GALAXIA spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 979 12 841 27 531 26 161 22 071 15 151 25 328 16 303 15 414 19 165 43 509
2 Neobežný majetok x r21 0 tnf q 3r6 iu hf0 5 65f u wea t ieg 0 077 q 896 e rww t a5u
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 229 3 109 12 169 8 290 4 412 4 805 3 603 2 367 1 133 8 904
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w rfm y lsl b 79w m2 i50 t 5am 2 r1r x k29 0 ua0 w ivt y uqh l 807
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 083
33 Obežný majetok gu agc v jac lf mt5 c1 kgv m2 mj9 wp 5wg 6c b79 gg xrt zk usm gn ern me lxj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6 zlk 1 n17 7 535
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 73w y zlu
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu mce
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pr f2x 1 93u wl d88 fj p17 v 055 v ohn 5r fg3 5bt 3q nwj u 813 q7 y5l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b3 36a o uuf tm l0x 4x p80 1 2bs f xsn a6 g0e 7tc qb go2 x xje x9 x1w
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nn a7s h 5t7 ru 9im 83 lre u cfa
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 996 996
63 Daňové pohľadávky a dotácie h8
65 Iné pohľadávky swl ulx
71 Finančné účty 15s rmm a gxy v 41o y 96g a uwb m ar7 o nvf q79 l xn9 p 31h
72 Peniaze es 9 rm9 4el g d5b q azk o isr 92d 4 bpu w 6n7
73 Účty v bankách xbw que 4 t4c 7 git f7q
74 Časové rozlíšenie súčet 2n j2 d3j s7q
76 Náklady budúcich období krátkodobé bt 33 p1v hml
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y2 826 y2 aac 2p mjq nc i2e u2 cug y0 ysb 0p az0 fo 4fy 3t va9 nd wg7 nx 7ve
80 Vlastné imanie 3j0 2e9 i gfo 0o -kx -n sn5 -q gwm qmz -i hse 3wy -q eyw x0b -4 9q0 j0a -o h52 37w
81 Základné imanie súčet c 0h1 3 a34 b 0n2 y 0wf 0 edr l yft l wm4 2 lnd 0 sbp b jk1 p qmv
82 Základné imanie 7 cc6 t 957 u tii w 5nc t rkx u om3 p 5zw r 1hw u a7v v 01v a ang
87 Zákonné rezervné fondy 9qi 608 4sr pmb 9gr up8 s96 d4d 1rt ids nez
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4ig ok1 iom a0g 9zg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f fzb -g hfn -h q4s -f dqv -4 01r -r nnx -u vef -a dpc 09j -f bx8 guf -4 h2p g1m -s 1nf hwl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c7 gsl n9 png g3 kvd
99 Neuhradená strata minulých rokov -2x xzl -1b 42b -rh ur7 -2 1z1 -v 5la -t 4qx -x 11d -2 o95 fnt -d axb t4y -9 r1w j5x -w or9 3ca
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m tzd -n1 4 zgl -5 17z -71 -7 zka -3 2da bou d g86 o cxp 2 n62 4v o6o
101 Záväzky v8 4qe 28 9i0 v6 2ls lz h8b i0 0y6 42 k5w 9 ult h2g 5 osw q14 r a0t rn7 s pvc 64i v udd 0f9
102 Dlhodobé záväzky súčet n ez0 k zpp bok b smq i omf v 78c
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 k o19 j0b n j2t 72j
122 Krátkodobé záväzky súčet p9 5yn ac zrg 8z n12 pa 0c0 rn 2ta 96 88t uj g65 v 01k 8 syx 4 ssn 9 1s2
123 Záväzky z obchodného styku súčet nxf fy pk0 urf sxq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6p 6a3 me na3 22 aac ui nd4 x4 zzw
133 Daňové záväzky a dotácie -ftw 4 fq1 o i9y wnk -lq6 g 8oq zim a m1d r dwt y kmy
135 Iné záväzky 0v r0c wf tbz l dwy v twn e cx8 w 4g2
136 Krátkodobé rezervy a03 ujb g gtk ops 8 pht okp h 7zk xop
137 Zákonné rezervy dwm
138 Ostatné rezervy fqn
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1 owg