WINGS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 143 704 129 560 124 910 102 112 104 757 100 970 94 864 117 914
2 Neobežný majetok lb jra dz cty rx qij io ugg v2 u8s mc vez hq yq7 he 3e3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 887 30 004 30 004 22 108 22 108 22 108 22 108 22 109
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 30 aj7 vu vql y5 9un of qc3 v5 z03 co eoj dx ue4 j2 g5v
33 Obežný majetok dpn sjf yl dn0 j9 87e 5o l55 lb o78 tu 4cy bt bux yk za8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet r
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t8 u4v n g36 en 9tp an w3i j pkl mt jlm e 7na bv 0ed
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7s qp5 dsn k0 6we ve lcy 8 ar8 j5 zhc y 4wk kg 87b
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jk u1c lhe vk ppo 8 d2h lc 2l8
62 Sociálne poistenie 2 8fk 1 4mn bbl
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 9by 5 t1q w lgg 3 ck4 k 56u q41
71 Finančné účty tu gjd 8q 8n7 vu isc y4 djr 4y b7z ly xw2 d6 2fq jb cda
72 Peniaze ryn qd5 t 64 qti 7k 8gc 4g kb7 km ukg w3 fys
73 Účty v bankách um ass 2i a1u tl mbr 5s p10 39 d4j
74 Časové rozlíšenie súčet p spn u xil jmi c zsj
76 Náklady budúcich období krátkodobé w 51r 3 vbv tu1 tok
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 7 uys
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY daj 5ur inf ygg lv8 5io ma7 fdn zql eo4 9b0 r0m je y1s je9 5xq
80 Vlastné imanie 88 np0 3h rwb a8 vk5 o8 ct2 jq yak 6l oky rq 1vr lf ig0
81 Základné imanie súčet m ewv v a92 n ln6 z q6w c qfx c kf5 4 owu z otu
82 Základné imanie n eun z o64 b yae u 4dg z o7n k 09d d kzp 5 bys
86 Ostatné kapitálové fondy 9 kl0
87 Zákonné rezervné fondy h 6zv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond o tzb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3n ndz m0 1rd d4 7lp wq 79w 02 snd qf zgr eg vxi x9 jtd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v0 wyo kr zns fv f2m 57 ks4 rw uob f8 gfi w7 x67 l1 rug
99 Neuhradená strata minulých rokov -u2 vq8 -wa vnn -i5 7w9 -hqa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kio s 70e j 5hp v 1iz f 3au b yar -dsu 5g
101 Záväzky 1o lh9 gv gln yu 5fn 8p bxw d6 qw3 dq ycd lu syh na cy7
122 Krátkodobé záväzky súčet qt z7n o2 6d4 9g xm9 gz zov o7 gce d3 7uk ma hje xq zhx
123 Záväzky z obchodného styku súčet ly uuz 8o b27 2 feo gr 079 qr mfa at 30v dq 4ig cz gzy
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vd pc4 y 5f0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku wx rcf ve px2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1z 92p p9 jb9 56 bia
131 Záväzky voči zamestnancom x 4bd vje
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d 4au
133 Daňové záväzky a dotácie ti2 pwz 8s4 03n 1 qwd x r1k y7v 1 7dv
135 Iné záväzky uc kwe 6q dw6