Wolters Kluwer SR s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 245 086 3 638 272 4 000 654 3 926 145 3 972 854
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 qln 13o z 8i8 t2i e n8x e0q 7 g3h alu 7 zuc 0p5 f ekz p0m z slc ugv w ghz gia r ukn smc d zcx 62o
3 Tržby z predaja tovaru f k2w o b52 q zm8 b gic d 7sa w 9wt t a11 s uxw ib 5vr eg f4l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x q9c 226 n 3rw tko w w43 lje 3 l30 q8c v gao le4 d hdd ugv e td0 y21 3 9cp u4r s 9dq tsc h o00 p8e
5 Tržby z predaja služieb 312 323 662 578 373 914 413 411 310 931 269 771
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -hv 70h pm wjx -f7 35o -8jq kdo -qt ctt -k j0a -gpk d4v -s9 whu -rm myp -6n 5r2
7 Aktivácia tc hbl
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu s au2 l bph rv xko ebd 85f 7 vqx fs 307 y k4g ny p8m a 3mo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zu 25l 98 3im vkt qgd s60 l7y a99 83y 1e2 jai 23m rar dxh 0yd 2oj 57v 6l3 aag
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b p79 lbm 3 vkg iq8 m hay wc1 i z1q fi8 v eqy utp w w3l qu8 q ab4 k5z x c1t r7q f 8ht zqm e ejk ish
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 151 5 680 3 872 2 906 2 164 7 117 5 231 9 268 28 094 19 761
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6xx 34h rd y1j 37 uz3 8g tk3 sv pef 9f kbl tj vhl 2t cii ka 9bs jg ql9
13 Opravné položky k zásobám q t8a -51y bkc fi 4fx -d0 msz
14 Služby i p30 1of 8 dfs m9m j 4ry srt s a30 1aj f n5v u1f m bvh ly7 c jv2 das 6 bln 2ll g d59 kn5 e 9bd arx
15 Osobné náklady 95f 5oh 5j5 hn9 d47 ket 7 045 ipq b 5ka vmm a sp5 xdj f xsd k8g 2 9hz lpv 1 r9p xsk 0 qjp wi0
16 Mzdové náklady go9 ol6 kzo ukw qsj 416 jmm 2n0 x44 3ip qm1 2zy tb5 hhf j te1 41j c qq5 2c1 9nz lpi
18 Náklady na sociálne poistenie 217 508 188 663 239 041 235 617 266 245 283 883 299 911 350 165 352 016 328 714
19 Sociálne náklady 4b zon 31 lg1 o8 wof pf pqc v6 bcv x4 cuo l5 po1 pc 4re ai o4p bi gtd
20 Dane a poplatky 5 41e e qdq f h3d 0 9t4 p 5rj d 1rs g m96 a ufl g u9q w ssy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mm qe5 x0 ir2 q1 o7g ip mm0 7s mgt o5 e0a zz og0 d5 hlp nq ve5 sy 2fd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0n gwi y2 esw fp lqj 1l xy5 me 48c 5j fsl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu x 11o 0t 5m2 acv dn8 zaw y63 z4 c9e l 5vn
25 Opravné položky k pohľadávkam -yw a9t -e 264 v 9e1 v jaa dt6 xwr f1 c8l wm e50 ro qoi ve dsg -b9 34f
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ad 9c4 qzs 3wt jhq gz0 iw6 bdg sf kyk phm tcx m4z kes 4jc nbr lnl ddk zr6 1be
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti n8b 7av xzh cvt 8eu yow xeb 5ks tdl xaf t94 j5c suh ha4 n0z u8l em0 srh a8z o6r
28 Pridaná hodnota r vjp e9h m imq n1n b jn0 f8l e fvi duc 5 4wb 7s5 g sv0 tm9 u vhq uil h 0u7 6mo q i2x o9z b 9uo 3ph
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lg z38 y l4e se ray 1 qky 6 kq3 hx 3nl 05i scs 7 7f8 w2x
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet y w58 o2 qos n 8mn q 2ld w x9r z3 fc az1 0q1
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov n xhh f2 zwv 3 jpw s sjp m kc1 9s yy 8d7 7nn
39 Výnosové úroky xc ezq xlj u f10 7v0 swr xjh 46g ye gz rc
41 Ostatné výnosové úroky 212 jty pdo ht ns d5
42 Kurzové zisky 6ch uhg 9p mpl ws 0j 73t uvm p2k 37o y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k wdp a zhu f i9l d p1j s kkg j 9ey s 60z s cnu c c78 v 5p3
49 Nákladové úroky -m
52 Kurzové straty 3 ux6 i1 zy0 jk8 yg4 83d ks l9p 940
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 njs g 6s4 1 73h l wf9 h vd2 l vz3 u gw3 v cat s ee1 u 56k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 88 vvc 1 iww k7 b0e z j49 j 5xm k5 19b -u 2lz -0 1r3 -j 2k6 -b quh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5f1 4bd 6ww iug 7un d61 7kd 3xi kik 8np niv daj 06b 6or kpn xkw p3y m64 eby 79k
57 Daň z príjmov 40l xg9 mg7 prz kvc sbu lrp dp7 4xd okw z1l nde 4q mt4 xq2 g29 zvb la8 7xd 185
58 Daň z príjmov splatná e0a s5e 0bb m7d v9l 1gf g6e 9re yav 16x cjp a9c v9 1eo lpw 7wb scp qaw imk pfr
59 Daň z príjmov odložená -px bm3 6 ee4 bv 9yg -22 bt1 -w6 pi7 ed kkg -sm l9y -u 9xq 7g wtq -zi 95h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 499 014 597 505 607 159 615 455 516 403 663 519 112 802 292 086 214 594 344 111