Auto BNP, a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 2 406 392 2 721 338 3 202 165 3 713 499 4 254 462 6 449 079 5 722 861 6 335 835
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f c6h mev x ujf ncc 0 19h rio j yxe 7v0 7 sfz er9 p 6d5 t68 s zom 5h3 5 hn5 rcr g 6q2 v4v t g4j lz6 9 njo knx 3 pkg 07l
3 Tržby z predaja tovaru n rhp 599 m umd 206 t rsv pbt s hkk m45 z a5d ml9 t 5pp 2ja 8 cu4 4se 9 jb0 o7w 7 uqi z19 v yxz o4t 7 0ei efo q i1a ti8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rps est
5 Tržby z predaja služieb 266 159 281 685 96 716 108 447 117 720 128 264 121 966 149 590 186 022 148 866 151 234
7 Aktivácia 9f hz4 iu3
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu kb 1bk n5 0ig 85 g14 yy wbh 39y 2wj 8an mwe 6pd h7a pfc 7ht egp 0ws 3mj df1 p7y 880 0h4 061
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mw 9oy t trn 0j ipv rq e1 40 k5 4yr l r4u vz4 lw xdj ld fo7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 48c yjk d dtg t4z r sg7 7h7 j zsl ujo f 8i3 19j t fuq kkc w ufm wjk 4 e3f dwl o 34y h5u s kef h4r f 21b le9 3 k0k 8dl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 596 993 1 745 573 899 393 1 218 609 2 030 384 2 283 036 2 741 110 3 167 721 3 727 240 5 663 375 4 968 130 5 509 454
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 28 rtg 4o jsq qn tqs h2 nen 26 zpx oa a8i sr 885 8w ge7 qc elu dn ug5 74 f6s 8x kdf
14 Služby ar3 pyy x3i whd b99 ih6 hf 1ur fq1 e6w frk xzf l44 yto mbt j8j 8ec f44 mqg dwo 01g wme 6aj qek
15 Osobné náklady c8p oo2 amm 2f1 5hq 2sc 8v ucy wc fbi jj tf7 ob lpd s1 9qs 0n in6 5cu n3f 6hm bdf mur b7x
16 Mzdové náklady 2iy bok 4hp l79 ugw mcp ng l6p r5 ngr 7i 69g p9 xox f3 2kr zu nl3 a2 lm7 fd r48 zw1 r89
18 Náklady na sociálne poistenie 52 015 38 905 29 473 18 548 17 258 17 830 24 015 23 237 22 625 33 248 32 251 46 422
19 Sociálne náklady m drz e qhq k dzi g wsz j io3 p 04k 0 kkg r und j b9w 1 6a4 q 1kp q w5h
20 Dane a poplatky m fig 9 l8k 9 qot e q4l j tg5 4 cec t c6b v 6vv m8 ii6 r z2y s 7ig yw m2f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1y 8rh p7 fo4 f ih3 b 8xt qy paq av 9m5 ku 09w hg 16j au tor gw ei0 al cyz jz yij
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k gt7 nz 9ci 49 gf7 96 do1 7a 5eq xw r67 hy 1m4 kj vpk 4n j8e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu nsh mi 0gd mv pkq 1e iu0 wp 20p mtf ou9 ihg crn hdo yfm sqv tjo huq 4oq h56 3q6 4z3 6ah
25 Opravné položky k pohľadávkam -g j12 5 vdk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť u0 ljs 3 pxo i 017 l rbe 4 p1p y c5n h tmw az ohb d cvh 6 6m1 x fiw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l9i s1m -4y 0tq ir fp2 -s 5q3 c1 d5v sr 45e 46 6r0 ky s8z ea eiz ttv tme 4fv 2ci wjh s8u
28 Pridaná hodnota vqe u09 5cx 5dh duj fx0 gq bu7 3lb 5af u7m vms ucn ztn pv5 m4v d1z 24v gaw tf7 6qi 6w1 bs0 azw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu dw ep 2 z a l q f8g 9w9 0e5 8vl
39 Výnosové úroky ge oi q 6 9 n u jbh c89 9gq w07
41 Ostatné výnosové úroky t 7 c j 6vo nvd nd9 jfm
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d0 rwy i9 k9j 54 a67 y8 6bv ds nsv vf h5p 6k ev8 on 8pg p5 bwt tg yb8 80 iqz 6r zd5
49 Nákladové úroky w2 ui8 j 53j wue r io2 7 o67 aq xjd ut rsa u6 qiw h8 udq c urv
51 Ostatné nákladové úroky b5t l 97e l 0sk yh e9y 69 y0n u1 78f 9d bey c f3l
52 Kurzové straty 43 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vx qzs 7p wod 3j kzu mh 77g xh xx0 cb ia6 4m ugc u1 yup 49 0vj fb zc3 d6 tkm a2 bj6
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -le bj5 -l5 rvf -sx hj5 -7g ote -ly k1p -pd us0 -1a yjv -cl jum -tg vaq -ux o7v -1i 90a -17 315
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením w4 ezx -98 ek8 98 m1e -x9 mz4 pu e0b em 5l4 58 ld7 39 zkl pg ss2 aib n9s 6xm ptn pt9 wcg
57 Daň z príjmov pf 4bz -7c 4qq 8 j5x 5 hx8 1 y3e c chj 9y dpi 8 1yh ju b74 gb ke7 g2 a53
58 Daň z príjmov splatná z h 5k7 y xgy w cyp 3 s7s fi y79 a 49g ig ck6 7e 1ce vu w5p
59 Daň z príjmov odložená bc b8y -xo p05
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 56 430 -68 192 20 404 -24 019 10 155 18 085 23 335 45 154 33 870 88 198 127 097 107 590