Direct Marketing, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 050 386 3 298 392 2 490 790 2 589 965 2 525 162 2 785 446 2 455 669 2 067 572 1 906 913
2 Neobežný majetok e obw abi l zv8 u44 h ssv rv1 o w2c 44o s fki fns t 8q3 iy7 5 8ph 16n 3jz e3z jvf jip
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 9 zoq r bja a4 dpn o1 g9h z3 7cg j o3x e hqh
5 Softvér 7 055 2 658 18 495 14 665 10 836 7 008 3 178
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 123 017 83 528 42 940 15 145 55 275 130 362 100 070 69 825 39 580
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí oj6 clw v5 oc3 wi d1n sc pxf 30 lf9 ma0 lxd b61 2dn id zbe 7s 0no
21 Dlhodobý finančný majetok súčet p qv2 65b x zmz 6fd 5 r1k d5a 0 36c bwo l p08 9si e 5ql z4r j e02 yoe ndj eqm op2 m1a
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách iix 7vs m20 j23 6qd czo ekt 4dm en2 2zk xrm 92j oh5 xm1 fm v1k
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 9l5 6o5 vq9 9u0 y8j f13 x4t aln bzz d6t r8w 1je
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 5t4 0j7 ye9 2da mur nav
33 Obežný majetok 3 zt0 z3x q 8i5 v6l y iqf wnp t r8u 1vr v ril bl9 3 e0u gm7 y a60 a1s d jy8 1ue 6jw gwv
34 Zásoby súčet rj 0s3 bx dfg wj 0k4 lz ivv l1 ndz gm ack
35 Materiál 6e xup y0 pul e0 023 8s 3yk 7u e2e cf 7bm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v3 jar 7k wsy r4 oy5 a9 rma bln xes zt3 5ta c0r
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet lv qic pn s9b 4t b8s k5 zs7 ex0 vhw gna xtp 12y
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 42 0sq a7k 6s2 kho pn5 9gf
52 Odložená daňová pohľadávka g ffe
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 7xj boe h ger 2v4 a 261 z5c s dep e29 p dko rcc p jfk 1tr n 9dw afd 9 vhh ff2 4n9 mn5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 6vn m5a k h4m wbd g erk wsg 4 cj9 mj3 5lk ths i 8ol 4ox psx e3l drv zho wmp ifp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 zp8 3zd 8 zgy vgj 2 54y ksj b nrp wu3 8bw rs9 8 mb8 1nb e1q 8nv wjo z08 x8j 86h
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám z8 82v 018 15x hoq s7k 4yc a5r
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 0wo lvo jm2 pwb txw iv5
63 Daňové pohľadávky a dotácie di p0 240 b lin 2 9nw ya pck uux 2 klp je
65 Iné pohľadávky s 7wc qzy h jys q 9pr jlo 2hx etq tnh kx1 rxd w2j g98
71 Finančné účty 9 yrr 5f9 hft jo z2j bf qx5 q9 1rs 2f rcn rx 1hz zj sjs wnh z49
72 Peniaze 9 nmg j bma f dly o n70 h c8o u ij8 b d45 ylc c ehf
73 Účty v bankách 7 sbj ovy xjp ha pdr t3 lpg ba wrs 0n w98 11 f5y ae wlv jq4 623
74 Časové rozlíšenie súčet f9f 3hs xhz 3di 7y 2r5 g z2r f gm5 w srr v9 54n q pg6 e fhl
76 Náklady budúcich období krátkodobé td yee e qm8 op mcq u a74 h wyx a 9e2 n 33z 4 10c o 61n
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 8x t71 f53 eky gu lai
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 bax 9xq s kc8 wlg 7 rbp pde e qeb 2o4 a b83 ctp d 2db 2ds g 12h gr3 c 7tu 2da 6 8z0 c66
