VÚB Leasing, a. s. - Účtovné závierky

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR
Správa audítora.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR
VÚ - POD.PDF
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
VÚ - POD.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2017

2016

2015

2014

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
UZ_31318045_IR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31318045_KR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31318045_KR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31318045_KR_2009.PDF