MIPEL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 3 363 2 627 1 441 6 240
2 Neobežný majetok n r3m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 645
13 Stavby j csu
33 Obežný majetok g wkh 6 8qw 0 ev9 gab
53 Krátkodobé pohľadávky súčet sl2 h 9p6 v ugq 666
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet y9w e 5fx l n1e 6g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4lr n p4o f qlp ds
63 Daňové pohľadávky a dotácie ja 4r
71 Finančné účty f oqu cz3 l8u f6t
72 Peniaze 8yb wx6 1g7 cd
73 Účty v bankách v ono zq8 kkr laa
74 Časové rozlíšenie súčet x6n j1d ut hb
75 Náklady budúcich období dlhodobé mn3 qk7
76 Náklady budúcich období krátkodobé ex ee
PASÍVA 2009 2010 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l bi2 2 ovz 5 ujj 8 65i
80 Vlastné imanie -9u 21z -af c6f -xy tvi -9n 9vn
81 Základné imanie súčet s b21 q hty p t62 k vu5
82 Základné imanie b rcd 2 nml b z9e 1 a9t
87 Zákonné rezervné fondy xu 6f 3z 76
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond en ji sm xm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -00 qr8 -x3 46d -81 n49 -9v r8l
99 Neuhradená strata minulých rokov -qh wt2 -x0 813 -wp nmt -qf qnl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q n8u -4 plh -1 74h -5 l3e
101 Záväzky 2e adh 11 s1o am lej xl ul8
102 Dlhodobé záväzky súčet 4z2 4nf m1t 85p
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6hh guh 2r0 q17
122 Krátkodobé záväzky súčet 47 w6g cz ew8 di geu fe oq4
123 Záväzky z obchodného styku súčet x27 yy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ng tp8 77 506 qc 4tz yn o9m
133 Daňové záväzky a dotácie g6g k4