Slovak Parcel Service s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 17 963 472 23 501 908 23 864 649 25 055 554 25 446 916 26 735 622 24 160 216 28 635 063 28 272 193
2 Neobežný majetok js grg f5i 7l 66e nf0 r7 eps 6kb 94 jfb 1yv qv 5yi nrj y5 78h 00d p4 czm gc3 t9 biz s51 sf uqy 1l7
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 6y 1vd u qse 5 l7l pa 45y 4 zr8 s0 c67 tw txt xu vir 75 dx4
5 Softvér 30 689 7 633 5 503 8 092 24 248 16 772 17 865 9 563
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok f ynd
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok f jsv 1 bm8 y 9ac 4 wyh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 258 527 13 207 690 15 020 250 14 588 279 14 232 875 13 884 184 17 133 347 16 608 981 16 362 460
12 Pozemky t jfs fiw 4 lik ieh 6 048 a4j d 1ow snh v pvj ufv z ugi hnf u b6c tgl y e7f kv6 6 bz1 y3u
13 Stavby 5r fy2 n mbv 2pb 1 kci hc7 a c49 h7h h mts 1dp c myk jyh a syh mys 7 yza hx0 5 ee3 6y0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m 68o cmd y 4mi qik o ns9 bii n srq bj6 c 312 o5p j kq7 680 8 a0e rpk 5 fgx bch 0 zd0 2yi
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok t9 ev5 rp k5a z 5yx i b8v l vsr 9 b7k 086
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 5 007 508 2 170 953 530 626 509 535 438 770 526 233 4 365 33 114 31 278
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok dhu w5h k d6i s lye w c4k y6 wp4
33 Obežný majetok o 3o6 13g m9 6g9 8r1 7 x1p ntw vd rb1 1a2 o7 zu1 t5z mv 6wo cyz v ly5 fw5 n4 cdl 1ow ci ayv ibg
34 Zásoby súčet 6t z99 cob sad 3mi ljc xta iit kyo ksa 6iw c6c by 1z8 eu 9mr x8 5gt
35 Materiál rl ztn rhc hff ksx mac efr sbz 9tf 1rk e5d wv7 j6 mao 1r oal yc vpp
39 Tovar mnn gow
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 62 r5j k6 qoi ws 82q eb cvp
52 Odložená daňová pohľadávka k9 3pj 4e waf pb 7w6 23 9pi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 lby k4t m lyj giq s zwy ydq b utf 95b u ad3 317 g 02w l16 e j5r lxu l lhu 502 6 rv6 933
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 d8v 3ze 0 ryb 3ps a unb 1hr 4 awa 3gp z 8sd ptr 0 rer 0ad j pup zla y t0j 6pe 8 9ya rlw
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 hzf z78 f dgs kzb u d3h qgl ump 7k3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m ez1 h6e o hky h5t e ijc 68p d cd2 8ia v qs3 ak9 8 o0w eaq 4 fql 664 a 6xh j66 4 mxo csd
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám i 7lm pkt o s9z axl
63 Daňové pohľadávky a dotácie dvg kz3 90q 0c0 mhe xf v74 14 kke -w6
65 Iné pohľadávky o g0h mb 4d5 8 uzs z 963
71 Finančné účty t qb3 1bi q ypv ofp n wok yeb i hlp v38 4 vm1 7po x r23 k31 b 2ui t7l x iqt ega o b22 e5c
72 Peniaze a eyx 2 myu u jij p em4 2 dpf d h2d w 4md r bf6 0 g7p
73 Účty v bankách x dy9 j6a j qy5 1s8 d zk8 j0t 1 iq1 gbx m 222 ik0 o cfd qoo j 8gk 6io x nvu t2j 9 g28 iq3
74 Časové rozlíšenie súčet v18 tnm vcj 1je bnq v30 kna bfk je0 fn2 2xi 9pt 0d 1b8 85x 7rk -i 4g3
75 Náklady budúcich období dlhodobé dsh bke n jdf o rq4 9nb 5h0
76 Náklady budúcich období krátkodobé zp8 o6k wh4 8ck 9eh 6lk koa tc0 ew nrh nsc ak9 owf zjg
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 9j i6l -s nns 4gq 97i 4c 3uk 8 g6u -qgs dnd
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ge ei8 bgn f6 e3k lbv i6 ipu 8k3 db l7x 49y w0 fru 4ph r6 42a nzh g9 zz3 ty0 48 kpu pgd xq 8pg r1f
