Baumit, spol. s r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6692/B
Dátum vzniku
28.03.1994
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje písomnosti v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
2 000 631,00 €
Predmety činnosti
 • nákup, predaj, prenájom priemyselného a spotrebného tovaru, strojov a zariadení; (od 1.4.2018)
 • reklamná, propagačná, výstavnícka činnosť v rozsahu voľnej živnosti; (od 1.4.2018)
 • automatizované spracovanie dát; (od 1.4.2018)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresiahne 3,5 tony (od 1.4.2018)
 • Vývoj, výroba a odbyt špeciálnych minerálnych stavebných hmôt a betónových zmesí a vývoj aplikačnej techniky v stavbeníctve. (od 16.7.2014)
 • Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľnej živnosti. (od 16.7.2014)
 • prieskum trhu (od 19.1.2004)
 • dodávka a poradenská služba k technickému vybaveniu počitača (hardware) (od 26.5.2003)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 26.5.2003)
 • služby súvisiace s databázami (od 26.5.2003)
 • služby súvisiace s prevádzkou počítačov (od 26.5.2003)
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 26.5.2003)
 • spracovanie údajov (od 26.5.2003)
 • poskytovanie datových služieb (od 26.5.2003)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 26.5.2003)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 26.5.2003)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností v oblasti stavebných materiálov, strojov a náhradných dielov (od 9.11.2000)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 9.11.2000)
 • sprostredkovanie nájmu a prenájmu nehnuteľností (od 9.11.2000)
 • prenájom a nájom priemyselného a spotrebného tovaru (od 9.11.2000)
 • výroba a predaj stavebných látok - suchých maltových a omietkových zmesí (od 9.11.2000)
 • výroba a predaj zateplovacích systémov (od 9.11.2000)
 • výroba a predaj organických a anorganických materiálov a chémie - výroba a predaj pastéznych omietok a farieb (od 9.11.2000)
 • triedenie, drvenie, mletie prírodných materiálov na výrobky pre hutníctvo, stavebníctvo, chemický priemysel, poľnohospodárstvo a energetiku (od 9.11.2000)
 • zobraziť ukončené
 • výroba a predaj suchých maltových a omietkových zmesí (od 28.3.1994 do 8.11.2000)
 • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti - obchodovanie so stavebnými materiálmi, strojmi a náhradnými dielcami (od 28.3.1994 do 8.11.2000)
 • sprostredkovanie obchodnej činnosti (od 28.3.1994 do 8.11.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Rastislav Plášek
  Kaštieľska 16145/18
  82105 Bratislava-mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2022
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.02.2018. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.02.2018 vo forme notárskej zápisnice č. N 145/2018, Nz 6241/2018, NCRls 6335/2018.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného BAUMIT, spol. s r.o. na nové Baumit, spol. s r. o.
 • Notárska zápisnica - N 359/2014, Nz 24013/2014, NCRls 24455/2014 - Zmluva o zlúčení zo dňa 24.06.2014.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2010.
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.05.2005.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o rozšírení predmetu činnosti spísané v notárskej zápisnici č. N 323/2003 Nz 75186/2003 zo dňa 27.08.2003.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 568/02, Nz 568/02 zo dňa 17.12.2002.
 • Rozhodnutie valného zhromaždenia a zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 207/01, Nz 207/01 zo dňa 25.9.2001.
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 248/00 Nz 246/00 napísanej dňa 22.11.2000 notárkou JUDr. Tatianou Šúrkovou.
 • Notárska zápisnica č. N 157/99, Nz 154/99 zo dňa 3.8.1999 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení spoločnosti BAUMIT HIROCEM spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Žrínského 15 so spoločnosťou Baumit Cellmix, s.r.o., IČO: 31640311 so sídlom Lietavská Lúčka, Žilinská cesta 25/49. Spoločnosť BAUMIT HIROCEM, spol. s r.o. preberá imanie, všetky práva, záväzky a pohľadávky zrušenej spoločnosti Baumit Cellmix, s.r.o. - Notárska zápisnica č. N 158/99, Nz 155/99 spísaná 3.8.1999 notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. . Zmena obchodného mena z: BAUMIT HIROCEM, spol. s r.o. na: BAUMIT, s.r.o. notárska zápisnica N 202/99, Nz 198/99 zo dňa 20.9.1999.
 • Doplnenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 92/98, Nz 90/98 spísanej dňa 22.6.1998 notárkou JUDr. Evou Imrišovou v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Doplnenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 183/96, Nz 184/96, napísanej dňa 18.12.1996 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Doplnenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 187/96, Nz 188/96 napísanej dňa 27.12.1996 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Starý spis: S.r.o. 13474
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 110/95, Nz 109/95 zo dňa 24.8.1995 spísaná notárkou JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Starý spis: S.r.o. 13474
 • Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 4/95, Nz 4/95 napísaná dňa 18. 1. 1995 notárom JUDr. Tatjanou Šúrkovou. Starý spis: S.r.o. 13474
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 5/94, Nz 5/94 napísanej dňa 24. 1. 1994 notárkou JUDr. Šúrkovou v Bratislave v zmysle ust. §§ 24, 57 ods. 3, 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. Starý spis: S.r.o. 13474
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2001 + výrok audítora
 • Účtovná závierka k 31.12.2002 + správa audítora + výročná správa za rok 2002
 • Výročná správa za rok2003 doložená schválenou účtovnou závierkou za rok 2003.
 • správa nezávislého audítora zo dňa 07.04.2005
 • výročná sráva za rok 2004
 • výkaz ziskov a strát za rok 2004
 • súvaha za rok 2004
 • poznámky k účtovnej závierke za rok 2004
 • prehľad finančných tokov za rok 2004
 • správa audítora za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, Výročná správa za rok 2005, Správa audítora
 • Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2007- Výročná správa 2007
 • výročná správa 2008, správa o súlade 17.3.2009
 • Výročná správa za rok 2010
 • Výročná správa za rok 2011
 • Výročná správa za rok 2012
 • úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
 • plná moc pre MARKEHOVA JMJ LEGAL.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.jpg
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 5.jpg
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 4.jpg
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.jpg
 • Výročná správa za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
 • Uplne znenie zakladatelskej listiny .zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
 • Podpisový vzor konateľa -Ing. Karin Lachká zo dňa 20.9.2019
 • Zakladateľská listina ÚZ.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka BAUMIT o zlúčení .zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zlučovanej spoločnosti KEMA .zep
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Zakladateľská listina z 25.5.2005 - úplné znenie
 • Notárska zápisnica N 359/2014 Nz 24013/2014 NCRls 24455/2014 zo dňa 24.06.2014
 • úplné znenie ZL zo dňa 16.5.2017
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.5.2005
 • Notárska zápisnica N 568/02, Nz 568/02.
 • Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení z 25.5.2005
 • Podpisový vzor - Miloslav Vrba, Ing. Miroslav Račko, Ing. Tomáš Sepp, Jozef Badžgoň, Ing. Ľuboš Fussek,
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.5.2017
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Podpisový vzor prokuristu - Ing. Rastislav Plášek
 • SK311-8-0-97 Duplikát_Živnostenský list TIWO sro_12 12 2006.asice
 • SK311-8-0-96 Duplikát_Živnostenský list Baumit spol sro_ 11 09 2003.asice
 • SK311-8-0-95 Duplikát_Živnostenský list Baumit spol sro_17 12 2002.asice
 • SK311-8-0-94 Duplikát_Živnostenský list Baumit spol sro_04 08 2000.asice
 • SK311-8-0-93 Duplikát_Živnostenský list Baumit Hirocem spol sro_10 03 1994.asice
 • SK311-2-0-59 Duplikát_Živnostenský list KEMA Stavebné materiály sro_05 12 2007.asice
 • SK311-2-0-58 Duplikát_Živnostenský list KEMA Stavebné materiály sro_31 05 2007.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • proecesné plnomocenstvo.zep
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Zakladateľská listina
 • Listina.asice - PV
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Listina.asice - ZL
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum aktualizácie
21.01.2023
Domény
 • ,