VUKI a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
372/B
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva, z ktorých je vždy jeden predseda predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť navonok sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
Základné imanie
5 612 827,28 €
Predmety činnosti
 • výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových súborov a elektroizolačných materiálov (od 9.6.2006)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 17.8.2004)
 • poradenstvo v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti (od 17.8.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 17.8.2004)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 17.8.2004)
 • konzultačná, poradenská činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov (od 17.8.2004)
 • odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov, izolačných systémov a aplikácie elektrotechnických výrobkov (od 17.8.2004)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 17.8.2004)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb (od 17.8.2004)
 • zobraziť ukončené
 • výskum, vývoj a výroba káblov a vodičov, káblových strojov, elektroizolačných materiálov (od 17.8.2004 do 8.6.2006)
 • odborné vzdelávacie činnosti v oblasti elektroizolačných materiálov (od 20.12.2000 do 16.8.2004)
 • prenájom spotrebného a priemyselného tovaru (od 20.12.2000 do 16.8.2004)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb (od 20.12.2000 do 16.8.2004)
 • výskum a vývoj káblov a vodičov, káblových súborov, elektroizolačných materiálov a izolačných systémov (od 22.4.1992 do 16.8.2004)
 • autorizované skúšobníctvo (od 22.4.1992 do 16.8.2004)
 • tvorba a využitie prierezových informačných fondov (od 22.4.1992 do 16.8.2004)
 • špecializovaná maloobjemová výroba (od 22.4.1992 do 16.8.2004)
 • tuzemská a zahraničná obchodná činnosť najmä vlastných aktivít (od 22.4.1992 do 16.8.2004)
 • konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblasti výroby a aplikácie elektrotechnických výrobkov (od 22.4.1992 do 16.8.2004)
 • odborné vzdelávacie činnosti (od 22.4.1992 do 19.12.2000)
 • činnosť pri výkone povolania patentového zástupcu (od 22.4.1992 do 6.5.1996)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 169112
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 19.10.2012
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Jana Ďuračková Porubenská
  Čataj 448
  90083 Čataj
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.03.2020
 • Ing. Rastislav Malátek
  Račianska 1511/35
  83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.06.2017
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • Ing. Jozef Tóth
  Pod záhradami 9
  84101 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.05.2010
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2015.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.06. 2014.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.05.2013. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 28.05.2013.
 • Zápisnica z výsledku volieb zo dňa 11.12.2012.
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2012 vo forme notárskej zápisnice N 364/2012, Nz 22838/2012 zo dňa 25.06.2012.
 • Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 27.04.2012.
 • Notárska zápisnica N 174/2011, Nz 29963/2011 zo dňa 15.8.2011 - zmena formy a podoby akcií.
 • Zápisnica zo zasadnutia doroznej rady zo dňa 12.04.2011.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 07.04.2010 a 11.05.2010. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2010.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 20.01.2010.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.05.2009. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.05.2009 a 07.05.2009.
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.03.2009.
 • Zápisnica z výsledku I. kola volieb člena dozornej rady za zamestnancov zo dňa 21.11.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2004, vo forme notárskej zápisnice N 228/2004, Nz 55597/2004 spísanej notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2003.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 10.9.2002. Zápisnica výsledkov z 2. kola volieb do dozornej rady zo zamenstnancov zo dňa 15.10.2002. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Španovej sa končí dňom 10.9.2002.
 • Na valnom zhromaždení dňa 27.6.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 134/01, Nz 133/01 napísanej dňa 27.6.2001 notárom JUDr. Šúrkovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti. Zápis č. 1 zo zasadnutia predstavenstva dňa 27.6.2001. Zápis zo zasadnutia dozornej rady dňa 27.6.2001.
 • Zápisnica z volieb člena Dozornej rady za zamestnancov konaných dňa 23.1.2001.
 • Notárska zápisnica N 86/00, Nz 86/00 zo dňa 18.4.2000 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Notárska zápisnica N 235/9, Nz 231/9 spísaná dňa 26.10.1999 notárkou JUDr Tatianou Šúrkovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a personálne zmeny v dozornej rade Zápisnica z dozornej rady zo dňa 26.10.1999 na ktorom bol schválený predseda dozornej rady.
 • Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.11.1998, ktorého konanie bolo osvedčené v not. záp. N 217/98, Nz 384/98 napísanej dňa 17.11.1998 notárom JUDr. Pohronskou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica z rokovania predstavenstva dňa 26.11.1998.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1994. Notárska zápisnica N 63/95, Nz 62/95 napísaná dňa 2.6.1995 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica N 196/95, Nz 194/95 napísaná dňa 24.11.1995 notárkou JUDr. Katarínou Pohronskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 30.11.1995. Stary spis: Sa 718
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.6.1993 boli schválené nové stanovy a.s. Stary spis: Sa 718
Uložené listiny
 • Správa audítora
 • Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
 • Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.4.2002
 • Notárska zápisnica N 133/02, Nz 133/02
 • Úplné znenie stanov a.s.
 • Podpisové vzory - Ing. Dušan Matulay, CSc., Ing. Branislav Sobolovský, Ing. Otto Verbich, CSc., Ing. Milan Malátek, CSc., Ing. Pavol Čulík, Oľga Čáderová
 • Notárska zápisnica N 181/92, Nz 166/92 o založení spoločnosti
 • Zakladateľská listina
 • Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 10.9.2002
 • Podpisový vzor - Oľga Čáderová
 • Oznámenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady
 • Zápisnica výsledkov 2. kola volieb do dozornej rady zo dďna 15.10.2002
 • Účtovná závierka k 31.12.2002
 • Správa audítora z 19.3.2003
 • Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2003
 • Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2004
 • Notárska zápisnica zo dňa 30.06.2004
 • Živnostenský list č.Žo - 2000/08753/00004/JJ zo dňa 16.05.2000
 • Živnostenský list č.Žo - 2004/04826/2/Z04 zo dňa 15.07.2004
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa audítora pre akcionárov spoločnosti zo dňa 31.03.2004
 • Podpisový vzor - Vladimír Tomko
 • Úplné znenie stanov a.s. z 30.6.2004
 • Výročná správa za rok 2004 so správou audítora
 • Učtovná závierka za rok 2004
 • Stanovy a.s.
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006, Výročná správa za rok 2006, Správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2007
 • Oznámenie členov predstavenstva zo dňa 3.7.2009
 • Notárska zápisnica N 75/2006, Nz 15850/2006, NCR1s 15723/2006 z 26.4.2006 + Stanovy z 25.4.2006
 • Odvolanie a voľba člena predstavenstva zo dňa 30.06.2004
 • výročná správa, účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 23.3.2009
 • účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora
 • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009
 • Konsolidovaná výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Notárska zápisnica N 364/2012 o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.5.2013
 • Notárska zápisnica N 279/2013, Nz 17680/2013, NCRls 18035/2013 z 28.5.2013, stanovy
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 6.6.2014.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia 12.6.2015.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • V_ro_n_ spr_va za rok 2015 _ _as_ 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica z dozornej rady.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
31.05.2020
Domény