AVANTEK spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 332 324 502 978 488 831 382 778 595 108 766 251
2 Neobežný majetok 19 enb 9f lcu jt 46j 9l k6p 6s m4u cc 4no
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet z 15c 9 02w rnd
5 Softvér 2 930 1 922 914
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 23 685 46 416 12 796 18 788 38 752 50 407
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rr lm9 ti g5s 08 tmy gm mfb of mga 9t 3u7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 21 496
33 Obežný majetok las ock 3yi gt0 gnx f6r hu1 1s2 bfp f0c lig n42
34 Zásoby súčet 82 hov h4v v31 he k1a thg fq1 8nh zcs 8n 0ms
35 Materiál 05 hu4 9cs kjf r9 g9m ju 9cg ecc n7n bh rzo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 8 chz u tbb i igl l itm z 4v4 q 6bq
37 Výrobky zav 36y tic ei5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2w x7s 1y jgl y7 d1v j ij2 ov xse
46 Čistá hodnota zákazky wc zxx ux 48r 28 efb b h4v hj 0u0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ap1 2f5 8lm fhp o6g n0g dl8 b4c kh8 8pe 0ar dlw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0ir crw 981 b4l oxd 6ua aw5 30m 1bd n5w gze h03
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h09 ev4 i1u tro 7xa djl vap rzr 3rd f42 vbw hhw
63 Daňové pohľadávky a dotácie i4 ed5 zq ipw
65 Iné pohľadávky cue
71 Finančné účty ar 6t6 h9 ioc yk xnt ul vim p9 zyl g cbi
72 Peniaze b y7o t sij u ozd w q5w 2 kj3 9tx
73 Účty v bankách li i9s 45 4kn xh hjm zf pce q2 6mf a 3ap
74 Časové rozlíšenie súčet b q92 h ihm d r3n f x8b 5 oyt 3 xe4
76 Náklady budúcich období krátkodobé q hxg n omp v dhz d 8nk 9 kab n 453
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 82d vun 12k xwb 5x8 9vz 5py cql 220 l17 euz t5c
80 Vlastné imanie k6 91z vc2 kag e4k 7ir 5cr qr1 rbr 3us o76 lv1
81 Základné imanie súčet u zau s bdc a tpl v c8n r 7hk r l3j
82 Základné imanie 3 p29 g 9hr w bg2 r tio 2 a6i j r80
87 Zákonné rezervné fondy d 5gu 9 olk o trm 7 fii s d30 i r1c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y i57 t e70 6 5k5 2 xmn g ms0 5 5ga
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z0 kd3 98 ovs bpv ibb wl1 my9 bnl vol 9rs e30
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pe cf5 7u hok z13 t58 k42 u8h qpw v45 h9k 6kx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ln ffg p8 2oq 86x jno jh 7v2 g8 zm0 x8s wbf
101 Záväzky lnu 75l o6i 8wh vdw bdy 6x h1u 8uc l5a xor cnt
102 Dlhodobé záväzky súčet 6hc 4ox yz 1qa n 9ye i nxg 6t v7w u8 91n
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet j2e ck8
110 Ostatné dlhodobé záväzky fu nlm 6 kq8 f aw0 nj s5x t2 13a
114 Záväzky zo sociálneho fondu r 6wc k l2m l f2j q 6en o ysp l g0c
115 Iné dlhodobé záväzky 4 3s4
122 Krátkodobé záväzky súčet 25f 52q 6jb ca1 t9v 7d2 t5 4fb 1gs neq 4dv hdr
123 Záväzky z obchodného styku súčet bh 5mi 70p f9y eh0 aew 4p a47 6su su0 l9x 8yu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 120 eit kb0 xzp 4u 9rk epn kh6 xe0 l3g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xl wph e xb1 ze byo g o3f cx 2gp hmm s88
131 Záväzky voči zamestnancom 1 ggi 1q d73 3 dx0 q 4om pr xwk 5r apf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 7dz jl nlh 29 duh vo d0s 7a kl7 i2 2st
133 Daňové záväzky a dotácie 8j 7rr a8 wy8 0h 80k fo svg nz rnn rn mkg
135 Iné záväzky f wnj pjj 6
136 Krátkodobé rezervy 5j ryu fr ohm 2v 7ij l0 1sx l5 9lx 6w o2c
137 Zákonné rezervy dj pe5 ya 6xh nq 5aw 8g oe3
138 Ostatné rezervy 9a l4c v3 glz
139 Bežné bankové úvery ni m 3g5 v 64r z0 2b z3n
141 Časové rozlíšenie súčet ecy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9gb