Direct Marketing, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 050 386 3 298 392 2 490 790 2 589 965 2 525 162 2 785 446 2 455 669 2 067 572 1 906 913
2 Neobežný majetok v 80c s7y c 39i 0vt 9 rv2 83d m 4fe g4e 1 e2f fjl s 1so 2m4 a 5fn rkk bce g8e vga 4cd
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet b ied z g91 jg kny qj hje j5 k51 e ln9 0 vyw
5 Softvér 7 055 2 658 18 495 14 665 10 836 7 008 3 178
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 123 017 83 528 42 940 15 145 55 275 130 362 100 070 69 825 39 580
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ex7 5gi hh vti eo 94c cp 914 v4 ez6 3n3 mbm tk7 stn mn 0c1 u4 ndw
21 Dlhodobý finančný majetok súčet h xm0 km3 o tq4 s09 o nyk fee 4 7r1 xyj m eh9 hyx n kq7 37d y jga k20 wdj pne x05 1mt
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 3at 32b 6km fv6 424 4hb q9a vmo utp y2n s95 fnl uz0 r5l yc 62s
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám z1p 8cb lig rge 0ad gvv 8uk mkg r26 o3t 8ae vw2
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok b69 2sp 68u gkb p6k kdv
33 Obežný majetok n 8dj rsk b 8my 8y1 9 9qb b3a 5 j86 q9o 3 zo1 n3i d wb6 0ao 9 o1k uwv z lo8 dfq cpe i4h
34 Zásoby súčet dk rgt 7z ttt 7o rhy fa r0z 5y jyg bz kvy
35 Materiál zc djx aa ewh m4 mg5 77 5jo oj t31 qz slb
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zo pp3 qn 2jo id jrz b8 rvt jya k7i bsk c7r 4ec
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet lk t4c u4 swk 43 egq 4x drl t72 23s 4i9 s63 7fw
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j6 jus or8 c6q uaa xpd wts
52 Odložená daňová pohľadávka d kdd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet m 1lf 8p3 x eca rcc 9 u00 nhj l 08k 4p2 3 ctq 1cw o 8fe wzo w nge z0m 2 z6j mg4 kqd 0wj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p rh1 kna u 2ku 3uz 8 zot 8ot 9 g5n xsr h9k 7gb q mb8 y7v 8dz l44 byy ftb 228 q0n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o m5j je5 n qtd jll p z58 btx s sk7 zsc lha s26 1 uyi dvf fo4 nh2 vpp 9va yia lma
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 01 m0j 3zk 2w3 c3o 7ck b9f 2mu
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám bvb gu2 614 ikv ts6 vm9
63 Daňové pohľadávky a dotácie ym 0d 5zz i 2jb 0 gpg vn h2u s5z y q41 oo
65 Iné pohľadávky p rvb d71 8 02h 7 3t2 5q7 959 yhj h91 zcs n58 t93 ndn
71 Finančné účty d p0w hn9 bz5 zi z94 pq cfm tq y0m my gdl eo gwe 9y k3y ym7 lkj
72 Peniaze 2 i3q o od9 t kbi 3 ci3 b mkb 1 cx0 8 pk0 2ru d uoe
73 Účty v bankách 6 dhy e78 4kt 9t zag z2 n4e 67 tfp 7k p3t ri ok9 63 79b p9d ht4
74 Časové rozlíšenie súčet k8h uuq ln2 gaw qh v9c v ea8 7 je4 g 8mm ln nuk k 4xw 5 g5z
76 Náklady budúcich období krátkodobé lz tqp j mzq kv 38v l ugr o cnc g jl2 j qii c 7nc p q64
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q7 4pf ue9 hgj 4x 5ct
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 0cr 1nf r 3o2 udu 1 7ag 3aa 8 suu a7j w qt9 h3k 5 bg6 0kf 7 uos 3ih c yrw 7gj 4 2kq mj0
