TEBAU, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
6902/B
Dátum vzniku
25.04.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ.
Základné imanie
33 194,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru v oblasti stavebníctva za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru v oblasti stavebníctva za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení
 • montáž, demontáž, opravy a údržba stavebných lešení a debnení
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5,t
 • pohostinská činnosť
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • finančný a operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • opravy elektrických strojov a prístrojov
 • technicko - poradenská činnosť v stavebníctve
 • vývoj, konšrukcia a výroba stavebných prvkov pre spoje betonárskej výstuže
 • kresličské práce v stavebníctve
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb
 • vykonávanie inžinierských stavieb
 • vykonávanie priemyselých stavieb
 • vykonávanie dopravných stavieb
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • sprostredkovanie, nákup, predaj a prenájom tovaru v rozsahu voľnej živnosti
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 7.2.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 29/2005, Nz 5293/2005, NCRls 5227/2005 notárkou JUDr. Dagmar Ravlukovou, ktorým bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
 • Notárska zápisnica č. N 165/98, Nz 162/98 zo dňa 16.7.1998 v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice zo dňa 19.09.1994 pod. č. N 86/94, Nz 84/94. Starý spis: S.r.o. 13695
 • Spoločnosť bola založená na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.1993 v súlade s ust. § 105 - 153 zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 13695
Uložené listiny
 • Účtovná závierka k 31.12.2001
 • Notárska zápisnica N 65/2003, Nz 13603/2003
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2004, účtovná závierka za rok 2004, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť VZ zo dňa 26.06.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora zo dňa 26.06.2006
 • účtovná závierka za rok 2006
 • výročná správa za rok 2006 zo dňa 14.08.2007
 • rozhodnutie z V.Z. zo dňa 12.11.2007
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka za rok 23007,Správa nezávislého audítora 30.9.2008
 • Výročná správa za rok 2008
 • Súvaha a výkaz za rok 2008
 • Správa audítora zo dňa 30.06.2009
 • Výročná správa za rok 2009, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2011, výročná správa, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013, výročná správa a správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014, Výročná správa za rok 2014, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
Dátum aktualizácie
19.04.2019
Domény