WINGS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 143 704 129 560 124 910 102 112 104 757 100 970 94 864
2 Neobežný majetok 6j g8k dh t51 tq lub vw b46 tj e72 7a wn1 31 ai7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 27 887 30 004 30 004 22 108 22 108 22 108 22 108
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 88 vdu 9o tew q7 1yb iw w6u qw cg6 p7 lwj 3x kxu
33 Obežný majetok wde 6a4 6j fo5 b8 05v 7g sii ti e18 k8 squ yq ykn
41 Dlhodobé pohľadávky súčet w
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j1 pky l qi6 ln uav ap 9va u o4l yd wdl v fkq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ni 1l2 c93 ve lio 9l ivy d tt0 pe 96w z 12v
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rx 3x2 7ap
62 Sociálne poistenie v 0wn f swa v 6xy 7dd
63 Daňové pohľadávky a dotácie m eyj 1 2ow m urb e fqj m 1zh eqj
65 Iné pohľadávky 899
71 Finančné účty hz veh k0 4qc y7 ale ll fyf 2o uih bg 8zi 47 97b
72 Peniaze e37 o9w yg epc b5 mz3 w5 iuk dq 0ir x4 aiw
73 Účty v bankách dv kwb ze nzd
74 Časové rozlíšenie súčet b zt2 n m0i
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2 1qk
76 Náklady budúcich období krátkodobé f jhu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5v0 0fn oe4 vab j44 gcx v6l vzo h6z hfx 8d3 oat 7i 9hk
80 Vlastné imanie vc z84 zv gxl m5 1jz lm wpp nx a3x lu k6a e0 sv9
81 Základné imanie súčet 1 uex w 0a2 6 8hc i m5r 8 yu7 r xde p dzj
82 Základné imanie 5 72d s cvh g m8x a n91 h ai7 l 7ki w mqn
87 Zákonné rezervné fondy b eog g na7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p jth 1 xef
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5p b50 ei olo xz c82 lp 5ol ju 7k8 7r hld 7h tkv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4i okn ro 47w xz qe2 9u b1m 3n hsw 3l 7bl 1g 9nh
99 Neuhradená strata minulých rokov -4p 2rn -zc flb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ppt j sco 2 q1z u 1zz 4 184 2 6bq -44r
101 Záväzky s5 i2t rl zsi mp 5cm bt nwr u3 h2t um 6bq nx kfq
122 Krátkodobé záväzky súčet wk rcg tr tzi ml cz7 68 6h5 bj of2 mq bra ny 6jn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9q iem n9 h8k b 99s dx qgy 4z ey3 pm f1c o9 fp5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uv kkc i5 sjg
131 Záväzky voči zamestnancom r 1w4 w lao
133 Daňové záväzky a dotácie 8zl cz8 4bc zhe w d2f c 3ie aw3
135 Iné záväzky p6 2h7 7i 0kq 5j f10