KUHN - SLOVAKIA s.r.o. - Účtovné závierky

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2016 - 31.03.2017
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2014 - 01.03.2015
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2013 - 01.03.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2011 - 01.03.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.04.2010 - 01.03.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha