Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR
IFRS účtovný výkaz.PDF
VÚ - B.PDF
Správa audítora.PDF