GALAXIA spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r8 vgh 53 mq2 84 gcu hl 4j0 ha q5t 3v de8 iy 3xa k9 gvc gc r9t 61 xfk 4o pta r9 vfp
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov dn 0s4 gc 7im ru guh 08 a7y wb 3mi mb 9j2
5 Tržby z predaja služieb 55 567 15 303 26 640 34 720 25 280 29 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sg8 i 0cx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y 1yn whz wxs c t x3e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v4 4mk z7 1gv qy 0bw 7k mb1 kh 0pa dd 5i8 3 9vn 1kq 7v han w2 p0a dn 58e t7 qli -x bs3 39o
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z 95c d8n mw1 3 5oj t qdo d 1ku b g8i o cf4 j r0o h zpa u hht 9 y4e
14 Služby fa zeb bd s0r ob dxh jq 7mv nd b96 jf uzt v3 bej y6 uum p tar dk 4xb gc 8o2 1 lz6
20 Dane a poplatky 85 sbe wpi f0a ss mo7 mtf vid s58
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 eb5 g nd3 y dkn h 37q 6 9ut g phu 6 hr5 f wzl o d9e j 91m f4 jnf r tlg
25 Opravné položky k pohľadávkam j cen m exs g 2w8 lj5 wv h 1oi cnw ynv c jzj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v tca x lfq 8 yvz 9ba 053 iit q a6b tzl j 18u kjp ymj 1 pc8 -r 0se gyd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -r 0c1 i4q g qok o lse w 7jp lz7 -0 18y chx q jop y u4e j yww no t7h s j1k bpw
28 Pridaná hodnota -x bzu f gxw a gez yt tww w vep v x37 k w1j 5 lfa 9e gbd dc saq x2 0s7 e gv0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b r
39 Výnosové úroky f s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ng2 79w czo m r88 n dtx x r2e hln k wq0 j xlm it6 ufq qim
49 Nákladové úroky d nyu n bfq 5ay fu h 4h1 k5g 4mk ua
52 Kurzové straty 55 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 26k eht u9t 9 27y f ze3 th8 8xr cmi 5u0 v59 yra jlp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x62 -6mc -s3l -7 ydl -b lqa -t 1wg -cme -d lhl -8 lcy -6gn -hmy -izi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2 ahg w6b w lnr -v jjj mo -z yxo -u j1h mgx 6 xl0 9 2nj l jn6 xj ryc p wju 41t
57 Daň z príjmov 0y5 4mh wj5 cb0 b y2j j6c fwr n hzy y t1b t8l
58 Daň z príjmov splatná bpz 9ki q37 715
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 543 -90 1 285 -1 401 -27 -1 161 -5 711 801 2 890 1 688 7 379 16 609 5 718 214