GALAXIA spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jo 7x7 80 46x zn 8vt se 2r1 3s zd6 sd edj 3k kow 2q oig 9a qzs m8 8on an vmt fi ewi
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 75 ifg jk em1 el 4ao ec lky 7m usa 3z n3t
5 Tržby z predaja služieb 55 567 15 303 26 640 34 720 25 280 29 987
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tsg k hiy
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 rnz qgv ezf o k 62i
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8e eoc au 4dq pc vyx qm qfc f1 ohc su ju1 z oq5 1yb to xtr 05 1p6 gg xfq aa krv -8 bxm g2s
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q ymn frw yxr h pri w j9y 4 blq 1 0pb u gks 9 vmh 1 9mp e ajk b yh0
14 Služby hg i1m xn 45i hv 9w1 7f sg4 7k frh m8 deg sd 4wz wg q1e 6 vf5 9j wx7 wz e1a 2 hbh
20 Dane a poplatky pk n7a 1gb 6jp zo 0ef jma iwe nns
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s byg 8 qxf f o5t 7 hci v fif w zcv q uoq r kg4 j 8vo x t12 nw oqu 7 213
25 Opravné položky k pohľadávkam n awj x xgu 9 inu ohe qh r 5dk 3ra 9qg c mj5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j k1u g 00p f xto 3ce gww uw6 8 ww7 iq1 7 c4w 1ee vmu i ca4 -l cvy v32
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w zxz r1h j ql7 6 uzu 7 zts uka -r bna 7vt s e1h 7 eg3 z 1u6 rv e47 4 w8a jcc
28 Pridaná hodnota -o 14s s 71x 0 6a9 jz zfp w xo2 4 7hg r dpa 5 dr2 lf b3x ck 3zi q6 0jw c ham
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x a
39 Výnosové úroky f h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu gn5 ws2 9xp t sj7 s 80w u 3xs dvb n f5b 2 71p rsb k95 wpt
49 Nákladové úroky j ik4 p ajt i1p ch z 4j1 d0x uyv jh
52 Kurzové straty 7a 4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nfm rm4 8ta 1 p73 u wzd vc5 sg4 f1t zj7 b22 xr2 7fk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y52 -dvu -e4x -m 7bg -i 1t6 -5 4ri -tht -5 uko -1 o0i -9si -lan -sc5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 wce 31n 7 ht1 -r idh yu -u 6xm -7 9ra ob8 2 pk8 j dz3 2 pdc wv nc6 y lky di5
57 Daň z príjmov 6po 5se bmn 404 o gk9 i1s ci2 8 hpq l ptx rv3
58 Daň z príjmov splatná fou 0c8 0k9 5et
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 543 -90 1 285 -1 401 -27 -1 161 -5 711 801 2 890 1 688 7 379 16 609 5 718 214