Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. - Účtovné závierky

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR
VÚ - B.PDF
Správa audítora.ZIP
IFRS účtovný výkaz.ZIP
VÚ - POD.PDF

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
VÚ - B.PDF
Správa audítora.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
FRSR
VÚ - B kons..PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
VÚ - B kons..PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF
VÚ - B kons..PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
Správa audítora.PDF
VÚ - B kons..PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
Poznámky.PDF
Správa audítora.PDF
VÚ - B.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31320155_IR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31320155_KR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31320155_KR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31320155_KR_2009.PDF