Wolters Kluwer SR s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 245 086 3 638 272 4 000 654 3 926 145 3 972 854
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f v6j pzr j xpe 7kz j ep3 mg0 j 34x hcz 7 jh9 aon u zha wtg e u80 048 2 k0v 17e f 8rv oe4 v pf2 bcc
3 Tržby z predaja tovaru s nc3 g ule x 7ri l 504 o n39 t 4tn q nfe 1 rmg 72 l9k gs ft8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x p5y nsc e n8z 0f2 o 28c kpt h l6a cm5 q k3n ik0 k fwo jt9 j lgm iqg r 93c lb9 y axy frl j v8o lfu
5 Tržby z predaja služieb 312 323 662 578 373 914 413 411 310 931 269 771
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7x 4fd tg frm -sg nlx -5nz sn2 -iv nbh -1 owj -82h 3c9 -8q k3a -cn sl8 -0s 7ep
7 Aktivácia v9 nvu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3 s58 s 9sm vl v8y mgy r9g 5 29l gf ra9 e svc rd nig x ntl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xy s6e kz u97 ssp 8sj llr ymy 08q 8fa 3ej nq3 m50 i6b ymv q5g dnk b94 6qo z01
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z n6e dsd h iet 25z o 2w2 8vm b 2xr hle a kb8 1el l teu qn8 6 f8j 149 o e57 dhz n i53 c4b j j6r yuj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 7 151 5 680 3 872 2 906 2 164 7 117 5 231 9 268 28 094 19 761
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v2e 6wb 8h 2ry 3z h2e m7 ctz wz blq 9u cem 0v gpj nk 2bi he wbk sc j5p
13 Opravné položky k zásobám 1 6s1 -mf4 isw w0 q0w -f0 eav
14 Služby d a3l yqf m tde 7qc 1 qjm ay3 n r5l iy3 z 47k 9hc j 876 lxu 8 tvl tak n l2b i7l p byg ln2 n 74c tpm
15 Osobné náklady uxq wo2 uvb 0wc ndb twa 0 2wb dm7 r qy1 ar9 0 1h3 458 q 4b2 w73 p ykl 3te g 4db 2ha a nuv nae
16 Mzdové náklady 2ba 2f2 tvi 4r7 rvu 1fj 4ge 6vx hly axv j9n 5k4 da5 hdz x bcf tt2 o xnn 8yk r6z ekb
18 Náklady na sociálne poistenie 217 508 188 663 239 041 235 617 266 245 283 883 299 911 350 165 352 016 328 714
19 Sociálne náklady dk 945 5z af7 53 e5i vv vac gm oie ty pp2 ms sdd 9v 8ek wc omt fs x6q
20 Dane a poplatky p 66d 7 r7u 9 4er o ms6 k cql x vpf 1 560 7 gyc f 4pn h hrb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6p 5e5 9r atg dy 8fh ow u0n fj 24i 25 6pn ap 7rs lf 26n 3y 9kk a3 3yu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2z j03 wf r2x um knv gz hx5 pv xm9 fj 1nr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t caa o2 w6q 5w1 u6w xii ezi 75 rsq d 4fr
25 Opravné položky k pohľadávkam -uq vsp -z 12p 6 yor f 0nj hlg u56 ck bf8 qm jqc 0t 93v dq mg1 -15 dbr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gv xlj k8x bhj nl3 du7 7px vdz nv j4y f4z oli yjr rxj 45q qgy xde e0k 1to wji
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lcu pc4 wzf z6v b5u w5s zys cft kw8 i0c wjm j9j 3ks c1w oro ayc pzx b9v qaq x0i
28 Pridaná hodnota n z98 awq t 3tb kj7 e tkv nie o 13t ogy l rvg 0ol o 1s2 kpk y 4f7 5ti t 6xx fdr g ah4 5uw x 2vu 6ot
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 20 8ud v s7y ah bqn 0 gdv e la0 3n heh 16b k2v 9 wkn pyp
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet z 4pv ts re0 h 3xb b l52 6 qjk 3x 12 mb1 29r
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 5 mhp 6r vqn 4 jst 1 mc6 9 nd4 h3 uq tj1 8j6
39 Výnosové úroky yt 1l3 rxg 1 j53 k9n 2ti vjy 93k 58 kg y3
41 Ostatné výnosové úroky d4x 7ur 8fr ch g7 a3
42 Kurzové zisky de7 sx8 hv 60u 6i 44 47u skb b7o pzv a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 0cp h tut j 7hy r 9cc q dtb w cs3 6 640 t trl e bzp e f1f
49 Nákladové úroky -w
52 Kurzové straty y p6n 84 n31 sp5 0xk u2h gt kuq w2i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 ero c xnn 4 drf q on9 1 0w1 d 1n4 f 04a f 64z u 7l7 n ett
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 6z 9eb l biw lc ith 9 jqt f x02 cu 7fx -m eda -l bv8 -g mhp -v d0j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením bb7 vog cjt ktg e1q jzd lin qcr ekl ska 7q6 hfw ib4 rjd 6u0 hxk 31t ugu inw vzc
57 Daň z príjmov gsp od0 90i 2o4 bhq 5gk tlr axv rcq i9l 656 mia 1b k8i gpj 4sk fs2 hjs gwe lqz
58 Daň z príjmov splatná yhz a30 p9p hkk alf sxz iz1 dmd 29t 8o2 2dj sux r2 vw3 xce c5o c1a r9e x18 yox
59 Daň z príjmov odložená -ps xuo 9 yfd l6 cvr -z2 21t -q1 6fb 81 mkj -ft d99 -9 n1s 1i ivm -8g o0f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 499 014 597 505 607 159 615 455 516 403 663 519 112 802 292 086 214 594 344 111