AVANTEK spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 150 914 625 957 977 457 1 065 034
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet s7g az9 p ebo 8ey 8 x8v y2u p4r 4po y 11y jmv y npr fg3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gjg 5zf l3s 2zf snj gsj rgm aom rh2 a9e hm8 ucv
5 Tržby z predaja služieb 243 361 313 011 251 170 315 118 190 173
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -25w rgm t w2o -z kr0 uqh -o e49
7 Aktivácia 6 r5j 2u ybi t usn 5 ksg l rbc 2wu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu za9 ohe krh pt6 ts lpq ls6 h6z zu1 0gn k4m zc7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 qsm pp 5cw 7sl azt t 5tu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gzn jwe 2 q6w cjd 7 r8k ji3 jw1 kyr z ptj 9mu e sfm ll4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ge2 oh3 12w ne5 yzg 7gr 99d h7o n2b z6a 87a pwo
14 Služby ji pkj it oxy lah tcm vfd 5bv 58m tfj nq9 ejb
15 Osobné náklady epm 726 f5s 2lx ejp p9q 5xa ymc teb 47z 6ra 87y
16 Mzdové náklady vuv y4s bmv vof whp eln 4zu gjj vx9 a0s i0q ghs
18 Náklady na sociálne poistenie 56 662 67 420 74 653 72 217 71 398 79 561
19 Sociálne náklady ta guh 15 rjn s1 8b9 ko vzq k uyf bh fyu
20 Dane a poplatky p ifl t 45g jp6 27k p rm2 2 tjx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jz f08 2m tu9 51 xd2 4 kh4 df pcb nu 01y
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xd rdr n6 6u9 l 07d ix 59t pa 2w8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu hf 2di 2u 9xm 0k lb5 gb vza ih rnx h9 gqq
25 Opravné položky k pohľadávkam mo9 0po i5 f 6ua
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i mwi hku uyl yqe y y7t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wd r6d 0p8 8k0 41j tuy h2 caa 8k wbo r0x wio
28 Pridaná hodnota mhc i87 pc6 s7t rsa 4xc 0jb qry g5e ken au9 trv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2h3 3nj 4bs ldw p38 il6
39 Výnosové úroky z 94 e5 1d z o
41 Ostatné výnosové úroky ot z5 by s 9
42 Kurzové zisky y81 pqv hce fbq cmi uc3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 g h q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu no v8p 1 t55 qb foj 7 9d8 z 1r3 n b93
49 Nákladové úroky 2 k7u w atm e r7h v ywi c 0j6 i njh
51 Ostatné nákladové úroky 0 h6n h xqk g 4ho k bmb u 04b
52 Kurzové straty mic b nyi xve 2 6ag x85 fll
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 cy5 y mfr s noo k ocn i zc0 m h2b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -li n7u -3 ols -sx i7g -v 67l -c uyf -p lvs
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vu w2m huy atp udu aia 20 f0a j5 g2p yxb fc9
57 Daň z príjmov t 023 vt psh qt zym wy qpc i8 yjz cu vzi
58 Daň z príjmov splatná 2 c1c 00 e0a oe 1xl tb 91c yp na3 b1 v4p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 684 89 469 135 709 37 951 56 108 131 615