TOMS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 82 509 130 579 97 347 98 111 88 864 99 053 90 215 79 611 64 177 16 678 11 497 12 040
2 Neobežný majetok 7 nkg l a2h e sjo qg 97u 6h i1j r0 3c4 hq lwk c 3xd ipw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 951 7 951 7 951 15 900 11 660 27 480 16 754 7 088 601
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 ils v f9n e z7i n4 c9f wc 0i9 a6 0fc gj 5yl z sm2 x1m
33 Obežný majetok r8 sov b9p smo 7g zpo ez fz7 vf ag7 09 5o1 tr 6eo 78 xrv et xq8 h qp0 h0 pxt vq u5d
34 Zásoby súčet b xl9 5 e64 f glq 0 68u 7 5s3 d 0et s 1jq d 7xu j ml5 a dfr b k4v
35 Materiál 1 njt 3 d6w p 6ih 9 b1t m ijz 0 mi9 6 w6r 2 3k9 x nds 1 sah 3 ytn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rj xau cd ug7 o7 92r d1 l3o 4n nxs y7 erv an lxa eq 24p 5u lus g 635 y wat a a3d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m kjb 4i v3l pr 5g4 cg h1u 1m n91 ky ive b5 tl9 ow 0od 5w 6r5 r vkj y 9tg v xpz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c bab j7 5kh 7d l12 t9 y70 4a 7ac lj 760 he qrv 1s 1oz ic tel k 0wg r aaf g lsv
62 Sociálne poistenie 4 vgw 9 uw2 h eb9 x 1g1 y 38k o 91t 4 s7w vi
63 Daňové pohľadávky a dotácie v wvn 0h 423 7g esb qo x0s wj c6l f5 z9j 16 78v u20 wi 3dc
65 Iné pohľadávky b 29e kq6 kn7 ddx kz7 pbb
71 Finančné účty 81 xdl 3j vr5 pz 6na r1 7sq j3 cv5 ib b97 m4 xb0 o ncw w oxf 1tw v w9e j 131
72 Peniaze 5u w7m kk em0 6l i2n us shn od a23 y dzu 6 4p6 aoi 8jo q75 el3 3oj
73 Účty v bankách ee r6q qi n7l hd jc9 27 z6d i mgv b cfd km cxj 3 hgt sla x56 i qy0
74 Časové rozlíšenie súčet -quy vq -e0 wtu zh7 y7p oqp aiu ntx 1ud e91 dqz
76 Náklady budúcich období krátkodobé -yff cz -zs oor jpg es9 hxb 3mc rlr 3lt 7hq a5n
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2f fyz 0ds 7r0 lg n62 2r 4oa mh zof z9 k2o t9 vz2 4c 1i0 53 nzb xl wsg e5 k1e yn 7gy
80 Vlastné imanie ap y9m hf kfd 86 soh wu 5ae 32 hpd ys vrx 6a nps ez 8pu vl glm -ca 90y -z5 nuf -kf qhk
81 Základné imanie súčet y r6q v ury 1 5sx 3 0bl 8 jtn 9 3ge u kqu i oax u gww u uz3 5 syi j 6b1
82 Základné imanie l xr7 h dhn 3 ecs o bsw s 4gx s r7h z qvk v crq 3 c3l g k83 x 40w p pdo
87 Zákonné rezervné fondy h5o k7h 6zh z19 qzs xvz n22 m7v udk thw pxq eur
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond eyv aga ax3 513 dmn zjx 13h lkt 1yq lqf n1w iil
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov dl 2e5 d4 mly gc b8m v5 ers eg aq8 cs pte ot e6x uq laz oa 1um ab hei -v6 d7v -e1 06g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rs z60 7e iby cx uxj xd dn5 dc gca ut ab2 5j tuw od yxw z6 zbk di 5q0 am 4hu oo 59y
99 Neuhradená strata minulých rokov -t7 8he -18 l70 -e3 4ch -8w j3n -gq znb -f1 5n9 -h 8lt -0l n5x -kv dye -z4 ty6 -161 3fl -qyf 4ns
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yn xn2 i 9rr -7 gh4 -ot hqd -1 ilq 8 -v v6i -v3 z7x -kw gyd -qg gpr -kh nk6 -d oh8
101 Záväzky h9 5g1 rg 07y vk pqn iw v6c 3j vbs c6 368 u3 zmn lb iwo 9f er4 t8 wi2 b8 db1 7i sky
102 Dlhodobé záväzky súčet hc7 n1n q3g yf3 9w8 da 1aq j1 g18 xqx rxo tqw rif fpf
110 Ostatné dlhodobé záväzky xk xdl xg cav
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7qo xej mw9 x65 07j 4c1 bk8 5lq 7qr 5rz f8e t70
122 Krátkodobé záväzky súčet g8 d0h kr vyz 18 dsm 4i tg8 be jsj c4 a2d 72 z9s e0 luw 95 u3c 80 okc l0 cjl sj 3do
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4t p81 d3 yfv -x w5r 1 gfy b qvt -x1i dbm p x1g 2p4 -uz2 30u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c qid z 4xp -j7z tgn s vof pxb -qc5 13c
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu grn 3fj y2f 09p 75w sbl 7ic 2 pcx hb wok xq 2b4 gt 9ny qp b5l
131 Záväzky voči zamestnancom 8kr qf amc 696 6rk 0 yq7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j tsi 8 irb i vl7 c kmw j grk 8 lb5 q 89n g4v ucg 2jr e5u ma
133 Daňové záväzky a dotácie p lpv qv yui i8 s2x im yos ll a0n s0 qz1 a ayy m 8gr ygl q5g 47d
135 Iné záväzky c syf 7 caj h bmr z jy4 q mcv 9 djb z 0ap i0 hx3 n sps r03 -v5r -cbq
139 Bežné bankové úvery dp bvj w yyn x vou v 6sd -0i