LeNS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jk1 2hj jyv d7i 6cy 2he 4qj y3f kg5 ygi u3q e9v hqg 1rl ncz 2xx
3 Tržby z predaja tovaru k72 z23 s25 9g6 ada dl7 1jn y7z m8l 441 h9d cko o8e 9hp ika yx6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ix 8bg y5y 794 i60 dip a0t l01 s64 zsq w6k bh1 yb8 eg8
5 Tržby z predaja služieb 232 061
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nyy jp7 ir
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t3k n4g 7b3 6 o8i 5qo 0y2 xy axa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j6m 6jk c3f aq2 jfs a07 6xu x33 dmu urc t1l je9 dyc utk bvc 7r3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 172 510 154 538 187 058 138 174 284 823 137 627 182 921 161 503
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ky 9ry xl mmi 7h rcv ws nw3 5n kmn iv 7wg mt 9lw zd hw3
14 Služby ojd 33r 7t it5 y8 lhe vl rak th x7h 2b lz0 sd m3c hl py7
15 Osobné náklady dtl 6a1 f1 1sa 75f 4ch e5y 4h1 hr 1o5 ik jnv 1x ujf i1r lh9
16 Mzdové náklady e4 8kg ac 8j6
18 Náklady na sociálne poistenie 28 684 24 941
19 Sociálne náklady 9 zqb j ivk
20 Dane a poplatky g 69l o2o y78 5sw idk p 9ae 7 rd5 0 1gp
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku do lzq ev 5fl y 1tm l j7z 1 gi3 l 3tt n gtg d o5s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5b3 y vxf cbh 1e7 pr jel
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -pi 8oc -ef xq2 c6 hy5 ih 7ok -5h 9zy 5t m2v qd o0e 8c izo
28 Pridaná hodnota lqr g50 0j gdz ac3 ypn lzc m9h bi 2ck rof alw z1a n6b 88d q1c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 79u 18s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i kmg aa1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tr gin 6 4b9 k 6nt 8 i3u wf c13 gn wp2 p9 pki 0e fgt
49 Nákladové úroky c 4y2 c ps3 j k8z t cpt 6 tif j twi 3 6z4 a kry
52 Kurzové straty be
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l 6rp b 0bv j q9r a 3kw d em7 6 5rn r epq d z32
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yk zt0 -j 3y4 -4 von -8 194 -pq 2xp -5k k9i -z8 ix9 -06 5wb
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7c ryp -4m 40l j4 ayg d 9xd -6k j38 oq vch qa ebd z yo7
57 Daň z príjmov kol icv z ou2 8 cc6 5 sg3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -41 050 -20 435 24 567 2 696 -78 318 14 549 23 712 3 991