WINGS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6392/B
Dátum vzniku
19.01.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 19.7.2017)
 • nákup a predaj dopravných cenín (od 19.1.1994)
 • sprostredkovanie dopravných služieb (od 19.1.1994)
 • sprostredkovanie obchodu (od 19.1.1994)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu a dopravy (od 19.1.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva zo dňa 19.12.2002 prispôsobená ust. Zák. č. 500/02 Z.z..
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.4.1996. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 4.11.1997. Stary spis: S.r.o. 13161
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.5.1994. Stary spis: S.r.o. 13161
 • Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.11.1993 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13161
Uložené listiny
 • Podpisové vzory: JUDr. Ivan Kotrbanec, Ing. Jana Kotrbancová
 • Protokol z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.txt
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
16.02.2020
Domény