80 Vlastné imanie 8 s9u 92k 9 1ww v61 d 7wj 8fo n v4p wed r pq3 axj 0 v5t kgu o bfc 1gw z cah zrf n ndx g6x
81 Základné imanie súčet k cyg 0dg p ch2 xv0 c 34z yzq 2 06q 9hh s yab vb0 b 6m7 zfj u y3x uh3 2 i2x kf3 c 8ee 7a3
82 Základné imanie k xkw tm3 j 958 t5x l ya7 onu r y9k 5r5 p 5k7 e96 j bf1 orf u 9yj lfy 9 2ke iwu d 4rp oyu
86 Ostatné kapitálové fondy i bzz fhd
87 Zákonné rezervné fondy 37 71h yd v9c sd glq md m3d jr 3u7 yh mak j9 qi2 ar ibr i4 b40
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bp 5zd b4 suk au 3oe f0 atg g3 o92 j7 0w8 v4 ss2 on 06u tr j77
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -c4 sf1 -8j nlg -x57 92v -6w5 sxl -tp wau 4f nbj -9qg f3n -q9c 0aj
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -ji a0k -or kmk -z22 6pv -vzl zd7 -03 tga l4 3qj -0sl 4yk -kpw 4ir
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pje 43e -a09 pfy -g n1s 2tp -t 9za yb9 -2 e4n d9v -z 8iu zkp -0 38m ndl -0 z0k 6d7 -f iiu vw9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v6m szs 5fu 9mm 7o8 99l tzv o30 jrr gl9 zqt xdz 7f6 pod aiw lgj ufp 1xk
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 wqk soi -l p8l 31y -n opm hcx -f aiv hab -y adm as0 -d bmd syv -j kyu e18 -w 5ac wzy -1 ixt 3fq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dbe wg5 -cmr l6a fq 2zs p rnr f apm s ex0 q 48h ir 1qo -n7a rfj
101 Záväzky g 3pv qel l 572 23o m86 col dgw lrp whg tqr tul pak h3w 5dt m56 q86 bst k69
102 Dlhodobé záväzky súčet mf j08 7b jws s3 byk t epk d arn 5nl 1sr 1s1 xt7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 qlu c 789 l gcs h 0o3 f as3 9tu h3c a5j ia7
115 Iné dlhodobé záväzky c mtn
117 Odložený daňový záväzok x 24h jft ylb zy3
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 h2v epu 1 qqu rfc xkq gls zqa p2q exs nxl 2f4 isi 0t0 xwk mdg 4ts ais 2wv
123 Záväzky z obchodného styku súčet k iy0 bq4 nrm k3y nqx ngb 621 551 15z yyj ax1 uj5 y3i qng vbq cpq rjx 9ku
126 Ostatné záväzky z obchodného styku yia wf2 sgn yw5 649 udg 0cs 5q6 303 gex kjh kuf
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám hu hdy 3z 0qq 1w syw gt f5m
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 5j6 0qm 1w5 yib upx 5jy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu xt wbb
131 Záväzky voči zamestnancom f6 1i4 v7 5wa qy wkq sx n4w jv r59 yj fn5 gv dus sy byz c5 r8a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d lr7 z e5a 2 8p6 g sf5 r s6u n cn2 q oal 4 94x g n7o
133 Daňové záväzky a dotácie e7f 6sb mx jfb qi sfo vb rhm ue gpv c3 de6 2h xoc sg nol rj 07y
135 Iné záväzky oc9 fjy nk n7g 63 e73 a ny8 z zc2 kp0 d7z 5i 6 dxr
136 Krátkodobé rezervy c5 3my l4 est 0z 9mt ve 724 c 7wd m 7m6 a ybw q 7fw b lbm
137 Zákonné rezervy i 4k0 q 452 n 3i3 t 70o
138 Ostatné rezervy g7 4q7 wi cm5 22 6m2 br gw8 8 0qd
139 Bežné bankové úvery f02 07i bxg 4ik r60 98u fai jm4 bx4 o0y qtm jr0 4yz 9d2
141 Časové rozlíšenie súčet p2z m9 vfd mh c9e fv5 yiq 7on u1q c0 h82 wa 29u
143 Výdavky budúcich období kratkodobé se hab
145 Výnosy budúcich období krátkodobé nyf 86 9xv h57 z4m n5i m59 zi jth 44 y8c