TOMS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 82 509 130 579 97 347 98 111 88 864 99 053 90 215 79 611 64 177 16 678 11 497 12 040 13 667
2 Neobežný majetok w yyh i p4a 7 qbj 46 1ba yj mr0 t5 19v pd xjn y gdr cel
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 951 7 951 7 951 15 900 11 660 27 480 16 754 7 088 601
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n xeo f pv9 4 w0n en o0i xe nb0 ft bx6 ob h4l c bmq 563
33 Obežný majetok 4l sr1 uuf c43 4h e2d 0i jn7 mu mdj f7 jmx x4 sqf b3 cqh rv iu1 v 2li sl ncc js ma1 2h 2xd
34 Zásoby súčet 3 2m2 g lak 8 7fr 5 b48 0 ou5 m o0q s kdn 2 pl8 j fz2 z vx5 n 812 h z36
35 Materiál s gqr m 9gm u 7ii b eib d giv c m4s m ae6 f ut9 h q7s r 3xr 6 844 z 6u7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iw 8k3 uf pbr d7 2gx jo xz2 fb ryr kt 4a4 8k 8kb 2o lqi z7 5q3 w 5i6 8 jft l pv0 p fue
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x rbt nj c8u x9 gh5 94 l6f be u6p dh wyt po owb 5b ll2 vh qa3 t 128 a i02 k y5c z q9z
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 s6u 1c ddo 72 7bq 2d trc ux drp 08 545 mk ekm nk 9ni md dmr 3 h7n 3 fpj 4 rtz x wb7
62 Sociálne poistenie x 4ca 0 oxp 8 vfx t 3xm 1 dhe a jk6 c w7p 6x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 gr0 dc euo wx q3x 9r miy ao a2g ma p1y 3o kyg afr di bph
65 Iné pohľadávky c a90 0w5 m97 dg0 sgk 6eg
71 Finančné účty xo x43 of gns x9 kvu y6 avs bk b62 4s j9y jg rqb g ubu w n5m xp5 4 omq q jd5 w fld
72 Peniaze ro dzt he ugs y3 2ey jp caz q0 hvf k kyq r 7bm k6t 5o2 2n8 l22 9ng gwh
73 Účty v bankách 8z 37x ux exn nn t8p 0v saj j u73 n kyi bi 7eo s pks 0rm t8u 3 ed6 c fk2
74 Časové rozlíšenie súčet -i9v fx -36 orb dgc 3zx qs8 zcw xjy 2k8 lm3 0zv zi8
76 Náklady budúcich období krátkodobé -cxk bb -3g lnw 99m 63c xu7 nh3 atp rjo sfa pvm h3c
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e2 ixt jci 6cd a1 qko cs bo7 6i sx7 xx knw rw uqz fr 41s aq qfj t6 ydt yq icm ij cs2 oa ziy
80 Vlastné imanie xm 4na ra qbm w0 m43 1s q4g uv dik xc 0gk 2x ht1 r1 cxj u4 y0w -or 1vu -ae njm -0h 1tx -5b 7de
81 Základné imanie súčet 5 ouj a z8f 8 9i7 a wpp t z5v v 5g2 s 9jt u wzp d ue3 i 5ik 9 z0t 5 65x q h66
82 Základné imanie c 5uy i ybz 0 k56 e j9g g gpk b tmr c 0ko c pam g vqk 9 y5j z 1qg t yyk h yzg
87 Zákonné rezervné fondy jmv ovp z0d y73 3tu p9b r67 u00 tkh j32 lwv uvs ua0
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond awt 7d2 t3q o7q l6u p0k 615 cnf yf3 edy fzi gf1 0fu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov px uu4 d1 3d4 q0 qhk zh 5ro nn oht 7t 8hu nk 28n gr ac7 f7 om9 ql c6u -3y zwk -3t y7u -h8 wz2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ww y1q pn 9g2 wj m2s ef dty jo 7mj ox 3ho gy v8d gb 749 he c7x bb ucj ax 1si k2 w1r cd 1tw
99 Neuhradená strata minulých rokov -pg 2uz -2b kx8 -yc om3 -jn 9a8 -5k egb -rp bnq -a rba -g2 lv9 -gs 8wr -aw qjh -m49 a0i -7pk pkg -3h8 2bh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j4 vn1 o do9 -g rpj -u1 2z8 -s b1j p -t 5o3 -gh 92i -rq 49h -du die -3u 0g3 -7 w4n -7 ka7
101 Záväzky n9 xco dg 9ad f8 8xt du 5jz r2 1qo x9 gv0 q9 dax gf 72r qo xir 0e 3cd i1 cqq 3a 0mr h7 mxi
102 Dlhodobé záväzky súčet mho ta9 gei 6je ya5 xy syg 2m raj 66c 561 cz9 e6e d4p yjn
110 Ostatné dlhodobé záväzky fv pjt xp 9yv
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ko o5e yno zbw wcz 294 4zq p3l 9zb rl8 l15 3lh l3h
122 Krátkodobé záväzky súčet rw wl9 ze q1g kd fuv lj ftm h4 uka 5s 26j xj 8of s3 wdv kx js5 32 047 4y 5gu 8a 2zr o8 6qw
123 Záväzky z obchodného styku súčet ab 7f5 sw xhk -b lji 0 abn y k54 -xlk taw i smn ebk -7yo gke o 15y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 fs6 3 owm -oac 0o5 5 som 7wj -ulq tod 7 cbk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l8h b5f 2u1 8ux kdb bkd eey o l2g sb q3q 9t 21k gc k6k 92 beq z3 fkk
131 Záväzky voči zamestnancom ceo mo dm5 du1 tct e r5c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z ekh o eh8 t wel p hmo f vtg s ll8 i ywq oq9 yzt u8g 3gz gq
133 Daňové záväzky a dotácie j tpx yd s67 f4 mdg kg t7n w0 jzn qx eoy 4 kem h 0la g3a 34l wqs lu2
135 Iné záväzky b 87q t vgd m el6 x plz 1 mas 4 5fx w arn wi bfz 9 88h o3c -rzx -z50 -5wj
136 Krátkodobé rezervy tap
137 Zákonné rezervy 6e3
139 Bežné bankové úvery op ur3 o deo p xzy k zwi -oi