ZVEREX spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 465 725 436 130 419 804 356 057 352 335
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qdc 81i kzo lm9 ikl 00t amq 3md whu s0e gdh 3zu rxl rs9
3 Tržby z predaja tovaru le2 shf jpa iv5 vzp toz bcu 3mh 6c6 bnu rxs 5gl 1ey 9vb
5 Tržby z predaja služieb 27 428 28 975 45 349 50 505 54 333 50 948 47 453
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 3 yfq
7 Aktivácia iss
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bz7 kvn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 mo4 6n2 s ywe k2l de4 s ovs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y9n h7y io9 or6 855 ev1 w8h ltv pzg c64 8yh 5wb g1l jgk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 522 885 169 822 323 786 319 699 290 723 246 931 255 908
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f8 4co za 7y8 gf 6wr 7d on7 cz 2ki z5 xsy px oud
14 Služby sm yan mm 8q1 lo y2q ww 0py 47 ck2 lf mcz en 2pm
15 Osobné náklady 7v cal va 11z u2 7j0 v1 63o mh lt1 4d uwt pk j66
16 Mzdové náklady 7p vm0 pw 8u2 zt jtf 5e 9tz at fjo 9p my7 wd osc
18 Náklady na sociálne poistenie 7 772 9 450 11 531 11 535 11 761 11 887 11 213
19 Sociálne náklady 7 1o7 k bxi 4 ssn e p1v 9 x2n u fth 5 5ei
20 Dane a poplatky 2 9t3 k38 l sy5 6 ajn w hsk 4zv r6h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 dek d mwm r out r 7z5 g qbf t 0xx p vsb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 u29 w 16p h mt7 d pzp v tea n 710
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 gon 3 qff id yr4 t t4x x bue x 6e6 5tx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -en b6t 6 815 yn fsl 1 nop 7 w0v 2dm 8 6x5
28 Pridaná hodnota hw 0j4 gt 2va ad u14 qv 151 rm e63 81 n4u me m3e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 w h x l
39 Výnosové úroky k s f z j
41 Ostatné výnosové úroky z 3 m q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mcw yot c89 alh 8g8 45 3m0
52 Kurzové straty o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xtk tzs 7ie 594 a8y 98 8f1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f4h -cdb -zwu -6k6 -r8z -6p -l5t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -78 v6e p wzp 13 fex c xri f tdu c1c z u3f
57 Daň z príjmov cu9 e25 xcx 19q 48o
58 Daň z príjmov splatná 05f 781 04h m8w skj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 394 3 538 10 064 371 8 665 -504 6 973