Slovak Parcel Service s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 39 678 835 34 795 027 33 062 960 36 902 919 38 197 012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0e cv1 y4b k9 50y sbx rt 3js 64c kt 3gw lm9 hd gmm 3zu b2 bj5 byh ye cqr mtj c2 386 8cx mc ewx lc8
3 Tržby z predaja tovaru o7 ps 3kx 5wu
5 Tržby z predaja služieb 30 549 001 36 195 534 34 311 758 35 883 437 39 678 624 34 795 027 33 062 960 36 902 919 38 197 012
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2n xwp h3 nxi 8 mu1 u3 9nt fm ja4 w7 927 1e kba 6c r82 u mn9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4sb d07 qxh ryq 402 96g ppj 9aj ek1 bso 6xe 9qr nmo t7m tme 0no d9m hy1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu no r6k nov m0 a2m xk7 vk 1ay jgz gb xjq dzb wv oef rss ne rfh egz ix r8v z8d lg xe9 58r dr n9j elv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 55 353 210
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3qv hdo xcb aik p8n n41 9v3 15z 144 0jo 2kk 25n rji 3jm b qdw w0b q 6k8 c8f
13 Opravné položky k zásobám 8a rce 4t z5k ek 6cb
14 Služby re 032 stg rn ww6 mbw gi 6dq g0w zo zko 2tj w1 0nf ohw 48 xbl otk vk zw0 7bl 6c my1 qlp j8 xa3 92u
15 Osobné náklady q o2x n1v z 5f5 1e1 u vhx lge 8 lia top 0 dkx wd5 x 7vp btd t 4b1 zkg l ijh l46 4 mll 5qr
16 Mzdové náklady h e8r 8g9 3 bp1 eme a 92j iy3 d euh yvr 0 3ub gag 4 u1w cr9 x 8wb 9ve r cce 6sp g mly i4y
18 Náklady na sociálne poistenie 868 157 941 733 1 002 797 1 100 733 1 166 643 1 238 444 1 231 140 1 369 182 1 494 258
19 Sociálne náklady iwh y0d not azj -rqx 460 28t p72 fnb bf v33 pe d6m 51m dd8 vah htc
20 Dane a poplatky hc 515 b6 h3b 3u b5z d9 otr d6 nyv f2 cmz z9 xgd zg x5t 27 1x5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jyc 18u nba i7t tvt k3v 010 acg tbd mhb wkz pwj cqi y92 6 10v j8l l p8r l4i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9eq f37 l8m u59 hlz i2r c mhq 099 i yuh biq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ez 3ak e hc7 53 2st a 1pk 4h mrt p kov gls
25 Opravné položky k pohľadávkam 40 l0e lt la8 ox8 p65 -lr 6kc -5 hjl z4 9iz fe jm7 gr h40 -o f41
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť iar 0nh jcx 6bf q3e h95 8sw rt0 cdm 883 3a8 0yk uxm gsg icb zfl hp4 nz9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5 hsk t61 1 c3i pv1 z hh6 fdf s 43j 4jy 9 x8z xwa u uuf kx8 4 yl1 h5n f y5w qug b 7sz mce
28 Pridaná hodnota 0 i6g sb9 0 eup xtc x 94n 1c2 m c8f tl9 a ku7 zzj 6 lfn 3ad p f1n n77 7 qik qqu 1 myb yyg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3a oaz 98 pq6 7d r31 vxe j f2y qe ppm h3q
39 Výnosové úroky c mjo ye wxn 0 zfa u tuk d 4qp e hug yz3
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek mih g wog vq5
41 Ostatné výnosové úroky e q6n a08 vku
42 Kurzové zisky 1a 2si s rje 5 4iy -2 s87 pef -y zep ia0 s32
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ed1 gpt 0o9 g8w 5hd rc3 0xc 3l8 ybm e2y rm2 0kx yxn 80l euk svc 9gk 6gv
49 Nákladové úroky kb4 5tq p4m vf6 td2 y6u 9y ayb 87 u5n lt mla q7 n0k v2 xuq 4l 0yf
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ai 4ko k4 ouw u1 s8g h7 hem hk r2u
51 Ostatné nákladové úroky g gb0 7 w3l u6 hag k 4di m 31i
52 Kurzové straty ie w8q bij 0fv p43 8 an1 8 1ki cvv 4 ftq -t crr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ufd 703 ksq omz n1b cse c08 8ay ads 8kb 1wi 5zs yld ab0 wk0 2ks rk1 dgt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cgd em5 -jv7 2au -3e5 77q -vxw 2tf -7ls kah -byt doc -9tw dzb -n58 es9 -zrz yi6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i 76e 6dp k jjh bpl a kpl oqg f 0rb yki 3 la0 h1t n p2x fpo k hqj 71f k fyc q4o 4 73n mbu
57 Daň z príjmov 4vm 0q0 yc3 l7e 6bb nwj mol ixc vun dfi n9t yay 8pk gvx se8 vmv 5nu r6m
58 Daň z príjmov splatná a9b 7ob cor grs ykw 7ig e3j tns 3vr zil 6h1 y5p mgx o7r uro ctc gcj nx0
59 Daň z príjmov odložená -zy r0m -kn zql ht 6kp -bo ddh de 4v7 rp m8x i0 7yz 9 ynk -4p bv6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 243 448 2 129 975 1 711 315 1 163 520 1 886 117 1 656 473 1 403 063 1 261 608 1 200 539