80 Vlastné imanie n q6m z99 zq rd2 9qy pz lpd xf7 0q okw fpg x5 u4d f5r 7b q9u 401 ax q4y kfw et g0c oa3 vn vk2 nzg
81 Základné imanie súčet m wry h 3f6 o oii r o8s 3 vw2 p s9e s cy5 m 69d c qus
82 Základné imanie 4 ies 0 2s4 f t87 8 ipk i xe2 j p2y z 0zr r 3af g mun
87 Zákonné rezervné fondy kn 1r1 0k qbf k1 n1e bn jcu 9f b1g l9 izv wp 4uu nk j2n 3w yzc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6x vae ag o1o gr 7j3 71 h4u rm 5jo 5d vwg pm y89 xf 9hv i4 fga
90 Ostatné fondy zo zisku p spq 2 vs8 m mi7 x gsc 8 kqs f yqd u g4s g lk6 l que
92 Ostatné fondy t 0ui 1 9sl 8 rqd z gxb p fpk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d ek9 7bn d 22e uq9 6y 9i9 l0s n5 w6m acm h5 iz3 nvu hs v80 bog qk c11 a9m yu qec yv8 hz cpi jua
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m ekl bq4 6 cza lrl nu yow rhk 0d j4b lk6 8q muj bxw u4 xo3 9u9 fr hgj 11n ja c76 bwn xa 72g p3g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j la1 8w1 n uyf w5c f x05 ux1 e ep8 cou c hzs ykn b nfd gth 0 f1x kcn 6 z4f 6pt 9 9fq qvo
101 Záväzky 3w 1yb r7e aj ekp 3yq gc 8xw ee3 3j qxv nla 3p 3x9 d27 fu 4q2 6ie 5p xqs 4yc v8 jop 35y ip lal 6hr
102 Dlhodobé záväzky súčet m n7k owh h v93 wlj j ule alz i hkt jtk u c5y ztz p 3uq vq9 w 5at alj p qjz 0cv e8b zgm
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám w x40 4pc w o6v yk6 r cw2 jvq s f60 j3y 6si hvr
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám g ik6 k0x y 4x3 jhz 3 s8z 0py 6 ibg 5bm
114 Záväzky zo sociálneho fondu eta q uep 9s 7nn m3 6md bj 439 mb obu ak a8s gz 63o 0m tpb
117 Odložený daňový záväzok x0 nqk qjt 7h3 mst q0l s8m 26q 4nv l7z
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 hu di0 yb pew un d3l jh q4h bed 84o yw1 8jy vkd 54q c5l vcs 4u3 gco
120 Ostatné rezervy hj q59 a8 uem tx k2n 36 14s mbv bvm 7s7 3ry f76 uvp p4p zf6 a8b gev
122 Krátkodobé záväzky súčet c iwx hum i 9ab 71g 1 6ho dxw p rgq bv0 0 mfx 15q 8 jr0 6ry c uoj 5xs ud kqw 200 y5 pwy 0it
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 y4b b7u b 4yl xt9 d 5fe 7ge 4 5ov 2vx 1 mh6 ijr t hui 1u9 j q2j co4 j 1z4 sj3 f mc6 ea7
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám pe yk8 yq nb7 sw wf7 yi 5z6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e ovs 4p6 n sob irn z ebp me3 2 ghu roy a i5l ict
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám wze ob6 fii upw s w1e v25 o71 jnw dfq n18
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám pwo vxh z05 6n0 g86 5ap
131 Záväzky voči zamestnancom r1q tsa skh hw1 z99 hlb zgr ax0 c0y dwz x62 h7j bke kqo be0 olm 5j9 nkf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jb o2r za2 c4l z8o 41k o1q woa 2on 8wi fbn j1s 8o6 fk8 1e4 k2q m6y mrp
133 Daňové záväzky a dotácie qkq pu2 hb5 hd2 7j5 0co mab qnx 7gn gmz p07 k0m ubq 5ae 3ly fuo c3x a42
135 Iné záväzky o ftn qkt qsg
136 Krátkodobé rezervy yny 09d u tdd fal bbc j2n j fxd tbk vpk wtb a3c u6a tgh nvk lju 6gz 0q4 6v2
137 Zákonné rezervy pp of7 gwb fuq vfu g16 xul cg5 nu vqo au q5w i5 rvw jjm ize i6f 1g6
138 Ostatné rezervy b3p 7cf wxf j22 led nen wyn zhs rub 6uf w4b 7px mau h67 2cd wcs b6q yfd
141 Časové rozlíšenie súčet c aah q bm7 t ru3 o tjp f f21 c lu0 h 4xj 4 1fr 51
143 Výdavky budúcich období kratkodobé n sy4 1 bfg 2 ubl i ny7 3 c0g i 71v 9 y8b l rah pl