VÚB Leasing, a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
313/B
Dátum vzniku
20.01.1992
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne. Právne úkony a podpisovanie za spoločnosť vykonáva každý člen predstavenstva samostatne.
Základné imanie
46 600 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov (od 30.9.2015 do 31.12.2021)
 • činnosť samostatného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (finančné sprostredkovanie) (od 9.2.2012 do 31.12.2021)
 • poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt (od 21.9.2011 do 31.12.2021)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (od 7.2.1996 do 31.12.2021)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (od 7.2.1996 do 31.12.2021)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 7.2.1996 do 31.12.2021)
 • finančný a operatívny leasing (od 7.2.1996 do 31.12.2021)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 7.2.1996 do 31.12.2021)
 • poskytovanie spotrebiteľských úverov (od 26.11.2011 do 29.9.2015)
 • činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia (od 26.11.2011 do 8.2.2012)
 • vykonávanie zvláštnych finančných a obchodných operácií so sameraním na export, reexport, viazané obchody, forfaiting a factoring a pod. (od 20.1.1992 do 6.2.1996)
 • účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní, výrobnom a obchodnom všetkého druhu (od 20.1.1992 do 6.2.1996)
 • obchod s tovarom všetkého druhu, oprava alebo iné spracovanie predávaného tovaru (od 20.1.1992 do 6.2.1996)
 • vykonávanie a sprostredkovanie výmenných akcií (od 20.1.1992 do 6.2.1996)
 • marketingová, informačná a poradenská činnosť (od 20.1.1992 do 6.2.1996)
 • leasingové operácie (od 20.1.1992 do 6.2.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 30 000 000,00 €
 • Počet: 1
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 06.02.2020
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Paolo Vivona
  Továrenská 7937/12A
  81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.11.2020
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Účinky zápisu rozdelenia spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130 zlúčením so spoločnosťou VÚB Leasing, a. s., Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, IČO: 31 318 045 a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, nastali dňom 1.1.2018.
Uložené listiny
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.1.2002
 • Notárska zápisnica N 149/02, Nz 149/02
 • Zápisnica zo zasadania volebnej komisie zo dňa 22.4.2002
 • zápisnica z valného zhromaždenia z 26.4.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 13.2.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadania predstavenstva spoločnosti zo dňa 13.2.2004
 • Notárska zápisnica N 331/2005, Nz 66973/2005, NCR1s 66152/2005
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 6.3.2013
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 29.11.2013
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.06.2014
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.1.2002
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2015
 • Rozhodnutie NBS ODB-6192-2/2015
 • Notárska zápisnica N 1366/2015, Nz 32950/2015, NCRls 33693/2015
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 2.3.2016
 • Notárska zápisnica N 3283/2017 , NZ 54215/2017
 • Plnomocenstvo 21.07.2017
 • Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľby člena dozornej rady z 17.3.2014
 • Notárska zápisnica N 427/2020 Nz 8899/2020
 • Návrh projektu rozdelenia zlúčením - VUBL, VUB a VUBOL.asice
 • Plnomocenstvo.asice
 • Stanovy zo dňa 26.3.2020
 • Stanovy z 24.9.2015
 • Úplné znenie stanov spoločnosti
 • Podpisový vzor - Ing. Pavel Andok
 • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.11.2017
 • zápisnica z dozornej rady zo dňa 09.10.2017
 • Podpisové vzory - Ing. Miloš Randák, CSc., Ing. Vladimír Rajčák, Ing. Vladimír Bilčík, Ing. Tibor Podoba, Ing. Peter Vajda, CSc., Ing. Václav Foglar
 • Podpisový vzor - Ing. Ivona Bobkovičová
 • Výročná správa za rok 2012, rozhodnutie jediného akcionára
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2020
 • Výročná správa za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Ročná správa spoločnosti - 2002
 • Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2002
 • Správa audítora za rok končiaci 31.12.2002
 • Účtovná závierka za rok končiaci k 31.12.2002
 • Účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Správa audítora z 27.3.2002
 • výročná správa 2004
 • účtovná závierka k 31.12.2004
 • Výročná správa za rok 2005
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006, Správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora
 • ročná správa 2007
 • konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
 • individuálna účtovná závierka za rok 2007, audítorská správa
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Rozhodnutie jediného akcionára z 06.04.2010
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2010, rozhodnutie jediného akcionára
 • Výročná správa za rok 2011, rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.3.2012
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2013
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa 2014
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Návrh zmluvy o zlúčení
 • Zmluva o zlúčení medzi VÚB Leasing, a.s. a VÚB poisťovací maklér s.r.o. z decembra 2011
 • Projekt rozdelenia zlúčením medzi spoločnosťami r.2017
 • Správa z 11.12.2017
Dátum aktualizácie
29.11.2022
Domény