SALMIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK -10 438 -10 439 31 007 2 407 16 672 2 274 4 009
2 Neobežný majetok -ta xnr -fu cql 6 8hj hv txv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet -24 053 -24 053 9 620 12 232
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -nj 04m -yk 84c 6 9do v8 u8w
33 Obežný majetok k0 k3d 1e 0g2 bk v57 j v1n o mkf 2 yq1 h 85m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 4s7 a 80f 9 r05 7 jwb 433 5x6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 i4f x qok 6 3a2 5 a4r 3ei meg
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 4 yi8
62 Sociálne poistenie 8 n9e p w0k o hqk -6s
63 Daňové pohľadávky a dotácie a 3q9 3 6qm 0 veq -iw
65 Iné pohľadávky 12t 6v0
71 Finančné účty ih jei zc br5 ac i6s -3 p93 j bv8 9 eh4 t bep
72 Peniaze x2 ebv dg yry e zcb -j wm0 e pen z 4oh g gfo
73 Účty v bankách 1s hdx
PASÍVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o8 r25 n1 nt1 df jsh w iqu -a 95i 0 lgp 3 dtk
80 Vlastné imanie h xl8 h j38 w wpv -f 7ql -n wkh g 51o -n 75m
81 Základné imanie súčet h abl w evv l mha s 8q4 j imo m ww3
82 Základné imanie o gkk g d3c x kcq f uyb f d0a a y5n
87 Zákonné rezervné fondy zun
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kff
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w fjo -3 ya6
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 906 -t fi6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8q2 f5 m7t 7 24y -e vtf -l rak -h 46p -m 09a
101 Záväzky a 3u3 1 cgh d7 26z h 4i3 m 1gd 2 xnp
102 Dlhodobé záväzky súčet 8b7 7 ews yb
121 Dlhodobé bankové úvery -d ate -9 h8q
122 Krátkodobé záväzky súčet yv 1lh m3 666 us tne 9 rmk q wnf g zu3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 12o c zqq l ciy w h6x
126 Ostatné záväzky z obchodného styku d eic
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6t f75
131 Záväzky voči zamestnancom -4ce -o33 r9 n4q
133 Daňové záväzky a dotácie 98s rr5 ua o4
135 Iné záväzky z swu 3 gwm v6x n unk q ebd
139 Bežné bankové úvery d m9v
140 Krátkodobé finančné výpomoci jn