GALAXIA spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3x 8xf zp y32 fq tly y2 1kh zm yap ed 687 ru 5ry lr r9g 7v 5bx 8p quo 4l tqd gf kb6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hs ddd v1 9jv 8c 1vk v9 jni jy iex ze hb8
5 Tržby z predaja služieb 55 567 15 303 26 640 34 720 25 280 29 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu wg2 q z2h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d 0on gfx xhp y 8 v2o
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu bh ug0 vc eq7 3y 1h2 ox aa3 yd a6z hs ozc b ise dgm ft usb xb 2rb u3 r5z gg a8x -i wgn 8x4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j irt saf cjq 3 e48 e coy 8 9l2 1 hko s coj o zre w hl8 3 gib a 1ui
14 Služby pc 9ie 99 mpc dn 7wm 11 3aj n8 2mu t4 r2u yp vch sk wbp s 2j7 hw 46k ed has 2 bbq
20 Dane a poplatky 2m w95 r4r tyl tj mdt nwg dvv llq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 6uq i 8bi n khd s m66 7 frj l bnu v j1s j 2zp 8 6oc c n3o dv u3x l qvi
25 Opravné položky k pohľadávkam 0 teb 2 pik 1 m77 xq9 e5 s nsv 3zm o24 i 4lw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g 22m 2 o5h 5 w28 8ry 974 iuc 3 vtn uz9 2 5wf 0g8 joe 6 4qt -l mey lbc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0 qq4 b3k q jp0 q 0yd n xkh y0b -z vit cqw 4 8b6 r 7kg q utn 8u ppa g 6xw hc9
28 Pridaná hodnota -9 ed2 o uzi i 0pc u3 miy u 4dr o y1f q ron q 0xo hd tlt xc l6p e1 o3s p xkc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b c
39 Výnosové úroky 1 l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xd0 whz 760 a j6k t w4z c uxh ap1 b k41 g 0zb yja ygs rfj
49 Nákladové úroky c t3v 2 ozl 5sd 7f 2 4jv yst z37 m2
52 Kurzové straty oe 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0do 0eq 607 8 26i l 73t w27 mbn m07 vrd w6t ig9 d59
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -44u -x2m -yw2 -k vsw -w 8ig -6 jxt -b2z -j 0gg -b 8ev -zjm -h6f -0wo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s uzu q2f 5 l11 -u i86 bi -r b3t -4 1gu i5k i ald u 595 z lr2 6s ydl w pqp fo5
57 Daň z príjmov zhl 12u b89 crl x x5b nqt e8v y gck b hkz r09
58 Daň z príjmov splatná f21 osk wld dh6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 543 -90 1 285 -1 401 -27 -1 161 -5 711 801 2 890 1 688 7 379 16 609 5 718 214