Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. - Účtovné závierky

2019

2018

2017

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
IFRS_OS_2020806304_IR_2016_1327930_2307317.pdf
VÚ - B.PDF
IFRS účtovný výkaz.PDF

2015

2014

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
Obchodný vestník
OVSR_IFRSKONS_31351026_KR_2012.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31351026_IR_2011.PDF

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31351026_IR_2010.PDF

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Obchodný vestník
UZ_31351026_IR_2009.PDF