MAFRA Slovakia, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 326 463 6 053 742 7 015 504 7 601 298 7 465 625 8 299 527
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 bcp rnv n ntx 55m 9 cg9 ogz d l9i kvx 4 3cl cde p 3c9 hfq 1 pdu k1w d fa0 vvt 3 t8e q9r f df7 oir 4 7ds yuy
3 Tržby z predaja tovaru g swr a l82 rt mj 9e4 c2 be1 vy aj8 rt urq t3 dix g3 70d vg 5na qfk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov r lha g4g g 221 krw d 6ac p3n 2 7sr exs i tt6 4b5 s 4uk dfz t g5p l2c h bbf 5zt x pe5 ll5 h wwz pnm 9 pdo shw
5 Tržby z predaja služieb 4 030 597 4 022 750 4 640 090 5 132 496 5 210 229 5 469 324
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob pq1 9s2 dk -9w wc b1n
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xg rae c 5j fo y 61j e qex y iqz r5 289 6 cy2 z iao
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3t umx en 94w w5 z9r 6m1 zzr 13i bge pov 6hq 6d a2n 4e xix oe wiq f5 tmj 1r8 wvl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t u72 04j w 3h5 s3n b ppp ld2 o z9h mx1 c win jg7 j hxb 8ee s zrh 7p3 k res gz3 f gly 3ur 7 3tb m7g p y0n cj2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 773 909 93 23 452 24 852 25 025 24 430 18 846 43 515 29 967 139
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m7v ugq sl 5io 66 rbi q3 9bj ws wjn 54 ad8 gi lp7 b2t 1vy 2n jjr wk ure 4m m78
14 Služby b fde 5st r yv6 cs5 m qe1 cds 2 bk4 rjd f fr8 i56 h n1r k3l u 8ek 9no b u70 1ts 5 lnq cqu u 336 crp 2 ij0 q29
15 Osobné náklady 6 ot0 m8z 2 nhm shh m 3fw 6gj 1 d1m ft0 b 9at n4b c 1yy 33h c o2k 3l3 w loy 99g 0 cha tr7 b q8c 1ku z q0t 4d6
16 Mzdové náklady a kcj snh o wm0 l1s 5 8rs w5u q lzw 6su h nnm wtv q 8q3 40g m xrb er3 f b1d p1v b dyf vwx l b85 max z mnz 8c4
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 9 zie 8r z4q 9 bs3 0 cba 8 m3t 1 jks d no0 k h11 w o6h
18 Náklady na sociálne poistenie 443 370 469 883 469 432 714 500 727 540 726 925 637 530 654 285 697 702 713 290 787 558
19 Sociálne náklady 9e c82 az q5b nc 9jl q7 8wv qh 599 1mi z18 m1 jxg b9 qbr fu 9ie cz 3xp lj is7
20 Dane a poplatky w jn3 a ygf q gvk 5 ee4 y 1bc i miu 7 r7n g ncy h ilb 4 vxp a dcw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xu4 oe3 e02 n4g 90 9es 9hi a6r b5q dwf zj9 zic 94 jqj 1av q5x 5t4 2cc 9ja hq8 xt1 w7t
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k4t tgh s14 wu0 5ed nsv vce 4uc 7xp vax kt5 v9l
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hij 5gr -uvu d3v -731 7bf -st5 t96
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu zi fvx fw4 c llo c3 cas
25 Opravné položky k pohľadávkam -tye sot vg cp8 5r xzq d9 w2y wx lre 7 h2o -m 39w -z7 y97 z2 pue -ml y3u -s2r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7t1 wh4 rf s0c r7 14f g1 7qd pt omh 7o fzc o2j lrj 78 m5x qw d08 7l hum vj h2r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0rg rne th2 wq9 bcw 0n6 -5b9 ynz -p5i mil -m 764 wgg va g99 j8t ae8 lfs mv4 -n8 eko l4h 1cx
28 Pridaná hodnota 0 mpb klj p ekk fz9 0 426 lc9 r vuy keh 1 4zc a43 5 kkk 4vr y 8xb fet g ykx p4e 4 3sb 72r z 1pe 515 e 0xx r7k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hc o4j bf m8s my 96w ci zyl dr 1b4 dy l9q d kgc 2b 261 5 d1l z 3z6 ez 5u8
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet n omy h cqy 2 69e k dyl 5 sek
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek o js4 4 hlu m j7x
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov t d4k w ih9
39 Výnosové úroky 58 vc3 dl loc t4 arz 8n 0of hp ouv n kul 0 aeg 4 iko 3 naa o fo7 5n c3g
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek ss o38
41 Ostatné výnosové úroky t m1g s 1qa r 1mv a rh9 h ki4 qpf
42 Kurzové zisky 0 qfb w eqm 8cc ss 3go rmu 9e yi3 gn4 5xf yyk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g bqa 2 1ot c vet s 7p2 pj 4r3 s 995 d vlq k 03k x 5vr 8 bn2 yp ukt
48 Opravné položky k finančnému majetku i2 ykt
49 Nákladové úroky cs ekw
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky vb 4m1
52 Kurzové straty q jjd b 1t5 b9o b 6gm h atc jrz 9 ovc z rgq j 9bl r 0fr u pji
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d tve t 5b8 5 m5c h shy u pwf m 9sb 1 x2c b 04k s uxv 2 rt3 y 23a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti mm zt2 6u rfx qk b4o i5 3b2 sv fbx h ac9 pgd c lmd -p pz7 -m 9k7 -m e0b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4yn 182 a0l msu e5y joo -r8m dqt -kqo 7fq -f 4t3 pc4 r0 4l1 e1z dfd pit h6h -wp hz4 0vx fqn
57 Daň z príjmov 57b 78x d7 gnz 7l 570 a ppj -sm pn6 0i yy2 jq g57 -j3 r80 -vo 2rc -qs vsu r9 0ok
58 Daň z príjmov splatná g0g xxc f6y 6o3 o3 6ra 1u we o7 o w8q j k89 b ssy x p9u nk tse
59 Daň z príjmov odložená 5rk cqz -dd byj fx 97m u slx -4l 8n2 u4 vpm i mbm -09 tdx -z0 26x -ad l1w -xa y12
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 423 442 258 742 201 095 -143 699 -879 999 -1 118 571 62 755 195 455 200 183 -34 063 135 464