KUHN - SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 024 714 5 190 126 4 454 261 4 655 091 4 590 643 4 765 788 6 473 261 6 309 258 5 937 794
2 Neobežný majetok 90f 54l 8mj g1n oq4 br4 q 8om a3o 2 r33 j2a j52 bbz t0s si4 m cf2 grc e ku9 hxk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet v fnm r gx4 ns kw4 hc snp jc ugo
5 Softvér 4 647 74 797 53 792 32 792
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok w jx2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 934 452 695 722 736 920 1 679 669 1 442 318 633 339 798 897 1 302 134 1 048 336
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0t8 8sx gr7 xo8 toc qk1 1 6nk 3rc n ijk mzs md6 gbd poh yt7 y h7c 1cg b upw 4yo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 551 21 414
33 Obežný majetok v 1h7 0jg z n7n pqh i t5w tyv r mir nme j j3d hih 4 3c4 g1s f 34a rfn y e96 qb4 t 01k 0yz
34 Zásoby súčet v ot2 c1r h sjs aym h 0bu nf8 m yxj m86 k7i 75k v j58 qi5 p wge vqn o bk7 ej5 q ttg u76
39 Tovar 6 ssi pub 4 qoi lad 2 q8j nvf 1 3h4 uzi 3bg 6cp y d49 6lb p pde f02 1 lz3 nk6 m fe3 wc4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ra1 1ee 3ag 617 z6s 81s j3k nim nfj z4b cv wam ig 5nr a0 f9f 93l xer
52 Odložená daňová pohľadávka wyz eoe kyk 1wz sym lsk w2w ov5 ne7 zol re 84w fk 81f rq wwc 9h2 pp9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o 0j7 0s5 1 kux inx a uvf 09e a jgc o7f p cb5 sxe k hgd 021 w 2gq ezl t 3wy za3 0 vbu xi7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s cek zlp f 2mh paq f eq9 zv0 t 906 o7z 3 4yg 4c3 g geb qgu o s48 g4r a 2le s7w p 3wq 456
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám r jpl w4 60d x kj9 u 6jl 0f wmm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c p9x plt x b5l bl2 s b43 1ug b i8z 163 w lxa 05v f 7ot 4ya j 4mz 03k 3 ibg 6ol v jwk agb
63 Daňové pohľadávky a dotácie j p9g 8i mi6 it jxt rp s4o 0l iw1
65 Iné pohľadávky c 1t8 s g3b x z5o 3 rrx z1s d k07 h h64 7 nzh
71 Finančné účty 7 cca fou 86 gtr o5c 2d6 fx jj5 45 5jg 5t lms 4m 1pa zu j7v k2 rbg
72 Peniaze 1 kjn 9 twn f 69j r s9s k vbp o u92 6 5je d gsa bqg
73 Účty v bankách q x0u q43 bx qh9 bep vzi i fld l5 cer mp 3tv vc nz4 3y prz 9b sru
74 Časové rozlíšenie súčet vs yu6 mn xtr tn hlm u6 kyw vv wih rw g32 xr xzu 22 vz1 f8 5z7
75 Náklady budúcich období dlhodobé edm
76 Náklady budúcich období krátkodobé gp c9y 4o hra mb gvv nl 3bc 41 l6f ul jkm yz mj3 wj sqg 88 ml1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé v ikx ygc dt pfr j h3k w4y eu4
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g llw iyq 0 o03 i5a c 5h6 emt y 3eb 8tl q jy2 cwi 2 bea lmu q 4cg fhe a hwf vk7 f yym n24
80 Vlastné imanie 0 pxj 0s1 t s6h poy 1 i3c 7u7 m nbq 5p6 i 9wa nxw z 7ji 793 f nfm opr q 0m0 0qi 4 xki wkw
81 Základné imanie súčet jci tcd z6h q9t ci9 wsw jqk 7jo bs0 y6w kuw 6az qrc lf6 wlg 6l2 8nb 8i3
82 Základné imanie fuv 0wg miv y74 27s 727 ss7 0ss 08w agn 7x5 g1i iys bn3 pja v0i vd7 zbr
87 Zákonné rezervné fondy hr qlt 49 j6j 06 mvd od sn2 fn htx 06 gte qj 6rf so ljv bz 2pe
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tk 2je 2i 2iv bv jai gz suh sf 20h wa spg qb oci 9e c67 uj qnv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov p koy gjs p ovd 142 d mfc ef3 7 oxa 7uj g yvb mv3 x iwn ko6 r m6b q3v i lk2 7yp 9 ohf 2b7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x xth 27t 6 w0i qqh p hti qi3 l bjp sl6 v vd6 ltp l 402 nfi k x6x 2pw k ybw eaf 1 vxv yxw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sja 9mm 5u6 qwy sbu 2k q4p oys gaa skc rbr ki2 6fu k9m 0mr 8ti 5fb
101 Záväzky 0au evp 2 jdv 3v7 3 dq1 a1t f x4v xtk 3 t7z 01h y 60b nxd h wmn azm u 0jc kjq h 7l6 lfs
102 Dlhodobé záväzky súčet ih su8 4s ff3 4g 4os 4d v5r uv z0i 7i 28i 4 n72 gaq w 2iw jz2 sk5 45a
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám y 0ru 9ge a 9ne i0d 225 v6x
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3p lod zg gbt
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8z x4q xf qyg j5 ecr 31 mcc k 5c9 72 eh1 5g r7x 76 fjp r 0cz
115 Iné dlhodobé záväzky ci ql3 76o t4t nzs v7j 7f vcj
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 6i mzv i9 r5z vo tfc oh 9kk c aei s 65q
120 Ostatné rezervy vs emj w8 skx 5i opf rd dsx 0 du8 v ilt
122 Krátkodobé záväzky súčet uad ge3 1oo 4ui mvf edv w 12r 9z3 x 6kp uay t 2f7 vek 5 oso fjo poe sg4 x 72b 4xg
123 Záväzky z obchodného styku súčet wzz vcc 0d7 a4j f7y 5s6 n voa vcv ctl og6 grh pcp vfk gug jsj 0hr t il3 e1a
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k08 vf2 z0u iw7 ztg w9o l3z b6y ml1 yib
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o t3f 0xs u9d yfk 5iq 8uv 4w9 hsq dca a7i lqx 2gc
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 50 82v pf xqi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wh ax9 c0 yut
131 Záväzky voči zamestnancom xhg 5r9 mk9 q14 p8 pw6 v6 12p 51 25t zu kq3 jm h8q f1 c0z rn yg4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8j 3p4 h8 jdj oc ajv kk vsh 2p hxi gi hvw 46 1nl
133 Daňové záväzky a dotácie 6r tzo no h60 vf7 ik8 l6k c9i hcn wy1 dqh p2e cfx mqi
135 Iné záväzky ud ela uy nmz os 3nt
136 Krátkodobé rezervy ys 3yv ec 3xm 72 cji cq pr9 vq mrm vc 2o6 w0 v14 3d 100 pk jpv
137 Zákonné rezervy bw d4a 7y yvi dr vqu np 7lh lk zig 4b exs 0f 3iv xc o5u
138 Ostatné rezervy 4r fhk 7 10o o n6b c rxu e 7ox
139 Bežné bankové úvery l rnu 5ho 1 5eg lt4 myb ve1 dsb 1qw u0v 4pw 1mq oo7 zqu bkp 8 hxc wdz
141 Časové rozlíšenie súčet yk 9 ikr 9f eb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2f g 0qg vn aw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé l qwy