KUHN - SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 8 449 174 10 204 702 14 368 936 15 725 757 13 862 742 16 402 907
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nl hvu txa w qkk 1vr k tm0 6jy q i3h 9d5 sq 1g0 3de 57 8gx sck oy t30 9bl qe e83 0th 3o 5jv tlo
3 Tržby z predaja tovaru 0 89s 27u f jy0 d75 c 6mx 1yz o 762 5kl w ane nnv r0 vvv i1u l0 204 8mg 1m mb4 1ug df s3w qiw
5 Tržby z predaja služieb 1 453 746 1 216 011 1 418 572 1 588 376 1 579 885 1 627 294 1 775 248 1 858 682 3 573 616
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu c8r zsj f06 iox ol0 jqh 46x cbc 02i mlf n e53 634 euw vsu c 1ze njq 0 yny 9ef
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dm1 m1m 9s sve hr swd lq kxv qd 4ed 5r uxx 1g yrk dwt nzl p8p y4r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 15 d11 alb f jta c1n 0 a01 css p f3t zhw 16 z52 7zh iz l91 gj8 ac kdx tvf b1 vtj plb 61 eqm g08
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 747 872 6 836 217 4 908 340 5 447 653 6 535 236 9 686 497 11 271 260 9 007 628 10 389 465
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rwj b0h isu 24i ujb 9g9 o10 enr m29 unw 5fo yl4 xyt 2nf 09c 17l c 2e1 rvt
13 Opravné položky k zásobám -bd ase -pp 5zr -p5 28i -gb e1e 7 bg6 vnb y5a
14 Služby q tb1 9qd z dej rih 6 tuh ew7 c h0p rup s sqr eo8 9 2a5 agr 2 k5m ovc q 6h7 m3r e ers dmp
15 Osobné náklady koq 013 n5r aaf lvz 0dx pkd 24o frm 9vo 4n6 ztl iva r6e 9 m8g 4dx 9 3s9 coq
16 Mzdové náklady 6nf h1b 7z6 8b2 1ra b4s rqg ml9 8by 0wa t08 xkc f1w slx njn 3lg tsb nti
18 Náklady na sociálne poistenie 201 500 203 224 198 320 179 726 189 424 227 104 248 609 289 148 316 113
19 Sociálne náklady cr q5z zj 9ie sm sfc t er8 p b4e 56 vl2 yv z7i lk vzq 2v txv
20 Dane a poplatky o afm 7 om0 n crd r 2ta t 8t6 2 j8z 9 26w 0 wes 8 rt8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku n5z vbj ffe kcs lsq z1p fnr 72z tjp lnm vn2 0q9 zx5 kum u38 rtu dua uh3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0qr vyh 8cx w3f f9k 25e 7z9 kfb bgv 5bl iyi tid
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p2 xv0 -xi iet -5e oko -bg ol5 -84 tvn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qmx r27 pft 1zn 3i3 zgw ar3 qlt xg4 ifi j 23s fuz dvt t4r cpc fov rsk 2s8
25 Opravné položky k pohľadávkam 1th qz8 25j e2k 61 ujq -u7x ta8 z qcl -fc 72v 54 gw8 -hb wtx aaj 1uz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hf qhb pm hd6 1c lij vch on0 tmo wix a47 jdp uk3 q11 9fc hrv py s8j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9a9 ion c41 ber qd 0wt 16x eo9 ndf tru uly rrt qqx 1bm rx5 8o0 2uz 648
28 Pridaná hodnota e 377 4my z twk cqc j u86 sqh w zez 7ai 8 x5i n1h j 4tn dct g psg ntx f qws kba z 2kp 50t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lz c9t ut ezo cp l70 hv k46 9x rfo q key 4 tjx j rbq na5
39 Výnosové úroky 0 e01 4 rr8 w 0fe k 6u1 g 8z6 y ju1 s tes
41 Ostatné výnosové úroky 1 wd5 c v1n 9 zhz y 3sq
42 Kurzové zisky 2m s3 go ur dsn rb 7nz r i1i 51b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti o3 s77 g4 mxx jq oj7 gk vhi qb w29 n 1z8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu eu ftr q4 sl9 9nl qny q2 l43 ir 41q 65 wji zrx atn ue s3u 8gc 58z
49 Nákladové úroky 6c x3j 1 5gt mb zxt cc owo nv dhw b5 unq 7ts j13 k3 kwl eg sug
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 3d 47g yd kb2 qg via k6 wec
51 Ostatné nákladové úroky hb 6vj os viq hw qyi u wme n kcd 4p m3g
52 Kurzové straty t17 glv n7v i b2v 9ku xew v z8s s 8ai lw8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qn gv4 7p 6ia 0g qim lx 1ys 7a 4ix 5 xoj 5 uhc h w7i b 7lq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jd ru8 -t6 2ne -93 29h -qd 4uz -pd agg -l4 9db -y41 9q1 -3u 4ye -g3l t4w
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením t1x nkz z6g 8cu 2 dcd 57 frj o78 so8 3tg cbn l29 yit frf bcy 3m4 qla
57 Daň z príjmov hgt 0s5 sa tyl g lbs 2x c1x tb b6l 1ax gsv h13 iby hc tuk ui qbs
58 Daň z príjmov splatná 1vf iic 6g vqu ro xb7 h6 ltw ec is3 bhx kox l57 yc2 p8 w52 c0v p3p
59 Daň z príjmov odložená -um n91 -d b4m -j u7r k 3sz 7i xhg l 9eu 9 jmw p5 ktg -xd gdp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 273 011 107 210 645 14 779 140 102 446 986 406 333 156 879 218 241