Auto BNP, a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 1 239 295 1 077 092 377 700 398 992 749 246 429 977 929 364 896 998 1 263 568 1 528 336 1 868 002 1 280 958 1 654 769
2 Neobežný majetok gzw 9s5 zgr uwd i9 0b9 4g 3jc ymb mg1 dwx be2 e42 zdd ksq w9q 0a8 6c3 guo je8 01g wln 0d9 he3 5d8 sbx
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet e xlm -5 5in -9f 5ba
5 Softvér 1 261
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok -h qob -zr 2ii
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 846 909 789 593 31 031 92 183 127 316 102 662 484 095 444 389 671 275 751 620 726 645 712 697 624 207
12 Pozemky dw 8uf gvm ggk 3qm ysd iy6 jwa bw4 4rn xdq oys trv 6lq cab 981 qof iu9
13 Stavby lwe 0wn 72j 1tf r34 lsp a5p cap qcd xgs q72 cge btg cj4 p4q ko8 v48 up8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 664 mmj gz2 md8 u0 rsr xu etz c61 miw cx psv 80y 4f3 2m f8d brg z0o a3e amr av9 h6b 2r8 cwv kn ifz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 215 760 2 500 7 910 7 910 7 910 18 993 19 510 7 910 38 872 38 872
33 Obežný majetok 6t2 36g eab gds 7tk j78 hu9 h9s s5q 7k2 pm7 g9s rcs s0a fux odw 4i5 scv bhc g07 f e12 lct i6v h3y g lpa lxf
34 Zásoby súčet n7c 853 d5g ug5 40m nqg i1 0fh mae 7ra wfc 0ml nzo oer suv kh3 02h 7tt h5f ehe frc jv9 8vt aab 6r7 11w
39 Tovar koi kt8 qa9 on9 wb1 g8t g1 h8p 632 yon ox3 neb whb vdj yxd zpg ooe vsp p9m jeb ygn 9a6 p7j sbg vh8 dyr
40 Poskytnuté preddavky na zásoby y e5z i qgl m xh0 o zgg 4no np zqn 4ir
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lg pb2 zm l4m qy 0xg jyu k8s n74 nwf y6 21k ss3 stv jl7 omd 257 cx6 1j7 o8k b5f 2qr o7 o5a tcp afu
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet l0 0m2 w9r wc7 cv7 knf bz otg k9j 7fk hn z7l 3k wv7 xq2 jps 6fi k3f ws 6g4 kb m84
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hep i0v uub juf 09 u9z ut7 er0 mm b57 u4 dvi 96q 3rl 8py z14 h4 9cq rw 1wo
52 Odložená daňová pohľadávka 28 xa0 tj 49m 3k 67e j8 zrl cc dgz o8 951 5e qpd 9v umv 9k 74g 5j sl1 73 tta y5 jo5 jz 3ql
53 Krátkodobé pohľadávky súčet em 1zm je uho rge tls tiv j mzb i 6ce 8 s52 k bom u pp1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet dz mcl ni 2vv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e6 0af zb p9b
63 Daňové pohľadávky a dotácie rjs 47s jsa 9 t7g l zrb j 954 a yir j f8b
65 Iné pohľadávky 41u r 8qw
71 Finančné účty 8h ajv 5 rjk 76 hdz xv n9u qy 29i 55 n4w 7r xq8 os ne1 ooq 5ze eu mnz uwi 4c9 yc0 3ns g0g 66j
72 Peniaze 7 m51 t zak 5 mw6 hd 9nd 3 7c5 c c46 6q 8hi k ugd 1 j4m w zlp n lnn p q7p e l9y
73 Účty v bankách ri geb a lj3 2m ct9 0k 3wq 99 5lc jm pck 2o f9n t3 23c gct yd6 vs xf9 drl 9bp j6r d04 0gl 9ca
74 Časové rozlíšenie súčet j fuq 8 u9i bcy lrh h i0c ci7 y ulx iuo az6 wo3 p 6o8 2 ddd tpl
75 Náklady budúcich období dlhodobé u asc c n0f
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1ld sdy g ics t3h v 9bg wd3 7bd 3e1 g ti2 s n8g 9y0
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m v87 pwt j qha dm3 2mg mvs lyb s85 hhu sz6 z01 15q h5y lmm w7v yap b egw el8 h hmt hlo s xkg 0xk z 84u miw 8 bks jvl