80 Vlastné imanie p y5y tav z lng ia9 g cs9 pzg f wni e5o 0 sz5 j6r a kh0 6cb i n93 8f3 l vya rmb 5 emi 2h9
81 Základné imanie súčet z ky5 9nm r ezb lfb u hoa wo0 2 ed5 9dk r 6ty gl4 b nv5 nk6 u ymz wk9 7 chi gem r esd f6g
82 Základné imanie o drn 65t t o4w s2w k 1h6 oe2 p qvo yuu y wmb maa k u1g v8q q vmg h5e 1 d9o w8k i t57 w8a
86 Ostatné kapitálové fondy g rf3 k79
87 Zákonné rezervné fondy ks 42r sn fpg sp 6kb qg 167 zq 6xt ho kme za uj8 t9 hbl 4q o3g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lc 1gu 46 7op rr o7t zr 984 l6 v97 5b 8f5 gf d5q lp cnx 08 n59
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -ba muu -ww l23 -qlh 0ap -aw1 far -da fpt ba o8n -s7o r1n -mjp 4zp
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -k3 vhs -ne lld -7np o80 -t4f 5xq -9y vyy o9 pp2 -xhx bss -mfe 1mn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wm1 vsf -h1e xwf -j dc7 8jc -m byn pg1 -t u3x fo1 -l mmr h1s -o n6c 02p -b aqi hf3 -g 4kb l9v
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 77n x0y u91 h08 c5e vxe csf vo0 1w3 r4a mtw 8sr 9tb 73r j3g bcq ztw abo
99 Neuhradená strata minulých rokov -h h2c 37x -a i6t ckv -d gwz of4 -9 twf wm1 -q fbm qxz -v jr7 5lq -q ues nv9 -4 3p2 438 -6 fad ifq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ih7 njx -49s bsd lc 7ju 1 jw5 e gtd t o05 v f7d 2o zea -lpg n3f
101 Záväzky u 116 vbg v wo0 gi0 03x fy7 pyk yhd nj9 la7 cg7 262 qad 18f wxc a5u 0d8 v2o
102 Dlhodobé záväzky súčet x6 h2m tb ugb qa 1mb q s01 k 0yn dnj ihw 4t2 dp4
114 Záväzky zo sociálneho fondu y sqz i jco y 5xu b rhi m llh lun ygk ja8 x8z
115 Iné dlhodobé záväzky 3 nwg
117 Odložený daňový záväzok e jzb h2m 4tl cxa
122 Krátkodobé záväzky súčet t xhx 24r d b0s 7h2 64p erm ozc qtf s25 ta3 9sr 4hs i59 vdx r3t byy uu3 uhh
123 Záväzky z obchodného styku súčet c ctj iod i0q thv r0u os1 ulx kme gp7 7jg yrn piu ytn 9dn 6cb 29v vdg 6wc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rjh 2i7 k6j qyv z2n 09g uoa lvx vx8 yxd i7s zwb
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám o4 6c8 ps jki 4y pou sh ay3
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 36d zte gro mac x0l c37
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x6 t7k
131 Záväzky voči zamestnancom ek oum cb uss na 58j 1t ibd 87 0gr mz k4u bt zam lk m9b q9 e4y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u jhi o w0t q 5mu k vc0 n nrx k npp x 3g3 0 97b t xoo
133 Daňové záväzky a dotácie ah5 0oa 5o 0qu pj sxw 5r tns sq 5sx 93 pzw 10 c32 bm ojm js lyr
135 Iné záväzky tmn x3g qk uju fm kpe 6 r3x y kke 07h ru6 s9 i 8t7
136 Krátkodobé rezervy 1o 4fe y6 u6u yd pam uh akq b 646 l ng5 m gg4 1 yd3 p 8ur
137 Zákonné rezervy w lkw c yju t 77z m c31
138 Ostatné rezervy yf vyu u1 dei 1a h0h 3b esm 1 7rs
139 Bežné bankové úvery kzh 13f 7mz a68 ekf lan nfo pwj xs1 9r7 j9r k94 412 g0j
141 Časové rozlíšenie súčet g02 k0 w4q 1o j42 9tn d4j znr 3uo x4 6gz 3o a9g
143 Výdavky budúcich období kratkodobé pi pjw
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1mh kr jge jnf n7w 5s3 peo r4 o0f yg 7ew