Slovak Parcel Service s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3215/B
Dátum vzniku
27.07.1992
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • počítačové služby (od 5.10.2016)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) (od 16.7.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 16.7.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 16.7.2004)
 • činnosť účtovných poradcov (od 16.7.2004)
 • organizačné a personálne poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 16.7.2004)
 • sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 16.7.2004)
 • správa počítačových sietí ( software ) (od 16.7.2004)
 • poskytovanie poštových služieb (od 13.12.2002)
 • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní (od 11.5.1998)
 • zasieľateľstvo (od 15.4.1993)
 • colná deklarácia (od 15.4.1993)
 • Služby verejných nosičov a poslov (od 29.9.1992)
 • zobraziť ukončené
 • Verejná cestná nákladná doprava (od 27.7.1992 do 10.5.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Mgr. Ján Ťurek
  Rovinka 703
  90041 Rovinka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 14.09.2016
Dozorná rada
 • Mag. Andreas Mayr
  Spitalgasse 10
  A-4204 Reichernau im Mühlkreis
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 02.04.2008
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2012.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.5.2009.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.208.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.1.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.05.2007.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2006 - odvolanie a menovanie člena dozornej rady.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2006.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.9.2004. Trvanie funkcie členov dozornej rady - Hans Baumann, Mag. Sonja Stockmayer, Hannes Woller od 15.5.2002 do 24.9.2004
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 9.8.2004.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.5.2004, na ktorom bolo schválené rozšírenie predmetu činnosti.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04. 04. 2002. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 05. 04. 2002.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2002. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice č. N 205/2002, Nz 196/2002 zo dňa 15.5.2002 napísanej notárom JUDr. Ivanom Lošonským. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 15.5.2002.
 • Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 10.6.1998 Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.6.1998
 • Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 2.4.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.4.1998. Stary spis: S.r.o. 6548
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 205/2002, Nz 196/2002
 • Podpisový vzor - Hans Baumann, Hannes Woller, Mag. Sonja Stockmayer
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 15.5.2002
 • Správa audítora o previerke účtovnej závierky k 31.12.2001
 • Výročná správa za rok 2001
 • Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 4.4.2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 6.5.2004
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.03, Výročná správa za rok 2003
 • Audítorská správa za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2006, 2x
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006, Správa nezávislého audítora zo dňa 21.03.2007, 2x
 • účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • Správa audítora zo dňa 31.3.2008
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • účtovná závierka 2011, správa nezávislého audítora
 • Účtovná závierka za rok 2009, výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora ( 2x )
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Spoločenská zmluva zo dňa 13.7.2004
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 4.4.2002
 • Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora, Výrok audítora k Výročnej správe za rok 2005
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013, výročná správa, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • podpisový vzor konateľa
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • rozhodnutie jedineho spolocnika
 • uplne znenie spolocenskej zmluvy
 • uplne znenie zakladatelskej zmluvy
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výpis zo živnostenského registra z 28.9.2016
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 29.9.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • plná moc
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.4.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Úplné znenie.zep
 • Plná moc.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 4
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xlsx
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.xlsx
 • Výročná správa za rok 2017.doc
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum aktualizácie
17.10.2020
Domény