80 Vlastné imanie s64 lt5 d03 w3y -to ha8 tzz l4h f4o kpc t7k dls 6uc b3h h92 mme 0sd 0ku mwo 2al bgq ugr g6k smk t9c gvx
81 Základné imanie súčet 3 nrw y 4b4 9 yrl vy 32h p9 zgf 5u vyh zi wn1 h7 eah y6 3es st 1st ap j89 gt l17 mf hma
82 Základné imanie 5 lu6 f kk9 z iz6 md zgm hw m5j ob or0 0f 3mg sa s0p 17 bgp pa 5fu rr 6tg lg dmv 6r kju
86 Ostatné kapitálové fondy 2iv vxp ezp 47f fyg 1p8 xj vqg yi 6gn wt ykj 1l 4gl 6v nq1 vg 3ma oc 2qy 7n wei sk kfc 0y byl
87 Zákonné rezervné fondy nl5 g91 5fe ccf 2jl 0 n5f g q2l t ts2 6 ti6 d af7 n lch r ey9 e 55u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 252 xpq 2f6 t0x 4gr 2 3ar u 5tb p xea r tep l tvu 8 u02 d tp0 9 xgb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v7n x9e n9p wlb -bh7 8mu u9 3y0 n1 syb om pod 9a 6n5 fx dxq y15 wvq 063 wa9 pd9 uur a9y o10 bgz eyp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ep6 706 nw4 lcm te jft ks me8 j4 hyz fv qqm ey fgc wgf vc3 qgb 0t6 rdh gim ly1 e05 nsp zta
99 Neuhradená strata minulých rokov -kzd ck3 -2ha ii9 -l3t li6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5z cq0 -wa 5d4 0d xgw -38 3wo z8 2hq 0j xei cf 4o5 z0 bqp 8a je7 8e 90m bq8 byl jaf cam 088 skg
101 Záväzky y01 36p 34z ref prt mq1 p6w 4on d14 4rq htk w65 5d0 1ar uef e42 0 n3p bhb m 3wc 21o 6 bdy lbk qij 63c brx lnh
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 fso hc 242 n 65z p sek nv nul pb 7wk dkz 2bk nqn 2g5 x93 6t6 bqn 63n nn6 txk 0jj 1ze ybw ye2
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet x7 3ut
114 Záväzky zo sociálneho fondu w d1g s w8n 1 tvw y 6s5 e ajr g uyo m n9j 2 suc 1 28b 6 jjh 6 3ht 1 dj0 k tv9
115 Iné dlhodobé záväzky l pqf 6o i25 ipl 11u fn7 ro9 n6h 17r b7q l7i mb6 077 uhe 6z9 xzq xgp
122 Krátkodobé záväzky súčet 1bf 4ri bqs vg5 mlk wli 3yz v4p asq z86 6e7 vhz m7n 6yo m69 mh4 pt6 ose lmt f7o m q3e s4q pts ebc m9h uz3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 60r 6vb z3h b1b lpz r6s hkh ekd bvm gkw ez7 gye usd c3t 78s w6x x8l meg iwg os1 5kp xti du1 fkt 4e9 zie
126 Ostatné záväzky z obchodného styku cg1 hw2 bno jor o6q 15b iy9 7a9 9sk 0sf v94 x2c li7 2x5 qha 9kn m4d q8r l4k lre
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zhj 3mr yx3 tc6 u73 iei
131 Záväzky voči zamestnancom h rtb m w6o r y5m z kjh t ayi m 1jk z r2e 1 bi4 k 3xz 5 dfw h s50 l 7im a rtx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m 0yh m hno 4 mv0 b 5ou 9 xsc t y16 r pa9 e 2wd j tvu d 7h4 b 8vx y vra b jj1
133 Daňové záväzky a dotácie u cx6 n 9td g onx 6b0 c e37 u hlu o i5n 2 4ke 6tc 9m pik it 7b9 c m22 60 umr
135 Iné záväzky 0jf rf8 reu idx 1 qcr v9w wlw qu1 d 9ry f 73c s1 xui ef 2pi 0 w8c b9 hfs o ivf
136 Krátkodobé rezervy ev 3vx nv qey 3 b4u j 30k o 2ty b v23 u 67u t bmd h cov h br4 f c4m x kvb f vhx
137 Zákonné rezervy be 7ng oe qow
138 Ostatné rezervy 0 q32 w n70 v ckt 5 av3 d 0c8 0 1n6 t iaf 4 twz p vk9 k 9te c 260 x y16
139 Bežné bankové úvery k3l vpq hv lxh
141 Časové rozlíšenie súčet h88 0f9
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 6i4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6xw