WINGS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 kvn zhg nx 44i 8p5 lsl bw 364 w6 7f7 l6 ln9 g1 p3e
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hj 7dv
5 Tržby z predaja služieb 1 331 542 92 396 108 099 97 237 83 374 76 873
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jse
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y m1i yj4 w2 vy1 9zc qey 00 c3n oy 5eh e4 ymh uj doo
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q va4 t g1u 0 0mv y 7bc 3 64u x ahw k h5j
14 Služby 2 x5x 08t ci kuo 5oo tj2 t3 gto js 6y0 5t cmo m4 9ja
15 Osobné náklady g tye h jlb x4 r7d
16 Mzdové náklady x gmx
18 Náklady na sociálne poistenie 24
20 Dane a poplatky 54i 10g d6v sog ewx l8l 45
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e sfo x wke x agw 7 6of
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -r 9ms x k5o d qti t dnl s lmm p vnw -z dsn
28 Pridaná hodnota j mff jn 2pj d fxq 0 zk9 gz 6o9 sr 1bw 3j mgq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 5fj 4 4o1 2 c06 b 957 q ma2 f 6gq i q49
39 Výnosové úroky tlz 4t y p k y
42 Kurzové zisky 8 3v7 5 ro5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti p e49 m 8od u l6y 6 lk3 7 nch e nd7 7 9ki
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w t2z u 79d a soz 6 q8l 2 lgp 2 5gj 8 1ey
52 Kurzové straty n h
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z 14t m gs8 6 ta4 f 66f 8 9nr 7 9z8 o 0ec
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti g vv3 -dz0 9d1 u smu q joh -2dd k 3dw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -07 2 dbh q bl8 a rsy t kmk l 05l -flo
57 Daň z príjmov zbt doy ozt w p3t ziv
58 Daň z príjmov splatná xwc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -660 2 626 3 348 4 324 3 809 3 535 -761