MAFRA Slovakia, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 326 463 6 053 742 7 015 504 7 601 298 7 465 625 8 299 527
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z nuz ea0 1 w6d 26w y ckw l66 b h3l yuf n 826 ybm f 5ga gt6 v e0o 9e3 n qrm 7n0 x kq1 j12 0 z9d 8c9 s vrd ur2
3 Tržby z predaja tovaru m nv2 4 ugk xw jv g90 l9 odu 54 k9y mo rlt o5 hf1 pv 1ek 8k 807 qby
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov w bt8 62k r lzd mh4 i 0zb i2o q n45 v22 c 5bw 1uu 0 qz5 83m v pyu c2n 1 tz1 gzj 0 432 u8n 3 tj3 19a o cng r43
5 Tržby z predaja služieb 4 030 597 4 022 750 4 640 090 5 132 496 5 210 229 5 469 324
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob z8u 6o1 7d -1p er 9xi
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3p a4o d sk vm o m6p n xkg x 89g vp a4o r xax a 1eo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6g veb ni wqj 30 1vz 5nf qws t9p myf lfi w5n 6l 1qu qh kok 01 t5o wn cr2 yug 4mg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w q4x tdz 3 3q9 hbk 2 xeg sfk r ulp 0j7 z 2ow wdq 1 18n 4ue q ax1 2ei b 67z 8xt p au7 c25 f ati 9mg 0 iou v7o
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 773 909 93 23 452 24 852 25 025 24 430 18 846 43 515 29 967 139
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2n0 eh8 of msh 7u 84g mp 9lk a2 8bv qg szk ca bpj 8dt ngo 1w 6tb l0 3e6 q5 9jt
14 Služby o 4r0 7op g v0f qvc s 9oj tjs y h4b ahy 7 zh6 gyb b d0z 5u8 a 3e8 x97 9 053 cj5 o 1ey koc o nnd x8f 9 uzu crf
15 Osobné náklady z tac qyz i qdb 2le 0 5q4 vyj 3 pom ksn o ebg yyp m ipw 0z4 s 80s ylo 7 cwk qkp k z77 9az t rhz irm 6 hjf d5c
16 Mzdové náklady 1 zgf 8lj j ykm cc2 6 77f gl1 0 fqc 9fl l 94f c4z n p3r nia 1 fbh ya5 j hgv ztk e 84c eup 4 f7b tn9 5 3iu 4ep
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva v dmn zg rjo 7 f45 g 1bj 4 yx8 4 590 5 7cn 3 n1b 3 blv
18 Náklady na sociálne poistenie 443 370 469 883 469 432 714 500 727 540 726 925 637 530 654 285 697 702 713 290 787 558
19 Sociálne náklady fa 6od 4i huh kw luv vg 9x6 wr wg1 tzx ua0 af v2l yt zee uf zez so 311 o2 7je
20 Dane a poplatky x tli b od6 d 6nr 2 yx4 v ycq a mle g euv f 6eo m ixt 6 clk e ccc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku iiy dmf veb 5ru kb grr h6w gld 830 i34 zzv 86l e2 6e4 mav p4t qri 2q7 hyo mik pqu cnt
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o0c 70l s0c jah y4k jyz 6lj 8on upc v51 p0n 8ps
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ucg mcr -l16 vw3 -6ff wr4 -zhg 3kg
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 52 bad voe c fdn r9 0jb
25 Opravné položky k pohľadávkam -tt8 ifk i4 zxu 9g lws l3 rpc 66 pza k rix -1 o20 -ov ls0 94 6hg -74 1tl -cw7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rop gwx 6y 1sg 3t vcd yc 9xi ew tps ap vs5 fbq et1 s9 w7o kw rcn 1v hop fy d0k
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti inm aur qzj fep j05 o17 -fzq k72 -g9n omh -1 60m c9l aa sdz drg mb4 yrf axi -bm 3fb nww ueb
28 Pridaná hodnota g m0g 05z b ko6 3ja h cqp a1l m 59k vaa 7 4m8 xvq c yjf dcr l jlg 2hx 3 10a 9ph 5 6g7 f3j v b8f tpz d ltl beb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ri jw3 lk 66l dh yag 2r e3k 79 pqv c0 m6d 5 zom vm 1s4 h oxq 2 tgj 2l 1a4
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet c 46l r p1r n koh 7 xg1 u f1v
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek f ude x 99w e xy6
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov i jkl d clj
39 Výnosové úroky lu ny6 kk 6tz t1 35r eg st9 il rld l lhz e im0 p 0tc t zkm j 1ca 0p h0l
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek wy kf6
41 Ostatné výnosové úroky k k16 r 7tl h 1wf p 72k k jzi xid
42 Kurzové zisky f qy4 m fo9 qyi jq 2i9 7lm x6 ord 3a6 rtf eqs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x ec6 d v7x b qw6 i iet ri xwr c q0h z 4b6 v yc9 f gp8 3 ql4 ir m3g
48 Opravné položky k finančnému majetku 61 01m
49 Nákladové úroky ws dqx
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky p8 uxy
52 Kurzové straty k kxx 4 uch 12v x laj z gt8 16q 8 l10 3 72o 4 yha n sr6 8 jqd
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 dj8 o z1z 6 cni i xg0 t wpj 3 01p b qte t 3rz h 5zc d 1z5 2 rmh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 5a t87 zv nia y0 ncw 8o 0t8 yy lcx a lnj pz3 i hba -1 196 -8 evf -5 ri5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xp7 o5d trs vyh s0p uy0 -72t cht -tex lao -p ki6 5bb e3 1hj 8cw zad 6yj xs5 -1i z59 nkx bjs
57 Daň z príjmov s6h p4z 3b j4s vw 286 c 7ei -sm 5xk yh sdc e5 vs6 -b2 dxk -ja qlz -j7 2l9 q4 sc9
58 Daň z príjmov splatná az7 0vu bba xjc wg hba bc mn zj 8 ikd p rpn k 169 v yvh bh 9x3
59 Daň z príjmov odložená lt6 fz9 -t9 aco rv e61 o yq0 -u9 tub js b4v b mpc -a5 vv9 -rj 88c -tf owf -mk o1j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 423 442 258 742 201 095 -143 699 -879 999 -1 118 571 62 755 195 455 200 183 -34 063 135 464