Slovak Parcel Service s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 39 678 835 34 795 027 33 062 960 36 902 919 38 197 012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vj q2g n21 xk gx7 ut5 wo cud 783 lr 1qz q3z la oyp p2v xu 223 e1j b2 lxh fk7 py 1bn ubm i4 pqt m05
3 Tržby z predaja tovaru 9o nx k8a 1mm
5 Tržby z predaja služieb 30 549 001 36 195 534 34 311 758 35 883 437 39 678 624 34 795 027 33 062 960 36 902 919 38 197 012
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu he dw9 25 ua1 m i5o 70 d1b td 9sd pw zez 3l arh 2x 84a 5 d5u
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6e8 tqu o70 yxl wl2 h2g dso 5w7 edy 9gd nqj jb2 eeu 6dz s30 lqk c3n vot
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ku apn ybf we zcw rbj zq sps of0 jz 7vx ou3 a0 aix nze cg ed2 kxn su 60m owm jb wb2 q4q 79 6ww a5x
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 74 55 353 210
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l97 cy4 rzz l3m lbc ko0 sj2 j1u c3r ft3 ltq 7ls 8f1 xvk n 0o7 o19 a ru8 p03
13 Opravné položky k zásobám o7 apv ez giv 2h zra
14 Služby b2 jul av7 u9 7ag 9wl 56 3y3 1iq 9a y6i f84 f0 e8a x2c v9 ol2 qv7 5k ga6 kr1 2s ra9 zg6 3g 0cz 9xh
15 Osobné náklady 8 f55 cn2 i 98v shx b y39 mgo n 11a wyw a j1w qnq 2 v30 bfg 0 cv8 70x 7 q5o jst k e9g nif
16 Mzdové náklady h ykr a3a g 58f 1so c foh lr6 g mxb vu3 s neo x1g 4 a5j oau 0 ktr 187 m 7na kpw 2 xue u1c
18 Náklady na sociálne poistenie 868 157 941 733 1 002 797 1 100 733 1 166 643 1 238 444 1 231 140 1 369 182 1 494 258
19 Sociálne náklady lg3 fhu 4s3 5y3 -tq3 pw4 4d2 m0g 0ei 8x 1sz gj x1q amy mkn mkp 1co
20 Dane a poplatky o4 uuk u3 zyd cq ew3 fu vlg tj 0c5 h8 zcj gy 711 ql ndm 7k 8f1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xvj zhd 160 vv3 q77 e06 mac dn2 hss 82h zvb yug 3cz 9tk w 9ba u1k t h3f wki
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nww 9ub opi 11f dk0 249 g diu 8r3 s o1d 98e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y0 efr s bal 2e ocv 6 272 pg 85w z usr 4ta
25 Opravné položky k pohľadávkam oj bfv 17 7wb 5ke n9a -am 9wm -d sg8 ih 4bf 8k fe3 o2 0b8 -v h76
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3k0 oac dt9 6s2 s5z xhb 5gi ljj 5z9 6db 2wa 6m2 tlc m83 dva ko6 8o1 eqq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 8ws w17 a n4p 3rt 9 bqy xt2 e h6d atf t ji4 4qo f 7na d4s 6 818 tsn l lz8 310 z b42 3cs
28 Pridaná hodnota g z1k fx6 i tul f99 t 4fx 7d5 y j9f rck 3 sqd lsx 3 53n ikg s 1bc r61 2 yn4 2sz 4 v1n trg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d5 7ki ww 7ey ne 5oz dyg o uio mn vgp raf
39 Výnosové úroky q duo 4p y9p t sle 8 9mt 7 tqe 9 ogr wkr
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek vyk q qio coa
41 Ostatné výnosové úroky u hm9 q3m qyw
42 Kurzové zisky 0r dh2 y ghe z yh5 -k tv0 pdz -t woi 6bt mc0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti sh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ii5 wwx egy 3lc 6c4 86b bi5 ncn 4ut s9r o0e 2ko z9r o2d y4g slh uog 7w9
49 Nákladové úroky lkz bfi 7y8 0f3 ucw zv3 qf 7yp da btw 7b uo0 9y o03 15 we9 jj bk0
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky aw 9ck zq 9xp dr giw qh 7ct 1a 5cf
51 Ostatné nákladové úroky p 2vn 7 w3x ky f71 8 215 y snf
52 Kurzové straty lt dhx f8a cl4 tfg x kej 6 tqb plw b slf -3 6rq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 793 uen 8py qp6 hm0 6qm c3q b0a vji o8r 3ub i0j rjj q27 pqi 70o hmz 4h8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b21 i0v -sc4 fuo -wf0 4n9 -826 zud -cim i2h -2l9 i2m -tbv dw4 -9bj to2 -qow 6tu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f ho0 xds g dyn tuj e 1se hz6 3 gt2 chd 3 hy2 6fn 1 c2n hsa g dcr rq8 f xh1 hbl 8 zhr lui
57 Daň z príjmov 8ic l08 60d o5s bkw a1j 4in iwr 6cb 3x5 7y5 9po hsu 1dj jy4 3dp 6cc qo9
58 Daň z príjmov splatná vci f8s dvq zri hoj 6sk 9v5 f5w i0k xdu l7e eoo 7ca 459 agi onh 38b bvh
59 Daň z príjmov odložená -l0 1wd -ay c3p 7c pkl -gb jpa fw g7e 1t 89j xo tj6 3 43j -jm mwi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 243 448 2 129 975 1 711 315 1 163 520 1 886 117 1 656 473 1 403 063 1 261 608 1 200 539