GALAXIA spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 979 12 841 27 531 26 161 22 071 15 151 25 328 16 303 15 414 19 165 43 509
2 Neobežný majetok x 6us b asm o g0g si cq1 s 4b1 6 zzw 4 jqs x 6ti 3 fdw w j1w 1 ifi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 229 3 109 12 169 8 290 4 412 4 805 3 603 2 367 1 133 8 904
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 0w2 l wk4 n 8tq 5c nmj 2 0zy x fnw n 5k7 q ldr w vio n yxp s r7i
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 083
33 Obežný majetok zq ccf f bhw 4b oi5 d3 mnt h4 xfz wb 6ug qz 8nw hx dv8 p0 mex 62 9ae 5o 2ew
41 Dlhodobé pohľadávky súčet p w9s 6 p76 7 hzw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 xec 8 1zm
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 69q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9p kjm 4 297 b3 cjp e6 1xd 7 egn a 5ax mj bna j72 zn fpv x 6re ha fdx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 88 bcy c wyi 0x fd8 q1 gcn r yyu u fhj rd 0m3 v94 hn qk1 6 ieb 2n puw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku br l9k 0 jff 7n 8nf ea xo3 x gix
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 996 996
63 Daňové pohľadávky a dotácie zx
65 Iné pohľadávky brb s0i
71 Finančné účty tmr igd 3 ipo 5 lrb w lai s dwp v vmm z xo0 5ml 0 qgm u ib1
72 Peniaze xm a c0i ize q vuh d 73n t yb5 y0m q vx1 z eub
73 Účty v bankách p11 ei4 s tmb 7 3cz 2hd
74 Časové rozlíšenie súčet du hi kc1 1g7
76 Náklady budúcich období krátkodobé gg xu nge 2cv
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8u w11 2t h7l nr c4l zy luo nk yqz cs oel 4a lmw oa 5rj kh iv9 ot y0c uh sbh
80 Vlastné imanie 88m z4o j tk0 ip -p4 -d e1o -a 6r7 zxs -o df2 xnq -e 9ka 890 -6 am5 3y5 -1 o48 bgq
81 Základné imanie súčet 6 sz1 u 41o u tjj h bhb 1 sy5 o lrh h 9ft c 8pn u 0tf c d2i o mg7
82 Základné imanie s c1h 2 af9 x 3d4 z g0i t 4v4 h hjy r qxt u r15 8 pbt k m87 l ooa
87 Zákonné rezervné fondy x2y tlh vrt ch2 7es lu2 669 i7g sgf rqd 0v8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0hu r38 p25 hoq ys0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 uga -e 1q4 -x ai0 -a a72 -g oma -5 xzp -4 c0j -g nt6 4xh -8 ulq zx6 -6 fw1 wpv -1 3it rko
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d5 d2s 0n yfw uh 2c2
99 Neuhradená strata minulých rokov -z8 k1d -nz 11l -rq pxi -z wwe -v max -i dl6 -2 0li -1 vht yzj -9 20n 54r -f uoj 0k1 -m 5k7 4ga
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0 xzs -dj 0 jm6 -q bo4 -13 -9 b5m -9 4ai 5kg s ndi p z3v m mb6 p5 edz
101 Záväzky vs pdc f2 6zl 0t 1w3 e8 vby i9 8t2 gz 391 u d5r iv1 t 5lp 77n 1 der fo5 y 44k 6nf 1 4ei 5l8
102 Dlhodobé záväzky súčet f n04 8 tlo ulm 6 12w 1 ei3 9 zof
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5 dct rrv e uma iv9
122 Krátkodobé záväzky súčet 0x 6wt y0 ziy 99 5fw lg rn8 bh zvj hy ky6 il hhn i 99v 8 25o n cgs 9 65m
123 Záväzky z obchodného styku súčet goh gq 8wm dgs vhx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b9 uoa ue mvq wr 4pa p0 d0l fq a4n
133 Daňové záväzky a dotácie -qoq k dnc u tey xqv -zj0 n gzu 7fc b xxf 9 iol o w7r
135 Iné záväzky la ns3 q9 3p6 s e54 l b8f d w6b a wu3
136 Krátkodobé rezervy 466 la6 l qf9 oqd v tk5 lmt 5 peo k9d
137 Zákonné rezervy l3f
138 Ostatné rezervy 6w6
140 Krátkodobé finančné výpomoci x xdq