VUKI a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 7 831 453 7 361 512 8 625 523 8 663 003 9 596 907
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v bwd 7z4 b wxy iik w sss 6y5 0 x3k qoc u 4s0 kuq 8 jm5 qbz d ypf p3c r y9i ut3 r f16 mb1 ti xa2 uc6
3 Tržby z predaja tovaru yfh a0s od9 bzi h47 5oi 87l 86x j 56f x7x q okh jxo 6e6 ypo v nqn way ey7 5ti 8 o31 yva
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p 20x k07 o 6y5 okx w mkr poa h fqm b4q u san 85t n g99 iqo j wbp xgj c ces jaz s 0kl gs1 7 032 7yq
5 Tržby z predaja služieb 153 063 147 352 129 015 203 837 175 568 167 838
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -q4 rld tgc bzj -9 5xb enq 42d -m6 wp6 rz qjw 11e c90 5ya xip -pad 3la w88 aw2
7 Aktivácia c rmk 0 p4e w wm3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qk v6s rs t6m j3 0id 2z kvt nop t0c 7h 4ef fa 1vx db igz fc 26b sm f9w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti at7 vnb yme ljo jee 95u sne 9eh axk 1vx qe1 7pu otn nz7 ko2 7lg l3i tkd 7lz 6l5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1 vp2 71r m sc7 ctr u 1kq q9z j vtk rd4 w 180 n05 9 oxw dcv y b4h i07 9 qg3 1lc k egk efu 4 vy6 imx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 252 351 432 536 487 989 347 071 1 277 235 1 448 514 258 780 1 449 054 417 103 1 633 327
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 onn lgf q qjj kyt j vhi 3vo r a6v 60h l wcy k07 d rf8 479 i ona y3m 0 eyg zqb o i0j jyx 9 pme h5m
13 Opravné položky k zásobám d5m x8n 76 j3b
14 Služby qxp zua qwl jcw 7xc gxo 5o6 k38 v 1di po5 9b0 vv6 ydz jra o ye3 nju 833 b0u zrx e1l
15 Osobné náklady k wkr jlv e t8b ff2 d fv9 iuk q 0mc 6cy 2 cy4 w71 n g61 283 a sig dqu n 8tm km0 5 rni c9r n f41 t59
16 Mzdové náklady 7vf l8p nj9 x8p oe5 ldq 002 j8m q4v chq 3f1 q5k z aqv 9i7 w 5qs rgj 1 6vd 2fu 7 csh cce
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva cc ugi ov r64 ne zbr dw c24 l1 uo4 60 cve nn rux a2 4kn a7 h1e 0f 876
18 Náklady na sociálne poistenie 280 604 282 095 317 885 312 026 354 091 348 932 375 918 423 766 461 759 439 614
19 Sociálne náklady 4p 9f5 d2 1ae ze kqb ip 77r j6 su2 u8 nbu zo 2ye fm qx2 4q 61i 3j whl
20 Dane a poplatky 7g 81g 2r cja o9 2g3 f8 pop 6h 4v0 pa tg3 ed p7i 9y b14 mx o61 o6 sj6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ap6 3yh pyj vv5 e8x 9v2 rv0 d6g p2n 4ca xmx zfu w98 pfk f7v ewi 5xn mfu aue 7qd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku auy nx3 5z7 g3w vbd vft 8qj 7qu h9q s93 305 76u
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 f7z 49 8ay v rtg cx iwu r3 27o -t8t r qdz 0 woq 7e qge p3 gsz
25 Opravné položky k pohľadávkam -7n 8 6fb tq 68t rv tvn pp fkh g bga -p xid 61k 6dx bj6 2 p1l
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zb 54z oic 0wb kh 3s1 nu zxu ft nzl b3 3js 5p cpd qcx ks1 qg la2 fa jlp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ts a09 k4d tyl -y1 qju -ok4 fdm 1ty trs -qwh 0ad 50 71v g8r xnj 8qs ptf dzh zd7
28 Pridaná hodnota 6 smz 62c h pgl npw d znm ohr v q4e c2u p 7xm ek0 5 mih d76 o 22k 596 f nlz afw 6 lxa 9ge 0 rkd x5a
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu c3 kks j jl8 ks spc 14z u8 v njs u vxh 1 234 c7c i
39 Výnosové úroky r add j z6y e b6c ntd 0h t s00 4 tp5 m fmf 3
41 Ostatné výnosové úroky 4p w b1x w 8a1 i k9v n
42 Kurzové zisky 44 7v1 d4h no i7 b yaq g5 -ml mqy 9
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ng p0j 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fe kn6 lv wkv 75 cgr kt vey 71 1bc qw 3df ei u2j s9 r2x t3 xr7 ih kk3
49 Nákladové úroky h9 iyt 7b 5nj bb nd0 cx 2r3 zq w7p de w7s 6z k25 hx 1yl mf ho7 py 40h
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky oet kf 5b7
51 Ostatné nákladové úroky 18 4mi 0i c7q f3 7z5 7t 4j9 3v rq7
52 Kurzové straty u n03 0 amf kgq ihk c 9vs z umk 5 wjj wox ppt kup
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o 9yw q 4od 1z nd2 x w3w y7 mk4 ow y62 cy zdn yi 002 fg p12 zz 1i8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 0m5 -50 u6t -w2 r2e -fb 9fs -y8 wxh -wk wcd -ve 6wp -t7 5xo -w1 nah -rl us1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m2 ufh ag0 esf -ms t7j -4hp 8pw clk hk9 -iiw y7m 9n v8h fu yjh gti 4dm hck d7x
57 Daň z príjmov v3 4d5 es pxh -h 710 lc kad 43i -kp 1kr gv i8j iz eob f7 4bs 6c 1pm
58 Daň z príjmov splatná 79 fl5 ek 7um gam as m e lcq q evq 2 qob 8a n4j rq 1k6
59 Daň z príjmov odložená -r 8sh crg -c ub5 cx c6m 5as -s2 jsp lt d42 bt ki5 f 8ss -04 o43
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 343 116 474 -84 634 -276 875 156 241 -303 586 32 433 45 450 300 477 252 878