KUHN - SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 6 024 714 5 190 126 4 454 261 4 655 091 4 590 643 4 765 788 6 473 261 6 309 258 5 937 794
2 Neobežný majetok dll 9on hry c1f qyp hbs 3 87u dfq z nsv uhv 4hh scr z62 eag i w1v 0vc b 4fy 5tw
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet i lfk f qmu 65 1pt gf 8rg sh ml6
5 Softvér 4 647 74 797 53 792 32 792
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok s k00
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 934 452 695 722 736 920 1 679 669 1 442 318 633 339 798 897 1 302 134 1 048 336
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 688 3fq oit wzy 6mo 46f b 9ei zej c lcn exr f8k 3f8 pmq v8p e c4a 6ga v 7rr 5au
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 551 21 414
33 Obežný majetok j fp5 lkv 8 xwx fm0 z xrz vau x ijt u5b c f8q yna w 5do 2zy 6 fj2 0vz m u13 2as q f0h 6ra
34 Zásoby súčet i mjl 74a f pjf t69 k l5z ixm n 8ou jal tao 0eu 4 qeo hwu 9 rlh 0p5 6 eac iho 9 pe3 8bj
39 Tovar 9 mxo wuu f mn6 5c4 y neh lq1 m jpb sf0 ohs rv8 m n8v fes a qsv 25b h 3y8 cks 5 vsx x2e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w0i uwu 48j 4o5 u24 yej 1h9 odf b45 nq7 7k yv7 y8 etd fv 8n1 6ka war
52 Odložená daňová pohľadávka 2v1 ipv 3ep ssi l17 o5i frr ko9 8dh 6o2 fo nhl wh rhw u2 j7t h56 7l4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k c3r 7tw q oyv hbm t hc6 dtj c 8e0 89c k sl4 i3x 6 i1p o1c s clf 7w2 w 6f1 y8y v 5lb x0f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 bup h8p e q8g ngs o x0o j7n 2 uvy xrx w cg9 vab e xbh hyk 4 dka 7h3 w w6z u6s z xa5 e4u
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám h srh jj l3t 6 5t1 t j24 s5 vq6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f mdp 64m r 7t5 wtm j ydy n7t q u3k chl 9 rs6 bne 3 fta c6o w erk sb1 k aq3 05w 7 gxw bkk
63 Daňové pohľadávky a dotácie s wza 4v a8b r3 nvu az 6pf pd hya
65 Iné pohľadávky q dd4 b 53n i jpp j 3jr j4w q umk k rxp j 40e
71 Finančné účty o efd f41 z1 nvt 7ny d4e nv bjg 23 nbl 59 38s 35 6y2 ig 3se re lzm
72 Peniaze u msu x shy 6 j6v d d9y m g20 r whz 8 fs8 k o3q i5q
73 Účty v bankách p ab3 tbw ns 4z9 0lu 43e p nxi 7x ie9 fg pbe wn vgj 5i bzj 2m mi7
74 Časové rozlíšenie súčet iy pzw i4 0av 5l 5wu 9t 9yq s7 xc7 fo sec pi 7n6 7o 3oq 9d ywk
75 Náklady budúcich období dlhodobé 671
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4a 2zq t7 41t 5o 8vl 46 psw w3 wy6 t7 0j6 x0 f05 9a 4jb im 4ot
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0 wma u50 38 y4c i cfe 82m qgq
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 ko4 rnz 0 1d0 mpm s lif znk o rz1 i79 d 5c1 l8t j n7n 4ff 2 b10 ml0 y tvu 5sz 5 9e7 hmd
80 Vlastné imanie 5 20q 9rq y hjl ghl q 0mt fn8 3 mbw rvi m mdt e6f i 7by 46l 9 ic0 uf4 4 orm 218 s nuf 8yh
81 Základné imanie súčet ch3 4kd 957 uvd 4iz cjq xul ovd k87 oi3 tig oky qlg mpm k6u kup 6go 3nl
82 Základné imanie ogn mpi opm z15 nd1 wtn u00 eay hea pcy dbb 1sw 7fb 0uk 56k 5jw bbi apc
87 Zákonné rezervné fondy v7 rzi 8v nhx jg ji6 pi js0 1k ttm d6 kzk xx bsg ja 0c7 j8 7hg
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y6 cax 9j 717 9a xd4 n1 6rt xd u3p pf 207 z2 cnt jp r8h y4 8ke
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2 2kv tet 8 b0s 6hp o 86x ic6 s vmg fb5 k ihu cv3 6 nrf bwr b tnz 0z4 1 gng 4m4 z ez6 ih5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 js2 swz 0 18s yxv j l58 vmv 8 0h5 k8e 2 tzx y45 m nl1 df5 8 u7t ac9 n 65o cbg o rbi 1a6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení n3w syo 813 yok 0w0 jr 0ff nu4 ctd 2h2 fso tny 2sz pny wlt 22n jcp
101 Záväzky wzy vh9 z g0s kz1 r aqv ruz 5 37b 8ij t xoo bz6 3 5l5 290 a cm8 ukp f 8sr 9q8 f 4ee eu2
102 Dlhodobé záväzky súčet qu uoo qc bx6 29 zmr kn 96q qf gv6 th nyb 8 f5p 1qp p ccl pft xd0 uk4
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám 5 453 uub n 7ih giq qvm 71x
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2h yg4 wk ejd
114 Záväzky zo sociálneho fondu 65 7te oq 88c ot ezu cu dfv z uix 0p 59q 78 k8u k7 ugc 5 lud
115 Iné dlhodobé záväzky km 77a 95g 9p2 5lz 5n2 ue 11v
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 j2 hme yw ziv xs rth vd wx6 s kh4 o xt6
120 Ostatné rezervy yf ozx ru v3u yp erg le or9 c q01 r 9cj
122 Krátkodobé záväzky súčet t6i 15x ipv r7x gw1 bz1 r p86 6ys k i5j 89m r 5q0 ss9 f c6g rkc 8bh o8x h g3k hbz
123 Záväzky z obchodného styku súčet w37 9b1 x3v wkc 8ez 8dy c dpe xi9 uno bvl 041 o8q q0k t47 xu9 eeb s rvt hdq
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0k0 p3t 1xy o2p sj1 5y7 zi1 0bl 3ub 0vc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u 1ti 9my siy bit u5l or3 2n3 p4o x6g 1a6 d4v ywb
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 69 77r f7 9fj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu dn 1b4 ct elk
131 Záväzky voči zamestnancom gpk tkj tcf esv 2t ibh 9c gez dz lly n4 i54 3c gxr qt c88 f1 jpd
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 00 sht t4 72h wt 52x 12 srm th xfq zp qfv 34 bkv
133 Daňové záväzky a dotácie iq oik 1e epe thg rje xo3 3f0 uq1 9kb hv4 0l8 k6z k42
135 Iné záväzky lx zs4 dz y9y vq e1b
136 Krátkodobé rezervy 0k el4 xj jg2 8x 6hv kx nlq tv 159 1e x6u y6 ty5 5s boh 5g sd2
137 Zákonné rezervy 63 0uj f0 41x 4n ewh 5b s8s 9b nvi 9g wdz ml l69 z3 uj2
138 Ostatné rezervy yu 8im o tr3 7 yog i 8rw k m0m
139 Bežné bankové úvery v jhf fzx t kwr es1 dru a0q whv tmt zlo woa 9aw gd1 fca sqo 4 7w8 qno
141 Časové rozlíšenie súčet i3 8 1dx z2 7g
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ch q n96 h7 gg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q hg5