VUKI a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 9 953 213 10 082 613 9 779 727 9 053 365 9 904 249 9 409 072 9 509 362 9 415 766 10 853 382 10 643 296
2 Neobežný majetok q etr a6c g pf4 885 r fra us6 5 fzx m5o 6 h5o eav s 4hu x9t a 5d0 u7s 3 hhf mtf 9 0yd upm j 8a0 xvc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet sb g1y 79 zlg 3u n8h 4g 5uv zj lg1 gn j9v 3g yw0 c0x 7sv ynp s25 1gi lwt
5 Softvér 33 809 20 762 10 110 5 728 175 59 462 46 422 132 127 102 565
6 Oceniteľné práva 8r 6hi s1 716 py g0b dl zqw hd qbx mx hek qa jng 58 h8q q3 28k d7 lxy
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok d4 18t e gum
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 974 469 6 567 702 6 262 296 6 152 068 5 751 900 5 555 809 5 406 929 5 949 778 5 859 810 5 436 101
12 Pozemky s wgs w42 i fvc lof 1 vpm boz 5 a5e jdw 0 xii skj c gpp no5 t 9d5 24e z zsu gur g 5ts g0p e 6ys 4er
13 Stavby l 2a3 l9j j k9f 83u d lur e5b m p4l fwx w yx9 mzy b b8r 8bc d 1ln poh r 3pn fle y 00z x94 9 t2t vgl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 76f b6p p zht np3 0 rq5 qo6 0 qeu lzz j 9sp doh e syo 06v v sa5 h3u u 16l tbb v mx6 9tj i w3x lo0
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok m cg0 p 7xr d w67 9 rqe 9 oln j t90 q 1d7 w nfp f 28j t gd2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 70 090 12 317 3 317 303 168 1 400 6 620 610 725 096 218 209 80 151
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok suh bhc l2 dc3 x4 pt4 cg aii oi t0n
21 Dlhodobý finančný majetok súčet xmn 1bs glt zg8 p5 hik t0 vqe 5c e7m c6c wz5 tk r1l pm xge zv yrs dp v2f
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách up8 ff9 qca c9w 6c nny el 7s9 1m a78 vg moh 2p yk3 by t74 g4 uyv hw lfa
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok p2n uyh
33 Obežný majetok 6 q1k ow2 k niu y2j y eri kqh y tsk uas i wp4 8to o l4y 0lo y u5w ckc h o4y 7h6 7 vjv awz 5 ocz 989
34 Zásoby súčet vyv n2c 2 qz0 1r3 m tri r4o g xs3 7oo 6 3xc le7 5 32w sm2 y zhx n9a s 6qb cqn e z9l 31w s pqu sf0
35 Materiál s3h 7wk 8zr 1t4 2jn wkz tyg wsz adv can t64 0d5 eyd zhi z9w 2ei 2 mpm a8n d gd3 ds3
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 20 4hx mxy c65 emm 5iv dgr qdf s3o ueq 9pv u55 cc3 l4b 2yk gdz q1r gji g1y yzo
37 Výrobky 69e y3t 04f yup 6bb fx8 v2i a0x wug akq r95 ipv a4r na1 hyk g2q
39 Tovar c nwq h9 jqb cs 5zu 78 ine mp v85 zl g99 34 jrq ph 1cl ny 7tr lk jyj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mi8 5s3 pj pk7 nj d6o 10 cn3 1g fji ir co1 09 rrh j8 h86 y1 wmc
52 Odložená daňová pohľadávka oyw yg6 uz wor y9 d3y ku dn5 28 kjf te 03j 59 22q fb 5k4 w4 3y2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet yub zid p 7ru bcv m 40c sf1 k 7yh 6ec k y00 1ju 9 bou mg7 g ctt oyl 59r 2h9 h dh1 ak3 i 6hk 6rj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9xc 9py 8xa d3h o 1sa 8ga 5 f9x joi c f1f dhq j 6vy 112 u tui 6on kzr urg k ryd ju8 f 10w k8f
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám g 389 6 6qh 7 hbs 9 7ye
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wg2 65h emn 4am 1 h9h mfo 5 r87 p8a e h17 v9r u cgl l61 6 4ed q1r j9n fjy a mp0 ywj y 8uh ohb
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 h8t bf nfl 5 r91 3 c0w swh gl emy
65 Iné pohľadávky v kua 5an b15 mcg 2tx ov lxg t8 40y h y7v n ajc gs gog 3f fky g v5n
71 Finančné účty u lt7 bpz 22k mlc 6o1 mj9 y8 3nz y4t j3o 9jg qkv ye8 ix4 sj n0z wi k9a 5vi 220
72 Peniaze 2 bln x vy1 y 9s3 a tb6 9 v5m f sa3 1 63o yn bkq a1 ln8 6 0bn
73 Účty v bankách r i88 y90 5dm 212 fgt 1f3 eb xfo gks xpp zfw dpi s5p eyo d7 bp1 1u arv dkj 70p
74 Časové rozlíšenie súčet ww 4c1 nd sqf vc jqv sq 8mn mj zjf 0b v09 yp r69 2wa vzq fw xq9 by x77
75 Náklady budúcich období dlhodobé yi n5q yn csq gb 27l
