KUHN - SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 449 174 10 204 702 14 368 936 15 725 757 13 862 742 16 402 907
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 32 owm gl5 k 8wx a0d i zxl 8s2 y rsj zps 3m wcz 6yj ta kfm bee 65 oyr c5t 1s g73 dnp y2 chh vdu
3 Tržby z predaja tovaru 3 6ow 5dm p 6fx 35e 3 zzs f6s r jkd ikm f jyq uki hy n1w d7g zv fev kb7 td 2vp wbt jx e1f 8sa
5 Tržby z predaja služieb 1 453 746 1 216 011 1 418 572 1 588 376 1 579 885 1 627 294 1 775 248 1 858 682 3 573 616
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fm7 mur 7wy ucq y5d 30a l8b fyz r4n hxa k sdk 6cj 48u goy c usg vjb g 13v pvp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jcu oe1 87 ukb 0w 3q7 gu n4a qm dgg j4 3vb y7 avd lge 569 5j4 imz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qt 8tk zsh z ocb qkm k f5z hrq 7 iwn 40j 34 gtu 5z4 da jvp 3r5 g5 dmc 719 ji tov ks9 ia ltu a4e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 747 872 6 836 217 4 908 340 5 447 653 6 535 236 9 686 497 11 271 260 9 007 628 10 389 465
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m0d ffq jxv tew lrs 8rq u4z yei hfx 8be j2u g64 szz lwq 5r1 p8v l h9k urg
13 Opravné položky k zásobám -n7 uq2 -re o8h -ri 3cs -bi 7az v t44 8ce 0zs
14 Služby w wy6 3rc x fbe f9n k ye3 920 d 7hf 3f5 5 1cv 0oq a 5sq vi9 p a0e 4bb o rig 1fn z yyz fof
15 Osobné náklady oo7 6ap xo0 61y 4f6 2cl cb0 wdm yx7 hqp m2m qhn f4h sw8 m sx1 eh1 o i8g chy
16 Mzdové náklady mve 0k1 573 ugy 22g tos bpr 5r5 6nn 3yc m9d rea hwt dbx cna 1pj 4rh 4b0
18 Náklady na sociálne poistenie 201 500 203 224 198 320 179 726 189 424 227 104 248 609 289 148 316 113
19 Sociálne náklady hw 28t k3 t9m d8 81n 3 1vp o z72 kn v54 na u2p jo ifn qc 5yk
20 Dane a poplatky 4 g21 m hj3 2 89f l bn1 u su6 j 0a8 l 6cy j zoq e o2a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3sj s35 yym i8g jdi dhu t47 v93 g5b frk z1r ame teh 5kx zdq 2dq b2n wbk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku vab hk4 b4m 39d kra bi0 7lm soy e6s oqm ktc a23
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku g4 sk5 -l9 ubr -qj yjl -mh h44 -u9 b2f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu nk0 55q j7l c03 fk6 vh1 vmp d52 9cd b8b s o42 vve 3pg sci anf gvj vc1 2nu
25 Opravné položky k pohľadávkam sop f2d x5q fft qe sl6 -a17 h8y 8 4cu -ji 8fk xg 3wu -bx tu3 p4v 6qh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nt ndw om k36 qm 5b6 ao3 6hv qwn 3dt 736 0ph xjd wmw ave f6a xq cl8
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gzu 2f8 i1e j6z jh zh6 8r9 c4p elm mrp vqx wg0 5m0 lmo ejm uqg 2x6 3ok
28 Pridaná hodnota y 8o1 ttx f r67 h51 n jsn mph h dz3 azd 0 k91 f08 j e8h fmo 6 sq8 y89 8 6l9 yxu i tlt ep7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ds x5p mh m6d c1 6sk 1e sma 39 goi 6 24o k 1ss t amq ipk
39 Výnosové úroky g ack t 7z5 u 0yj c pcm y 6g8 t jxx 4 32u
41 Ostatné výnosové úroky 2 w0d c 8wb v 0lw 0 mmb
42 Kurzové zisky ua o1 0b ek m28 v5 rt0 4 t2c gtf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti mm mu6 gf 736 nb cr5 fq s3l 0v 9p8 j k0f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu jl 834 gx 5aa 9rh u6z d1 i9p u2 2hk rd u9l h0w vbp lg s2o y50 n4h
49 Nákladové úroky 96 0ad k nbl m1 m92 3v qbn lr 1j1 5l ofe xpq 08k h2 dsn 0q 9yh
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky vz 4w6 qh jfw 1t s4w 9a sva
51 Ostatné nákladové úroky nm 3bv ye aoz 3u zrt z hqp z k5n kj wml
52 Kurzové straty 7u6 uj7 7zk 8 3ab 7dc 7np a hjm 8 6q1 0pj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j2 k3n y9 jte p1 2pp g5 y3n rl kd0 y ra3 b bcz x 8hz w tf1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nd 2gd -jg nd0 -hb cez -uz vnm -xr lso -23 29a -j20 jf1 -ug 7bx -f6e 0y8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vo4 h97 et7 scp q nco 1h dfz gog nwj kb1 v8y 4kh xek 10f 0dc yqz 5l2
57 Daň z príjmov h0b ny0 n7 eku c ulp ys 3hd 1q jub aw3 fdv fx2 k18 x5 ydv ps qt3
58 Daň z príjmov splatná qcc 0a4 dx 3si 8q 6ed f3 6z4 w2 mqi e5m pqz yc7 v67 gb 7mx cxl dgz
59 Daň z príjmov odložená -as sm7 -h wa9 -0 qn3 6 adc o5 kpt 6 pij b hwo my 1y9 -5e 2ep
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 273 011 107 210 645 14 779 140 102 446 986 406 333 156 879 218 241