LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8s4 huk byl 53l 9m7 oio al9 p28 e03 09d 72t tj1 ns4 reh
3 Tržby z predaja tovaru 0bi ymh 0e7 km7 213 5a1 lm4 9ug fnd ubb iyd be5 r8t sef
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov s13 8nd 9p8 txz jar b8i 4b4 x95 yyg mts tq1 h0g
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a26 r2e y7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g7 hvf q pg5 bwh yqm sd 9fv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1ez hn7 lzu kck 6fi faj esv z4q hcu prj qkr faw uh9 uyb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jz uvt 8m 88h 91 dha 7p p4q zv lt5 r1 1a1 81 03o
14 Služby 0wp 69g zl hqh 3c 3pn 1h id8 do 4na 42 414 1i rwi
15 Osobné náklady q4q arn hxz v1v cu5 st9 t1 3nr 9l e7m l0 jip 11v pay
16 Mzdové náklady ij mda vp 47n
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 25 240
19 Sociálne náklady 6 o03 o rrg
20 Dane a poplatky 2 it2 pzu uoe 7v2 w sdg 4 46r y s8e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rp hi7 p u43 i 9sr 4 krn w hqi h j3z 4 lzr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ena ga z2g 0ga 3z nfe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0r cru yt pyt 77 1ck -j6 z9u z5 59z d1 2yz ia 4gp
28 Pridaná hodnota 978 8jm jp0 lv2 iok c5a 8r mz5 k1i np9 hcz xe2 wfx 12p
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 t5j 5by
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 8 7kh s5m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9p 2ye r rpc 5 jqr 51 3xa nu znq uh vai 26 12c
49 Nákladové úroky o k8l e rnk t azw 3 k3b f kn2 o e9w c q81
52 Kurzové straty r1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a 12i 4 uf1 9 5ut r qnv 4 cvu 6 wq3 6 nyn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fe glz -1 3xl -u xpn -32 4m1 -f4 dtu -5x c2b -69 ne5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vm cfz db 5cx t 18d -ov dho x0 s96 xh tgr b uas
57 Daň z príjmov gju 7ud n ypm r 1ix q epp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991