KUHN - SLOVAKIA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6126/B
Dátum vzniku
03.12.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden z konateľov spoločne s jedným prokuristom.
Základné imanie
195 845,00 €
Predmety činnosti
 • obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 3.12.1993)
 • prenájom a leasing stavebných strojov (od 3.12.1993)
 • servis stavebných strojov (od 3.12.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Adriana Pinkalská
  Vavilovova 26
  85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.05.2020
 • Dipl. Ing. Miroslav Primus
  Jazdecká 8373/39
  91708 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.07.2011.
 • Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 27.7.1998 do notárskej zápisnice č. N 507/98, Nz 495/98 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.03.1996. Notárska zápisnica č. Nz 101/96 napísaná dňa 14.03.1996 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Zmena obchodného mena z KOMATSU - SLOVAKIA spol. s r.o. na KUHN - SLOVAKIA s.r.o. Stary spis: S.r.o. 12620
 • Na valných zhromaždeniach konaných dňa 20.01.1994 bola udelená prokúra a schválená zmena sídla, dňa 08.09.1994 bolo schválené zníženie základného imania, dňa 20.09.1994 boli schválené prevody obchodných podielov, 07.12.1994 bol odvolaný konateľ a vymenovaní konatelia. Stary spis: S.r.o. 12620
 • Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 01.07.1993 v súlade s § 24, 105 až 153 Zák.č. 153/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12620
Uložené listiny
 • správa o audítoskom overení účtovnej závierky k 31.12.2001; Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001; Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001; Príloha k účtovnej závierke
 • Výročná správa a účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Informácia o audite výročnej správy za rok 2004
 • Správa audítora o overení účtovnej závierky
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa k 3.2007
 • výročná správa 4/2007 - 3/2008
 • účtovná závierka od 4/2011 do 3/2012, výročná správa 2011/2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
 • Účtovná závierka ku dňu 31.03.2009, Výročná správa za rok 2008/2009
 • Účtovná závierka ku dňu 31.03.2010
 • Výročná správa k 31.3.2013
 • Zakladatelska listina
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
 • Výročná správa 2014/2015
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 5
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • účtovná závierka od 4/2010 do 3/2011, výročná správa rok 2010/2011, správa audítora
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015/2016
 • Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe a výročná správa za dňa od 1.4.2016 - 31.3.2017
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017/2018, psráva nezávislého audítora, účtovná závierka k 31.3.2018
 • Rozhodnutie spolocnika.zep
 • Podpisovy vzor.zep
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2.doc
 • Výročná správa za obdobie 04/2017 - 03/2018
 • Výročná správa za obdobie 04/2015 - 03/2016
 • Výročná správa za obdobie 04/2013 - 03/2014
 • Výročná správa za obdobie 04/2016 - 03/2017
 • Výročná správa za obdobie 04/2014 - 03/2015
 • Výročná správa za obdobie 04/2018 - 03/2019
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
04.06.2020
Domény