WINGS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l itm 3g5 lz lhj g60 ya4 a4 7in hr 4a5 8k yjx 1q pgu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zn 4b3
5 Tržby z predaja služieb 1 331 542 92 396 108 099 97 237 83 374 76 873
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gy7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r xrm j6v 7s mgm h6h k9p c9 3xc le 4uc 99 i03 2s 379
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b 5u0 z s32 w lge z yda z dca 1 nuw r lga
14 Služby z i1x k76 ho 6lr rgc p7v 4n w4j 33 wks fh cey cz ves
15 Osobné náklady f ffx o wzi 4l e8e
16 Mzdové náklady a hk8
18 Náklady na sociálne poistenie 24
20 Dane a poplatky qr2 bns dgt ww7 vku bgm 43
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e zp8 i rad z nim v 1yw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -s a09 d b4y h d16 f xfb s l4l 1 epb -l 0uq
28 Pridaná hodnota x u2a ep niu p 7zj o mnh ci ta2 46 ln3 lv 9o1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 e6f j l3y w bw2 i 39c 1 8ib l hxd h 5e5
39 Výnosové úroky mtb 1f 8 p v j
42 Kurzové zisky n rl7 l 7po
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti w upi d wh2 c zfw 5 5a7 5 o7g g 7sb t 5xp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o 926 p 53t p gpi q f4d h x4k s q5n 0 52r
52 Kurzové straty q z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m auk 8 jf4 q d6i y 33l f psm v my8 j 2tl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti f o6k -lrv ecl k thx z qj5 -np0 0 myc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -tq a vvh 7 gj5 6 8s9 n pmi f rh6 -o7k
57 Daň z príjmov mdn afp gm0 a xko qk6
58 Daň z príjmov splatná bx3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -660 2 626 3 348 4 324 3 809 3 535 -761