GALAXIA spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nt grc xk jc3 bi l8a h6 rg0 c5 5jh d1 t0m lw ynw is w14 ii rm7 p3 3bd 8d qfh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov xk ogc gy 1vd mm 5u0 t5 76l bx qcv
5 Tržby z predaja služieb 55 567 15 303 26 640 34 720 25 280 29 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rdb d ked
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x f2f 4z4 bjo h 1 ix3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8y i7m 26 tub i7 x7t 3p to0 sa rvc x0 vwe e i0v 6jo w7 7pd y7 1h5 1y ngh is 2jx
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a bpb 85f cuj 8 5sp i wdj l oqa 6 emp 8 1p0 a 4zo m 6f7 a sni
14 Služby fi lki gf rae 18 a1k 05 ajx s6 z9x 1u 4bk of vbh 3i vg1 z 0qt o7 c6r 3y dq1
20 Dane a poplatky 5i 39h b82 v9j 17 j94 a6f fsv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c 78d g uid 8 agt p ove 8 39y 3 re0 6 eqj o b7b 7 qh0 j mit el fa5
25 Opravné položky k pohľadávkam r xno 7 n8s 1 b69 1bf 5g n d62 phk k5o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t k8h 8 7nz 1 bne 6cw qxm fq7 m 4hx fz3 w jsw yi7 vre 0 59w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b ivq nu1 w 32i z 86v t 3xm hai -t 1zc 0lg 6 e1z z zlc c c6q lw ltm
28 Pridaná hodnota -k j7i l l9j k xqq 30 jsx k wpw q pk9 a vs6 1 xly 5c oxt 1t 7we 8n 08c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b f
39 Výnosové úroky x z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s5y 89r 3s6 7 oxx f hcj y 18p cwo h kbn y r94 jmu xc5
49 Nákladové úroky r 3dx 1 8cv syp 3w 2 qez kwf 47f
52 Kurzové straty wf k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5vy ovx 4th m oy7 l lkh fci gu7 di9 tfn jyh t30
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rxa -k1b -646 -2 bge -t v4c -x cp5 -ohk -i zdy -9 h3f -w4t -7xb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -p yxl 9r3 z q94 -9 pji wz -g udu -8 log s88 1 zjt a w4c 9 udm ch 3dh
57 Daň z príjmov 1ar piu dit wlm y efe hwx 2py 1 3kn f wok
58 Daň z príjmov splatná slc i25 lq5 s6e
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 543 -90 1 285 -1 401 -27 -1 161 -5 711 801 2 890 1 688 7 379 16 609