Wolters Kluwer SR s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
4868/B
Dátum vzniku
27.04.1993
Konanie menom spoločnosti
Štatutárnym orgánom spoločnosti tak navonok, ako aj dovnútra je konateľ. Ak má spoločnosť len jedného konateľa, zastupuje tento spoločnosť samostatne; ak má spoločnosť viacerých konateľov, zastupujú títo spoločnosť samostatne.
Základné imanie
1 467 180,00 €
Predmety činnosti
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 25.1.2014)
 • redakčná úprava rukopisov po úroveň prípravy pre sadzbu (od 3.3.2003)
 • marketing v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií (od 3.3.2003)
 • poradenstvo v oblasti vydávania periodických a neperiodických publikácií (od 3.3.2003)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 3.3.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb (od 3.3.2003)
 • prevádzkovanie miesta a uloženia písomností nearchívnej povahy (od 9.11.2000)
 • reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 9.11.2000)
 • vydavateľská činnosť v oblasti odbornej literatúry (od 26.4.1993)
 • technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov (od 26.4.1993)
 • nákup a predaj odbornej literatúry (od 26.4.1993)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovnie programov na zákazku (od 26.4.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Peter Trgala
  Viničná 659/19
  90045 Malinovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 04.06.2015
 • Igor Masár
  Cesta na Klanec 4620/75
  84103 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.04.2013
 • Petr Král
  Vestecká 1335
  25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
  Česká republika
  Vznik funkcie: 22.12.2005
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z vaôného zhromaždenia zo dňa 14.04.2014.
 • Zápisnica z vaôného zhromaždenia zo dňa 07.11.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 07.11.2013.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.2012.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2011.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2008. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.03.2008. Zmena obchodného mena z pôvodného IURA EDITION spol. s r. o., IURA EDITION GmbH na nové IURA EDITION spol. s r. o.
 • Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2004.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 282/2003, NZ 126230/2003 dňa 23.12.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu z 23.12.2003.
 • Rozhodnutie spoločníka zo dňa 11.3.2002. Rozhodnutie spoločníka zo dňa 5.4.2002. Dohoda o prevode podielu zo dňa 5.4.2002. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 07.10.2002 spísaného ako rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice č.N 247/02, Nz 245/02 a N 248/02, Nz 246/02 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti COMPRIS software, s.r.o., Horná 21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 641 733 zlúčením ku dňu 31.12.2002. K uvedenému dátumu sa spoločnosť IURA EDITION, spol. s r.o. stáva právnym nástupcom spoločnosti COMPRIS Software, s.r.o. a preberá na seba všetky práva a povinnosti z toho vyplývajúce.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice č. N 300/00, Nz 274/00 z 30.11.2000 - zvýšenie základného imania na 17 143 000,- Sk. Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný do notárskej zápisnice č. N 358/01, Nz 380/01 z 17.12.2001 - zvýšenie základného imania na 44 000 000,-Sk.
 • Notárska zápisnica N 108/2000, Nz 100/2000 zo dňa 4.5.2000. Notárska zápisnica N 127/2000, Nz 117/2000 zo dňa 1.6.2000.
 • Notárska zápisnica č. N 284/98, Nz 253/98 zo dňa 23.12.1998 osvedčujúca zvýšenie základného imania spoločnosti.
 • Notárska zápisnica N 2/98, Nz 2/98 spísaná dňa 19.1.1998 notárkou JUDr. Janou Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla a zmena spoločenskej zmluvy. Stary spis: S.r.o. 10004
 • Výňatok zo zápisnice Výkonnej rady Wolters Kluwer NV zo dňa 08.01.1997. Prevod obchodných podielov odsúhlasený na valnom zhromaždení konanom dňa 13.11.1996 Stary spis: S.r.o. 10004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.9.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápis z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 10.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Stary spis: S.r.o. 10004
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.5.1994. Zápis z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.1994. Stary spis: S.r.o. 10004
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou zo dňa 1. 3. 1993 v zmysle ust. § 24, § 105 Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 10004
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva z 7.10.2002
 • Spoločenská zmluva z 15.4.2002
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Sovák
 • Dohoda o kúpe a prevode podielu
 • Uznesenie predstavenstva spoločnosti z 11.3.2002
 • Uznesenie vedenia spoločnosti z 5.4.2002
 • Notárska zápisnica N 248/02, Nz 246/02
 • Notárska zápisnica N 247/02, Nz 245/02
 • Výročná správa za rok 2002
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2002
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 23.12.2003
 • Notárska zápisnica N 282/2003, Nz 126230/2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Stejskal
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora
 • List vlastníctva č. 1102 - čiastočný.
 • Zápisnica z VZ - 27.3.2008
 • Dodatok č. 4 k SZ
 • Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora
 • zmluva o predaji podniku
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa nezávislého audítora zo dňa 31.3.2009
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia 3.11.2008
 • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka za rok 2013, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2014
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisový vzor
 • Zápisnica z VZ
 • rozhodnutie konatela
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 22.6.2016
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.06.2016
 • Výročná správa 2015
 • Výročná správa 2014
 • zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Uplne znenie spolocenskej zmluvy.zep
 • Zapisanica z VZ.zep
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Rozhodnutie spoločníkov.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 19.09.2017
 • Dodatok k spoločenskej zmluve z 4.10.2017
 • Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia z 18.09.2017
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
19.01.2020
Domény