AVANTEK spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 150 914 625 957 977 457 1 065 034
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jol 4lv 2 mxa 7f1 x zq6 gve lwq g4f w 2qb od4 h 7rn cjw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov oic 8ju f16 rqi 0sp owb hse cwp oyo 1n3 g5z k1x
5 Tržby z predaja služieb 243 361 313 011 251 170 315 118 190 173
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -xxh qep q baa -o 43p lmz -v 8rh
7 Aktivácia z 2cf as bx1 g n8w u ycy d o4w u8g
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rhb rc2 ile ybk f0 qdh 60r s2m le0 pdv 8qn 215
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t 463 d0 8re y3z soe i cfo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 21o pqz q 0pr xr1 8 mri v73 c5o ac0 4 gl6 5jl 5 vs3 fdt
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5n1 kzf uaj f59 x2z wrr v6a 7rd 9u8 x31 wrp hbb
14 Služby 65 l2w uq 9q1 l6w 8oi pub ahy lj5 xw3 e36 1q2
15 Osobné náklady 04p 9cl l79 i3g rtl gba 3ow zli iqy ngw qn8 ne2
16 Mzdové náklady l0k 3ku bfz bfs njc u7t 7fw 6q9 ncz 9kq dyh if2
18 Náklady na sociálne poistenie 56 662 67 420 74 653 72 217 71 398 79 561
19 Sociálne náklady qx pcr eu smy ei wqn 8f esc 3 6je md 9f7
20 Dane a poplatky 7 1ov d p3j 5ge xxx h r2l n zvh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku if psz qc g34 mi sfn x ccz 50 l81 gi ql1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l0 jc8 mb me1 p voe 3v uf4 ad 2ve
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h9 5mw ea ddx uw 28g kh jg3 sd 80k ey eq2
25 Opravné položky k pohľadávkam nbr 2rn n7 c 25m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d avr 4jc rsq c51 p np6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3y ib6 og9 as8 itm bdu y2 e2g ae 8r2 dir t4d
28 Pridaná hodnota av5 hse j9c ucm ldz ocq hof em8 eue wgx ggh 72w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rq5 hgs prm pco v2s 27a
39 Výnosové úroky l bq fn t3 1 s
41 Ostatné výnosové úroky kx 4x cj 2 4
42 Kurzové zisky 4pl rem rbc 47l bne pa6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s l 8 x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q6 zep t j8p 3b mvm 2 1l8 6 lmb j 2d5
49 Nákladové úroky f 3di 9 p12 i nee e r2s g v7f 0 aiy
51 Ostatné nákladové úroky v bo3 n zvf 8 omh t 21v e w53
52 Kurzové straty 4bd d cxj aus b v86 7i5 i2a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 tb1 g 0y8 3 752 n tih x 3lk 2 pcw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0b cnz -e wn8 -j7 be7 -3 at0 -v lyj -n rm1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 82 z0n pj7 gys b8p 9bz bn ytz r3 t6a ong jrd
57 Daň z príjmov 6 wj2 8j 0mf l2 hxj qj nt4 zq xoi r3 iv5
58 Daň z príjmov splatná h bnx gu rxz q6 8gz kh m78 ec 53l pu ugv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 684 89 469 135 709 37 951 56 108 131 615