V e V, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
4861/B
Dátum vzniku
15.04.1993
Konanie menom spoločnosti
V prípade, ak je vymenovaný iba jeden konateľ, koná za spoločnosť samostatne; ak sú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, konajú za spoločnosť každý samostatne. Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • chov a predaj akvaristických rybičiek (od 31.3.2009)
 • polygrafická výroba (od 19.10.1993)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu (od 15.4.1993)
 • papierenská, kartonážna a knihárska výroba (od 15.4.1993)
 • kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/ (od 15.4.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Mgr. Pavol Sedlák
  M. Marečka 18
  84107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.12.1996
 • Danka Sedláková
  M. Marečka 18
  84107 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.03.2009
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.02.2013.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2009.
 • Notárska zápisnica N 15/01, Nz 15/01 zo dňa 17.1.2001 o zmene spoločenskej zmluvy.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 12.6.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok č. 1/A k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Z.z.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.12.1996, Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve z 9.12.1996. Stary spis: S.r.o. 9990
 • Dodatok k spoločenskej zmluve spoločnosti V e V, s.r.o. zo dňa 20.9.1993. Stary spis: S.r.o. 9990
 • Dňa 30.11.1992 bola spoločnosť založená vo forme spoločenskej zmluvy v zmysle ust. § 105 a násl. z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon. Stary spis: S.r.o. 9990
Uložené listiny
 • Súvaha a výkaz za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
17.07.2019
Domény