Direct Marketing, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
3474/B
Dátum vzniku
18.08.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoje podpisy.
Základné imanie
2 887 870,00 €
Predmety činnosti
 • polygrafická výroba (od 19.7.2013)
 • automatizované spracovanie údajov (od 15.4.2008)
 • obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.2004)
 • propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.2004)
 • prieskum trhu (od 2.12.2004)
 • poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora (od 2.12.2004)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 550
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 01.09.2011
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 061 870,00 €
 • Počet: 1
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 01.09.2011
Akcionár
 • Cromwell a.s.
  Lamačská 22
  84103 Bratislava - mestská časť Lamač
  Slovensko
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Mgr. Martin Šeliga
  Dukelská 37
  90001 Modra
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.09.2016
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Petr Sucharda
  Krausova 605
  19900 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 05.09.2016
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Mgr. Maroš Horňáček
  Suché Mýto 4769/2
  81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.05.2017
 • Peter Ďurana
  Hanulova 9
  84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.05.2017
 • Martin Jalovecký
  Vrbická 1883/30
  03101 Liptovský Mikuláš
  Slovensko
  Vznik funkcie: 11.05.2017
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.09.2016 a zo dňa 11.05.2017.
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.04.2014 vo forme notárskej zápisnice N 226/2014, Nz 15830/20147, NCRIs 16138/2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 636/2013, Nz 23647/2013, NCRls 24134/2013 zo dňa 12.07.2013.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 301/2012 Nz 16861/2012 zo dňa 14.5.2012 a rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011.
 • Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 70/2011 Nz 32768/2011 zo dňa 08.09.2011.
 • Notárska zápisnica N 66/2011, Nz 30987/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.08.2011
 • Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.1.2010.
 • Notárska zápisnica N 512/2009, Nz 18574/2009 zo dňa 03.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 3.6.2009 a dňa 17.6.2009.
 • Notárska zápisnica N 868/2008, Nz 34017/2008 zo dňa 11.08.2008 osvedčujúca priebeh valného mimoriadneho zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica N 8/2008, Nz 4490/2008 zo dňa 4.2.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
 • Notárska zápisnica č. N 148/2007, Nz 34613/2007, NCRls 34388/2007 zo dňa 03.09.2007.
 • Notárska zápisnica N 67/2006, Nz 53945/2006, NCRls 53617/2006 spísaná dňa 12.12.2006 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.12.2006.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.2005.
 • Dňa 18.10.2004 rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) na akciovú spoločnosť (a.s.). Notárska zápisnica N 68/2004, Nz 76540/2004.
 • Zvýšenie základného imania a zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 28.5.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.2002.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2000. Dodatok č. 1/2000 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.4.2000.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1999 a 15.11.1999, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 16.11.1999 a 26.10.1999.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 21.8.1998. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.9.1998. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.1.1999 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 13.10.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 14278
 • Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 28.3.1995. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Stary spis: S.r.o. 14278
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1994 a Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 16.8.1994 v súlade s ust. §§ 105-153 Z.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 14278
Uložené listiny
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.5.2002
 • Účtovná závierka za rok 2001
 • Notárska zápisnica odpis
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Faltys, Ing. Juraj Šembera, Ľubica Glvačová
 • Podpisový vzor - Martin Šeliga
 • Zápisnica z rokovania dozornej rady z 23.6.2005
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 23.6.2005 + Pozvánka + Listina prítomných
 • Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
 • Podpisový vzor - Michal Švec
 • Úplné znenie stanov zo dňa 12.12.2006
 • Notárska zápisnica N 67/2006, Nz 53945/2006, NCRls 53617/2006 zo d§a 12.12.2006
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 1.12.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Notárska zápisnica N 148/2007, Nz 34613/2007, NCRls 34388/2007 zo dňa 3.9.2007 , stanovy
 • Podpisový vzor - Ing. Patrik Pajtáš
 • Podpisový vzor - Tamara Štrbáková
 • Živnostenský list zo dňa 4.4.2008
 • Spoločenská zmluva
 • Notárska zápisnica N 868/2008, Nz 34017/2008, NCRls 33681/2008 zo dňa 11.8.2008, stanovy
 • Notárska zápisnica N 8/2008 ,Nz 4490/2008, NCRls 4469/2008 zo dňa 4.2.2008
 • Účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa audítora
 • Podpisový vzor - Michal Švec, Martin Šeliga
 • Plnomocenstvo
 • Úplné znenie Stanov zo dňa 17.8.2009
 • Podpisové vzory členov predstavenstva - Ing. Ľubomír Klinka, Ing. Ľuboš Obetko, Mgr. Maroš Horňáček, zo dňa 29.6.2009
 • Plnomocenstvo pre JUDR. Patríciu Števulovú, zo dňa 2.7.2009
 • výročná správa 2010
 • výročná správa 2011, vyhlásenie
 • účtovná závierka 2012, výročná správa 2012, výhásenie , správa dozornej rady
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • úplné znenie stanov z 11.2.2013
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného akcionára.zep
 • Úplné znenie stanov spoločnosti.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 3.6.2009
 • Rozhodntuei jediného akcionára z 11.2,2013
 • Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 17.6.2009
 • Notárska zápisnica N 512/2009, Nz 18574/2009, NCRls 18788/2009, úplné znenie stanov
 • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.6.2013
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum aktualizácie
18.02.2020
Domény