SCHIV spol. s r. o. "v likvidácii" - Podrobnosti

Vložka číslo
4760/B
Dátum vzniku
16.04.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,79 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prenájom hnuteľných vecí (od 10.10.2009 do 3.8.2017)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 10.10.2009 do 3.8.2017)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • búracie, zemné, demolačné práce (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • výkon činnosti stavbyvedúceho (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • pokrývačské práce - zhotovovanie, osadzovanie, oprava strešných drevených konštrukcií (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • práca vo výškach pomocou horolezeckej techniky (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • maľovanie, lakovanie a sklenárske práce (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • murárstvo (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • tesárstvo (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • klampiarstvo (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • vykonávanie izolácií proti vlhkosti a vibráciám (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • hydroizolácie (od 6.2.2001 do 3.8.2017)
 • verejná cestná nákladná doprava (od 11.10.1994 do 3.8.2017)
 • nákup a predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • výuka vodcov malých plavidiel (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • oprava plavidiel a lodných motorov (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • poskytovanie ubytovacích služieb (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • poskytovanie pohostinských služieb (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • vykonávanie nepravidelnej vnútrozemskej lodnej osobnej dopravy (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • vodná záchranná a odťahovacia služba (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
 • vodné lyžovanie (od 16.4.1993 do 3.8.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Viera Schusterová
  Hlavná 97
  90061 Gajary
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.08.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.06.2017 o schválení účtovnej závierky ku dňu skončenia likvidácie, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 20.06.2017, Colného úradu Bratislava zo dňa 05.05.2017 a Obce Gajary zo dňa 12.06.2017. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť SCHIV spol. s r.o. " v likvidácii", so sídlom Hlavná 97, 900 61 Gajary, IČO: 31 347 053, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 4760/B.
Uložené listiny
 • účtovná závierka za rok 2001
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2002
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.12.2002
 • daňové priznanie a účtovná závierka za rok 2003
 • Poznámky k účtovnej závierke za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • účtovná závierka za rok 2006
 • účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka za rok 2008
 • účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 01/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 01/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 01/2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka k 12.6.2017
 • Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.6.2017
 • Konečná správa likvidátora z 12.6.2017
Dátum aktualizácie
13.07.2020