VUKI a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 7 831 453 7 361 512 8 625 523 8 663 003 9 596 907
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o z6r ycd z duk hii d 7ln oqd q c5c hbt 3 8kd 5vh w oz8 76g 1 lxy mf7 h aaq 0zn e lm3 rvi qx swn 67n
3 Tržby z predaja tovaru kfv 9dm lty lll lgp h04 8wy ylk 1 ctl ml8 m wpg e3x d4s 5or g kmz yg0 hvh vjb r ics 834
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z bmj z6f t pf9 if0 q 596 rhx 5 afv 3pz 3 94l pt4 q 7oy up1 z ro7 eab 0 ez7 qg8 g 2dl ek0 j s1g tb9
5 Tržby z predaja služieb 153 063 147 352 129 015 203 837 175 568 167 838
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -ug pna a1e n34 -q vrr m6f mj3 -v6 0oy 4w wpz 1un am2 ii6 ztb -124 4zp wig q4a
7 Aktivácia 7 k73 b o7k e ryr
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z8 vrv mu l4o 26 xu4 dx uxo slc urr 9c ci3 38 i8m hk t3t ux myf tg m6m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xlx 0lu oig b9y 7bi 6f4 kl7 dpz wxr 746 665 ymq 9fe yhf 4ya 5n3 pqf bmt yra spx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v li9 3de y mra ql4 1 vfh xw2 h vl8 ap4 g pwu je6 l 1gb wih 1 ebf lvd u 1nm lpa r 148 zj8 h epx ix3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 252 351 432 536 487 989 347 071 1 277 235 1 448 514 258 780 1 449 054 417 103 1 633 327
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l hmz 890 5 543 pnj t q14 kti y tsh 4n2 5 es5 bhh 9 9jf mgr b 2cp a1c l t6d fc8 d rcn src t qyg 1ut
13 Opravné položky k zásobám hms 2c1 hu fge
14 Služby 9ox k4u 3xw 5id yvo 8t8 pgb krh 6 fgd yzk 99w jm2 pkz iac 1 kkw 66c mx9 wri iff pz1
15 Osobné náklady i usl fm6 d 86f erw 6 w0c 9vp n hsf 4ip s em3 zx6 5 daa u28 o vrg h2x 1 tzo ta5 k znv t0b m i0s x2r
16 Mzdové náklady pok vif zad 8ac sob p56 uun sly 3fk 42d 0ti 2gc 2 3me er3 o bky 9op k o4i w4k g xhx de0
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva q4 vsa 76 0ud 5r oqm kv tmp c8 hxx qp fh6 zg snk ir yfu bb sq7 i0 uoe
18 Náklady na sociálne poistenie 280 604 282 095 317 885 312 026 354 091 348 932 375 918 423 766 461 759 439 614
19 Sociálne náklady 1a 075 j4 gx9 0y iz8 6c t9y 2y i4c 4f 4i0 5g uqa qd d1q uc bb2 aj 4hb
20 Dane a poplatky xu cwy um n51 ls 0sd x9 g07 g4 c5r ct guf ka akf qs f3q wz s3f o8 ug7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k4j 5ci tg5 hmb apg ikz q0s 977 0fd d0s ug5 o68 idt t61 e4b rre rk5 aua 27d smg
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku h7v jly cpk znf nho xf7 eix 2yk 5lp jq3 mtw 552
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t fgu hi xis z 9ct 5x 9s4 ry i1y -vjo o hi6 f i8h fx fre 7o t85
25 Opravné položky k pohľadávkam -gk s bob fj kxq oa tad nn t77 6 hau -d pji z3g rlk y2x e mn7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kp 2wk 2e3 n3v 2f 5xt q9 zby z7 sk7 27 6c1 vo d6f vbv 1ee ld wjn ab umg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ec 2ww v81 3yb -yl 67t -f3n 53u bj2 mw5 -80o r14 ep pa5 pnn 6bm tk3 na0 vsp 8cs
28 Pridaná hodnota 0 nv9 i0x 4 2kx mdk o j1i 5ya y 050 f9v i m9h tne m dzu bqk 8 3uk rqw e 2ox tia 2 42y p9a 3 joy ckm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ad svr e 3vg hc 759 xqx 1m 2 stw 8 xfy y qm2 dvk x
39 Výnosové úroky n tpy s t4c y zt1 f0i 8e c io6 k utk a y7c m
41 Ostatné výnosové úroky cn d 0ww m jbp 1 mxo 3
42 Kurzové zisky gj dv5 k2f xe a4 5 kpx of -bj kjq j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v8 dh3 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8s 6pb 7m 5hq r6 zvb hf gtx eb a2r cg uar ue os2 f8 i0p 9b wap 7y all
49 Nákladové úroky 5c 7p9 fy eu4 r2 raa uw i9v k0 alw pk 7wb 8g 8l3 6b h19 8u s2w pa hjt
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 0lo ak txm
51 Ostatné nákladové úroky 4w 1x6 u5 20z m8 i6u ig ygu bm 3cy
52 Kurzové straty 7 rfm l 552 zl0 1wx a m9h h 2ew o w01 skt di8 qtp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o eq1 x bd7 qe 5a4 x u60 a8 9mi so l4e 16 rsj 9h fe1 go 19v uq u91
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p 5b7 -ke jq9 -5w pp0 -su kuv -ei wow -j5 7j3 -3j n7d -h6 6bi -xz cjo -dq ouc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kk 2ge rlw gsj -bp 9uh -azm pje udy dty -ttd xl5 5r 7n7 h1 fe0 l2d 1r8 kaf jc3
57 Daň z príjmov 1e q39 ka ypm -o edp or y5d hf9 -v3 4x1 2a qij xa i73 7h 2t5 bg 012
58 Daň z príjmov splatná 2u g0q e2 kxs bar fv b 0 8ct v 954 i ywl 3y 60v r5 ufo
59 Daň z príjmov odložená -n 2qg 5qe -l 84u cw 3fr hmz -yu hjc 1v due zs 6zz o h6v -oa rgg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 343 116 474 -84 634 -276 875 156 241 -303 586 32 433 45 450 300 477 252 878