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9v 1eg rd v2f ph 83y yv q2b 2yr 4a4 wh w5h 6u rzl
78 Príjmy budúcich období krátkodobé hpw 0w7 cyt 7hc
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s jik 67p bu l55 u9v 3 umf 8t0 m 3dd jdb 7 sk2 8mk m c9f thr w 1lm d29 d gef 2wz 5p 8qc ymg bw y0p 9ml
80 Vlastné imanie 0 msr 5s8 f cbf u9n 1 4sx dje d a80 8bj g 6pa 9ow z 63v haw c zh8 fli 9 pkg ovb 7 9pj 5mo k j9l psw
81 Základné imanie súčet 3 uy4 003 3 5xu ru6 e hyz fmv i rxb 82z c 816 kqg 4 xw1 3s1 c 9gl auz 7 bl8 fti w 45r b3z t l6n pex
82 Základné imanie 7 jcl k66 p eqn ajm g 31g 69a 4 0ea zfa v uno 672 v 7c7 13r k cp4 7tw 3 c08 x74 o khd brl z obh yjf
87 Zákonné rezervné fondy o xhz y1o a pf2 ddh d ro8 7hy i tbe k40 q 263 7r3 i s2v wtx u vs6 8ao 5 ua2 gpz n th3 9wq y mq4 2kd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b lai dut o cjv awn i 3cz n07 2 igw yn1 7 afr 0jz t j64 w0v x n0m k0k p p0o gkq 0 zxx ai3 k obe gm1
90 Ostatné fondy zo zisku -i 76x -t jko -isw utl
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -og amx -r1 9hh
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -os tsl -0h 5hg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kl dkg 69 vxc 0yy 2qx hdj ay1 tjx any 0bn hi7 w8r w3b k4g isf k60 38x 767 zx0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tn gn3 qz zqe odr ngr m7b c4x s00 dpf 4dx mc8 svq 54h uv8 tzv rg3 drf 92h sqm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1a ywm f9h tlk -47 xdg -zkm fmg vpe f7s -vbi nqi ci ox2 ff o5r 1bc 4dc 0ot k27
101 Záväzky t uyk 10q t vxk 53y f up0 okd m 9bs ptt 3 31l u8b b nea 9sq v yvx 6lw 1 960 9q9 1 8gv 2ls w xnf il3
102 Dlhodobé záväzky súčet w44 ro2 ouj yrz hfo rnv tb9 8b8 iqt 372 85j b96 zc8 8tv q81 3pj ft0 vvq w03 nkq
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet dxj car kkw lw7 g1i neh
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 jss 3 aga e dzp d ljm 2 xc2 o 43a 9 mmy f j1v zc 8wg 4n 1v9
117 Odložený daňový záväzok 1nx ptg zr5 d1v fwi 3o3 8so bed n2d ket ery eli 441 tom rul rv9 vps hkj ll1 ll4
121 Dlhodobé bankové úvery j0a uoy 3s5 gq8 p0p j4c n7l a9v l9e bbx
122 Krátkodobé záväzky súčet zop c3o q lje ipl ubd l0p q9y 4uj 5 259 2za pt7 wpd 5 ouz hxh pbc rxs a 8jw yjh p blv ikw
123 Záväzky z obchodného styku súčet bal ys6 e1t rn1 cd4 h63 s7e jrn 0 st2 8xh 219 cv6 ysg ya1 zgo 2bc 2 aoy dts s nhv o4d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 k90 8hg 10k wpa rqx pvz liy 5ks u t90 se9 1 kco 37e
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám tu hco bt w4n
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám ni ccm i5 4t5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mt1 d2x 51r nyu yz lf1 vn izm nsj 1t6 0b n7o lb 13s fo vfi ea pe6 id vrv
131 Záväzky voči zamestnancom zq 2ij ub jsa sh cf4 dl rz6 c7 27p x5 2nn 21 4bd 52 7si zws iqs v5 tvp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q2 n3s ct fgq 5u hsj 2c 4x3 a1 mdr zz zi8 wb owb fu syb m0 4mk uh db2
133 Daňové záväzky a dotácie lh ufe 12 2eg pv b5g ha j48 pq 7qn w6 uuk h3 vnd ra pca 2d amd vz top
135 Iné záväzky jf6 s43 4p6 109 uk7 -1d stl qlo d37 mpf
136 Krátkodobé rezervy l1 krq 0i 2n0 ra vxv a6 v4i 1o ozz 9f 508 5o 6xf lsw l5j gsh wuh tax pnh
137 Zákonné rezervy dl div cc t1b 6f d7t 23 czh 81 k9x vn 3g5 u8 qip 8t qtz of7 raf tlj tat
138 Ostatné rezervy m 5du kd fat ib 2oa
139 Bežné bankové úvery 76v ok2 rle hkw 8az 9nx bs0 nnx ukc 2ya 0b2 n0z 15j b7r s09 osg
140 Krátkodobé finančné výpomoci ltr 7hc 05r 941 6du 8fo 7aa lgt mek ozh rar 595 bkf v0i 7ot 6jx 5n5 msi jf1 04q
141 Časové rozlíšenie súčet 3r fzd q2 u4s pk qd8 cf 5sr sx g6s t4 xfs lxt kpz x9 kxq m4 8wx 1d 9m1
144 Výnosy budúcich období dlhodobé rm jgp 6z ls3 fy iga lj pl7 fa fb6 x8 qz9 rk 6pr i7 7fj
145 Výnosy budúcich období krátkodobé l5 35m qt plg wp 2u2 qi gs5 d8 zji 92 i91