LeNS, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6269/B
Dátum vzniku
15.12.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ. Podpisovanie v mene spoločnosti vykoná konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 28.11.2003)
  • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 28.11.2003)
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby (od 28.11.2003)
  • automatizované spracovanie údajov (od 28.11.2003)
  • reklamná a propagačná činnosť (od 28.11.2003)
  • poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 28.11.2003)
  • prenájom strojov a prístrojov (od 28.11.2003)
  • opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť (od 28.11.2003)
  • fotografické služby (od 28.11.2003)
  • nákup, predaj a prenájom audiovizuálnych a textových záznamov, v rozsahu voľnej živnosti (od 28.11.2003)
  • poradenská činnosť v predmetoch podnikania v rozsahu voľnej živnosti (od 28.11.2003)
  • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 15.12.1993)
  • vykonávanie servisnej činnosti výpočtovej a kancelárskej techniky (od 15.12.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
  • Igor Zrubec
    Vklad: 6 638,78 €
    Splatené: 6 638,78 €
Štatutárny orgán
  • konateľ:
  • Igor Zrubec
    Krížna 24
    0 Bratislava
    Slovensko
    Vznik funkcie: 02.03.2000
Ďalsie právne skutočnosti
  • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.5.2003, ktorým sa nahrádza doterajšie znenie spoločenskej zmluvy. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.5.2003 na ktorom bol prijatý dodatok k spoločenskej zmluve, ktorým sa doterajšie znenie spoločenskej zmluvy nahrádza novým znením. Živnostenský list, právoplatný odo dňa 30.5.2003, ktorým sa rozšíril predmet činnosti.
  • Rozhodnutie jediného spoločníka o súhlase s prevodom časti obchodného podielu a o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 24.3.2000.
  • Valné zhromaždenie, konané dňa 26.januára 2000, osvedčené notárskou zápisnicou č. N 18/2000, Nz 17/2000, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve a prevod obchodného podielu Ing. Miloslava Kavického. Valné zhromaždenie konané dňa 26.januára 2000 osvedčené notárskou zápisnicou č. N 19/2000, Nz 18/2000 , schválilo úplne znenie spoločenskej zmluvy, ktorá v plnom rozsahu nahrádza spoločenskú zmluvu z 28.09.1995 v znení platných dodatkov.
  • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.8.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 423/98, Nz 421/98 spísanej dňa 4.8.1998 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
  • Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.1.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu Ing. Jozefa Žabku. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 1.8.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu Ing. Márie Královej. Notárska zápisnica číslo N 308/95, Nz 309/95, zo dňa 28.9.1995. Stary spis: S.r.o. 12928
  • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30. 11. 1993 v súlade s § 57 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 12928
Uložené listiny
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 23.3.2000
  • Zmluva o prevode OP z 24.3.2000
  • Podpisový vzor - Igor Zrubec
  • Notárska zápisnica N 19/2000, Nz 18/2000
  • Kompletná účtovná závierka k 31.12.2001 + daňové priznanie k dani z príjmov PO
  • Účtovná závierka za rok 2002
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2005
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.6.2005
  • Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 15.6.2005
  • Účtovná závierka za rok 2004
  • Účtovná závierka k 31.12.2005
  • Súvaha a výkaz za rok 2007
  • Súvaha + výkaz za rok 2008
  • Účtovná závierka za rok 2006
  • Účtovná závierka za rok 2009
  • Účtovná závierka za rok 2012
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2010
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 15.6.2005
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
Dátum aktualizácie
12.11.2019
Domény