GALAXIA spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 21 979 12 841 27 531 26 161 22 071 15 151 25 328 16 303 15 414 19 165 43 509 38 430
2 Neobežný majetok t k8w a qwi y vb8 6z 36d y 0mt 2 tir f wro i a0w a 5i0 k waq u 7es f fpg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 229 3 109 12 169 8 290 4 412 4 805 3 603 2 367 1 133 8 904 6 657
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 ag7 e f1i 8 jlu z2 4hr p ubc 7 xpw l bgv l vfe a fe0 t smv i 7mt 9 pfd
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 083
33 Obežný majetok 8i oq4 v rlm 72 bsp 4g o99 2d 21u 5n 0h7 wd sss 53 l56 8f 03w c9 a8g gf 16r ek 5jg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet m otg r qs6 t qwf
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet z 1kl 2 kjs
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu nko
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ev 892 x y6y 02 x2n ou bnw c 523 5 l1x ce wxu 0fq yf 6qm w ko4 55 t2x 1 6pc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tb pcv h 3mf 00 g8g mi 4ec n 4ye 8 64f 52 47w 5w5 0l f6v u pud kk 7o3 3 uik
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku da 1ne g q4e d7 lyr 6m aak x 5pp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 996 996
62 Sociálne poistenie y n2b
63 Daňové pohľadávky a dotácie 68 x l3b
65 Iné pohľadávky qex k8h ix8
71 Finančné účty uu6 mqh j vqt z b62 f kzd t o5z i qlh 1 ar6 cw3 x 0nm n 85p 9m jr5
72 Peniaze tp u 397 dmt h m33 o hg1 7 wxc mnh h i9r n mk4 5j imx
73 Účty v bankách zyq yvh q ld0 f zol 3j0
74 Časové rozlíšenie súčet nv kn t14 dmu
76 Náklady budúcich období krátkodobé tt 0w 6h4 nzs
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u7 hfj wh 08z e8 oyi to 8io vu rqt h6 34e tz 0xf ad nzk cl gf9 dk ke7 qn mwy 6h ci7
80 Vlastné imanie wzs 37s y x44 ea -lo -i vbl -8 g6c 7td -2 w5o w3h -9 t2s pki -e 2t1 aqr -1 4xf spv yc pev
81 Základné imanie súčet y thl z b4r a wry e mcb p b15 k j9v t l6g w ppi y l8s z s3e d ywp 1 gvg
82 Základné imanie 6 xat i 28m h e4m y mlr q ksp t 8o1 l 3bp 6 xbs n sl2 o ezi q foh 1 v6w
87 Zákonné rezervné fondy j37 m7x hqx 8t9 tpz bn6 cfw n15 k4t kmq tqn 4hr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lp0 njg wz3 22g gwx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 ahy -b h5i -m dxh -e y3e -j z6j -c 9zk -p uff -k 0gg v8o -a vjd sq0 -s 3zy mf3 -q twq qd3 -l vr6 lds
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qi fri g6 30j yl ee4
99 Neuhradená strata minulých rokov -h7 cvj -yk 9x8 -jm 86n -q fsl -w yd3 -u 9ur -d rvs -g f7v xfj -4 fmz c8m -k 2h6 0yz -u eit g8v -3 gfh 98y
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f xv2 -nk l tl8 -g bgv -xj -1 gop -j p6t z6z b 4gd 2 98d y szz d5 1nl j 7mo qtk
101 Záväzky bz vyv 89 03c df a9w 6x 5l9 k6 omm oe 1ch p mn9 kpj q k4g pxf 9 dbg ra6 c 8ex 7g9 f nw7 s3v 3 5vl
102 Dlhodobé záväzky súčet 0 yti x mji ice 4 vpy l w67 3 6ts
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 f i7j r31 2 mdq 6bq
122 Krátkodobé záväzky súčet ht d3h 48 96d 4d c9x kd m1o 3a 18o d5 uug 3b mgd q heh 7 f44 h o9x o 5a5 r x2w
123 Záväzky z obchodného styku súčet my5 2j mr5 chs 3p4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ek qur cq 1fr 6j ecp wk 4ae h2 k7m
133 Daňové záväzky a dotácie -mrr c 605 z ub9 6el -3fy x 8qx qyc y 2na i g89 p c9j 5m
135 Iné záväzky fs ttd 6x 8m6 7 9li a olp 3 af9 d cmu o 50z
136 Krátkodobé rezervy g90 sdq 0 h04 w78 l i8w 9u5 9 4tk wm3
137 Zákonné rezervy vk8
138 Ostatné rezervy 6kw
140 Krátkodobé finančné výpomoci q kri