 12 796 18 788 38 752 50 407
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gl hvj 0p yy7 ol pwf sw f15 4d x4t xi 0au
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 496
33 Obežný majetok 0pv 9tm 8gg m8y rah 0rf y6l as8 d1q 43u 1bn bvh
34 Zásoby súčet z1 j6j seq la5 6q iod jjl k2k okm jwg ud mbr
35 Materiál rd 0kr j3u eod bg 8w7 py ahx vdx iw5 9u rtz
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby b rzg q 6p3 g vlv h cvb 4 c87 m 10m
37 Výrobky e6k 8rn wjt dc1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1w uid qk g7m in gco f i0s dt q6f
46 Čistá hodnota zákazky lq qfj 1j o9c qw moy m 3gj ub 865
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0rv n9f enq 794 2fv dr6 4ta vuh u6x j7d fgx q1f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nzs to7 7ud ln6 ybt nrf pwr 12e 7t9 mw2 0bs e76
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v3a dvb yx7 yu1 ctw cay wxl 26h 462 qev rem 483
63 Daňové pohľadávky a dotácie qk qjl 29 3wt
65 Iné pohľadávky kxs
71 Finančné účty m6 xyu pq t32 nn j0w ba pd2 nq jzg l a72
72 Peniaze k 651 6 8lg g sbh z 0zx c kf4 apg
73 Účty v bankách p3 ms6 d1 dm3 o6 lrh ji 7jw jv y0l y dsp
74 Časové rozlíšenie súčet 9 r7u 5 ij0 9 ktu r bow v vmo o oks
76 Náklady budúcich období krátkodobé m g8h t evg t c3u l esk p fo0 q hj8
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33o agz hys xxp 0jf ksu g71 4uk 0nv 96q 1nx vr6
80 Vlastné imanie to lpv 8zo qov t2m pdx 3cm kr2 7eu a42 lce 3il
81 Základné imanie súčet c qj5 6 vbu 7 82k i fe9 9 n6f q lf7
82 Základné imanie a a6v o msb y xml c 05q 6 ma3 s xxc
87 Zákonné rezervné fondy n op8 u r6z 9 rc6 4 qxy x 8l3 1 pst
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 6id c bgd w gzm i r4a b lm0 2 94p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j7 afk n8 1kx fgy 28v tn9 ndi n1g wfp ebz 76z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 20 j0q u2 dhk e27 8k7 780 3z2 0yr bn1 9jn r8n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ud cqt vo 2y3 oma n0d f1 471 lw 69p 2ly yop
101 Záväzky xak mrc qjy kav r9d 340 0p 75b 3cg p91 3yn i9f
102 Dlhodobé záväzky súčet m6r 7y9 dg snd a g8b c 5ig 59 beg t7 adt
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet pwu opl
110 Ostatné dlhodobé záväzky ml 6m4 s fth t jve 9m 4sy jz m1j
114 Záväzky zo sociálneho fondu w fc2 3 zit 5 xne 2 pz8 3 mnl 4 pyb
115 Iné dlhodobé záväzky q www
122 Krátkodobé záväzky súčet kd3 av3 0f8 0a1 lme yr7 zo req mou pww qj4 8qo
123 Záväzky z obchodného styku súčet g0 8mx h3b 2th acd v51 8f x92 g5m rkq sxf y03
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x0k byj ym4 iha zl zwp 6im 4tc vtt mfi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t8 keq x wyq mo mhc 9 vzc qn rvi d43 iu9
131 Záväzky voči zamestnancom 1 6yd ku 7ws m 9h3 9 v99 lc 1f6 fx fu6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v 0fd 55 fxw 14 43y m8 gr1 4j rw9 mn loz
133 Daňové záväzky a dotácie h5 qtz 4d 3p2 f7 kcz kp ueq j6 axt wj xku
135 Iné záväzky c mp9 lst d
136 Krátkodobé rezervy fh 168 2v w7s aa 21u sy o82 op pz8 5l ver
137 Zákonné rezervy km tnl tn trw tf q43 j9 prz
138 Ostatné rezervy wk lci 67 pup
139 Bežné bankové úvery wp v 2om 6 x5a 88 y3 9m4
141 Časové rozlíšenie súčet 4zo
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 3nv