MIPEL, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 3 363 2 627 1 441 6 240
2 Neobežný majetok n qfu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 645
13 Stavby 3 gm4
33 Obežný majetok d xfa 1 rpi u pjd ane
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 770 n b1o l 36h dl2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v39 b udx e 8ie 2z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xep z xqo n afr hd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8h v1
71 Finančné účty g qv8 fzq kyf ak6
72 Peniaze 7vk yh6 sf6 wt
73 Účty v bankách t w0k uqi idv 660
74 Časové rozlíšenie súčet v9z 039 ig 2d
75 Náklady budúcich období dlhodobé ig3 ihl
76 Náklady budúcich období krátkodobé ji sm
PASÍVA 2009 2010 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 b53 d v7u n a59 d vbo
80 Vlastné imanie -ir mn0 -83 mkv -ix wo9 -il gym
81 Základné imanie súčet d aj9 g a7n x 3k7 z opo
82 Základné imanie h avs t gnl y 5k7 g 594
87 Zákonné rezervné fondy d2 bb 6z q2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3e ya ij 4e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ya xpl -lv pq5 -gn uvy -gh lqc
99 Neuhradená strata minulých rokov -2m qkd -0m wy9 -36 0kl -hf dgd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 lok -6 cmx -p 21z -y 7pq
101 Záväzky kk pm9 ph osp my gxr sb 59d
102 Dlhodobé záväzky súčet kbh by8 uso p8r
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5tj b05 6q4 paw
122 Krátkodobé záväzky súčet 1i a4c q1 feu 1r hl0 he lo5
123 Záväzky z obchodného styku súčet saz wz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s3 iul sm 3z2 c8 gnk 64 0ag
133 Daňové záväzky a dotácie tfc qm