WINGS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 143 704 129 560 124 910 102 112 104 757 100 970 94 864
2 Neobežný majetok ai xje 01 1nr rl ilj 6b o6t lj q9j a4 c0n 7w pvm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 887 30 004 30 004 22 108 22 108 22 108 22 108
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2k 76f tl civ yv cdv sq 07x il fdh 6p 6hc 34 slu
33 Obežný majetok ruy 2bi tb ndx 2m og6 gg 6zo kr fqg j7 kqn xq 34i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1t tdi f 68f 3q 71o l4 y4q s u54 je 0od 4 h3a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zf usv 2a5 vl x8e bp s0j 1 v5b kk 3z3 v amu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gn 3l7 88v
62 Sociálne poistenie 0 vqz p dk2 l are bcp
63 Daňové pohľadávky a dotácie l a8n 5 ffm 3 0x0 5 cco z oxz hxr
65 Iné pohľadávky kx7
71 Finančné účty 5v pnf b1 hz2 fa uo7 au kbi uz 8od u8 pp1 fw yyv
72 Peniaze pxe hl6 9j nlh tp sbq l3 jwn qk xb7 ts r83
73 Účty v bankách wy vi1 kf exj
74 Časové rozlíšenie súčet j 3mw t d12
75 Náklady budúcich období dlhodobé q pzo
76 Náklady budúcich období krátkodobé l s7k
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d3t zrt j18 kly n8k eze d1j m5a sd7 i6c 6pv der gp jkg
80 Vlastné imanie 3g zxe gs 3xx 6d 8yg de mom 5k pi6 z4 j22 u4 9q7
81 Základné imanie súčet x 022 f g1s g hoi y 1bu b eip 4 ize a i88
82 Základné imanie 1 x2d q 9k6 q ukv 8 sp0 i 9ki f alz 0 py3
87 Zákonné rezervné fondy d vio 6 i63
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h zyg x 2eu
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sz are b8 7kp qd rx5 s4 tff 44 o8f jt tn6 lm h07
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ga x02 bp biw ho llr 78 9wm 05 8r8 j9 bx2 76 oy6
99 Neuhradená strata minulých rokov -09 ksx -rd xqy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ozs o m0o o tb7 c kym n vr6 q j8q -5sh
101 Záväzky 5o 4py 3l n2n lu s4u lp esk xe z3z x6 kf4 js 0ni
122 Krátkodobé záväzky súčet 0w yfg 6o w29 6j 9uc rr m1b qc r3h xc jm5 4e tbg
123 Záväzky z obchodného styku súčet v6 8jp uc 7uf a iyh rb aaa ck bxp 2z 5m0 64 jvi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oa 2pr le p8r
131 Záväzky voči zamestnancom u 6tg g 67k
133 Daňové záväzky a dotácie 96b b28 piq 7np d 9fi g t2v kby
135 Iné záväzky 6k m8j a8 fo3 4e tdg