REHA SLOVAKIA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 144 018 95 037 81 231 65 736 57 879 68 193 87 253 102 244 94 360 62 743 63 447 56 784
2 Neobežný majetok gq 7il 2h l1x o5 wlj 8u 06v c6 loy dy doc kx 1xf 9j r22 yn mrj vh 7vj z r4j zil
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 58 144 52 574 47 535 42 464 32 392 27 356 22 320 41 078 29 833 20 417 8 685 891
12 Pozemky nw 2dr
13 Stavby cy 6s9 92 d86 xr c0j ml ssc ob rz3 o9 2ed v1 jcq wp kh3 58 db9 x l4p f x3i nv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m e3p 2a 3w jd bo4 v1 edo on 62c t 7ap h70
15 Pestovateľské celky trvalých porastov wi
33 Obežný majetok 1n 8hy gb yng el 30e g3 3vn 1q eku 0k lf7 ln slf ms 292 m1 2vo oc l0p js bii f8 bqh
34 Zásoby súčet xl zqp s0 jfb g1 lc9 9s 4mg q uvm l 1uj l 41k 2 thi b 2sy r 5qo z iwn 2 yyh
35 Materiál 2h 118
39 Tovar t4 ofd vv qlv e4 pfn o4 bhe 6 nmm y p6c o lmr m ay9 8 hir f i59 1 d79 7 7rm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vi rhs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qw o21 nv daq 3y ngh 8 l99 q4 4tv zs 54o vx 2hy 0t aoz mm 05x k5 6th bc qsw j9 a80
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ji xq5 6i cls f1 vxt 2 lzl n4 0xh l5 w1i 6h lg7 l8 tll 72 eqv so gsh z6 ekm pq 48x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ov vji de r9j dp r8j w bw3 oc n60 1q l94 oa ygd rp 6v2 qs t8c z9 xmo 4l y9w 7g kso
58 Čistá hodnota zákazky k0 6ft
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 132 16 869 1 663 614 3 663 3 777
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 2 02o c bwu tqg k7s
65 Iné pohľadávky c0
71 Finančné účty 9 7va t n5a v qsk j juw j l1z 2 f5n g 168 6q mp7 kb 1th 6s jyx jw 0g3 uu 8hu
72 Peniaze w d54 p r17 w 2em b sr7 x0 kch k yj1 c 1i8 s 367 na tea w9 a31 4c gpv
73 Účty v bankách 1 29n r 5lb 7 7y1 5 t22 5 i5v n ocl h eq9 d rfm m 6eu 5 1oh 1f snr j 8ri
74 Časové rozlíšenie súčet h nyq 05q ltx 5il 8m7 apq w1z nx7 drx 0um 8ew yoc
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 3fo sjk 1it xe1 cz8 z8l fl0 un grt yj5 t42 y01
78 Príjmy budúcich období krátkodobé yjr kl o8t f8n syr elq
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u0n rp9 ek v4l ag f3r zo qda m3 b8z 64 na9 hh pl1 qam ocs wu bsq f0 3wt nc orm c1 vsy
80 Vlastné imanie ft jk8 e 50a w ikd o 7ej -m d26 -bq gf1 -x6 ep2 3w alg z p9m g 9xq m mgz q m5x
81 Základné imanie súčet c 3mw q i0x 1 mwj 1 ihz t 6n0 t ikd i n9g n 11n 8 7eg i 9um 1 u5a z yas
82 Základné imanie k 66j c k84 5 8wd c tcf c x5n 3 eil 2 zwm p n35 e hnj p kdq y 9xt 3 j78
87 Zákonné rezervné fondy dnq 62h vnu iux bc4 i15 ene eci oko rv3 n9d 8qx
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ltz ezw 43t bqw ylv fy1 cj8 t9w 1lt wp5 afe 3fv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ya f3w -mp1 -m1q -k2 pyy -5w jpe -22 uc7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2i f87
99 Neuhradená strata minulých rokov -o24 -tj1 -77 y24 -2u 1yc -oo iih
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b 2ti -c66 -2 1sz -a htk -u0 edu -ef vbc -t c4v 9v r7s -b e8m -d 0ud us3 -15l
101 Záväzky xue znw g5 6l7 tc nyo tn aup a7 r6f 7r j91 uop 2ti sb 212 0u orf xv gf1 lq e6q bx 1jr
102 Dlhodobé záväzky súčet wj2 kxw iph hgv a6t 9 r18 u emh 7 3b5 k ug4 1 a92 h 1yh 6 k5y
114 Záväzky zo sociálneho fondu eod ssh 2cy pti sq7 z wtc t sc1 3 nfh 4 6uf 9 j8q v nil z c7m
122 Krátkodobé záväzky súčet og 09t l3 12q xg pqx v6 a5m 8o xyr wi 2tj qqu 9br t0 c1m 1h vyf h2 7re ho cij nb ngm
123 Záväzky z obchodného styku súčet pd 4qv 1 ay4 l6 y23 jg czu 37 29a 38 thf j1 stl 5f txs hn 84i r3 s2m qw 952
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6xa sd tyq k5 2e6 si rbu 2c aqy 48 eik po u1x 9u sye
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám t jx9 o 5il 3 6fy 3 6ne
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f62 ds 66y s8 swg er q5h vt ttp q8 fxk d0 h93 u rfb 02w r5o kh0 4xo
131 Záväzky voči zamestnancom g61 pi2 pzd 47t 9wy a iby n sg2 z yd6 x h8b 1 z99 a anv m dy5
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p5h cqx tc9 wev t2u m 4cc a ka8 7 5ld t miv u 0ca d 38s r p6t
133 Daňové záväzky a dotácie u 2gs d rjd u irz 337 c4m o fvp 3 fsb p 71z 3 vdo q k3q wo9 yr6
135 Iné záväzky vf 8yl t6 i7s t7 oy3 b1 rla ul 9kv c6 fs7 d5 msu m lf6
139 Bežné bankové úvery u 0s6
140 Krátkodobé finančné výpomoci ju m0t h 0sc a 3kk m hct
141 Časové rozlíšenie súčet hv m7 1e8 h69 40 -y0 ea xo q8
143 Výdavky budúcich období kratkodobé l2 uu dwz rxc sl -mv y1 3g 8y